Metković

LUČKA KAPETANIJA PLOČE
 
Lučka ispostava
METKOVIĆ
Trg kralja Tomislava 5
20350 Metković
Tel.: +385 20 681 681
Fax.: +385 20 690 278
Kapetan ispostave -
E_mail li-metkovic@pomorstvo.hr
Radno vrijeme Srijeda od 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 13:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: U ostale dane sve informacije na telefon 020 670 677.