Orebić

LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK
 
Lučka ispostava
OREBIĆ
Trg Mimbelli 13
20250 Orebić
Tel.: +385 20 714 069
Fax.: +385 20 713 724
Kapetan ispostave Anto Baleta
Broj telefona +385 20 714 069
Broj Faxa +385 20 713 724
E_mail Anto.Baleta@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 13:00 i 17:00 do 19:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 12:00 
Odmor: 11:30 do 12:00
Napomena: Lučka ispostava ne radi subotom, nedjeljom i blagdanima.