Popis pomorskih objekata čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika

Popis pomorskih objekata čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika

Člankom 280. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 17/19) propisano je:
(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar će na mrežnim stranicama Ministarstva objaviti popis imena i/ili oznaka svih pomorskih objekata upisanih u postojeće upisnike odnosno očevidnike čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) s opisom neusklađenosti.
 
(2) Vlasnici pomorskih objekata iz stavka 1. ovoga članka, dužni su do 31. prosinca 2019. godine podnijeti Ministarstvu zahtjev za usklađenje podataka iz stavka 1. ovoga članka.
 
(3) Istekom roka iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se da je pomorski objekt propao i na isti će se primijeniti odredbe ovoga Zakona koje se odnose na brisanje po službenoj dužnosti propalih brodova.


Slijedom gore navedenog, objavljuje se:
Popis imena i/ili oznaka svih pomorskih objekata upisanih u postojeće upisnike odnosno očevidnike čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.) s opisom neusklađenosti (razvrstan po lučkim kapetanijama), u koje su predmetni pomorski objekti upisani, uključujući i pomorske objekte upisane u pripadajuće ispostave dolje naznačenih lučkih kapetanija:
- Brodovi s neusklađenim podacima (.xlsx)
- Brodice bez obveznih podataka (.xlsx) NOVO!
 
Pula
Rijeka
Zadar
Senj
 
Što ako je Vaš pomorski objekt na popisu?

Što ako Vaš pomorski objekt nije na popisu?