CHARGE

CHARGE / Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe

Program
Interreg CBC Italy - Croatia 2014 - 2020

Broj
ID 10042161

Vrijednost
965.615,00 €
820.277,75 € sufinancirano EU sredstvima

Voditelj
RAM - Logistics, Infrastructures and Transport SPA

Projektni partneri
RAM - Logistics, Infrastructures and Transport SPA;
Central Adriatic Ports Authority, North Adriatic Sea Port Authority;
Southern Adriatic Sea Port Authority, Lučka uprava Rijeka;
Lučka uprava Ploče, Klaster intermodalnog prijevoza;
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Trajanje Projekta
1. 1. 2018. - 30. 6. 2019.

O Projektu
CHARGE je projekt usmjeren na poticanje povezanosti između jadranskih regija i unaprjeđivanje procesa donošenja odluka za zajedničke implementacije pomorskih strategija i infrastrukturna ulaganja, s naglaskom na poboljšanje jadranskih „autocesta na moru“ između Italije i Hrvatske.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz sredstava projekta CHARGE na raspolaganju ima € 120.000,00 od čega se € 18.000,00 osigurava iz Državnog proračuna. Navedenim sredstvima, između ostalog, osigurati će se nadogradnja pomorskog jedinstvenog sučelja za elektroničko obavljanje formalnosti u pomorskom prometu i njegovo uvezivanje sa informacijskim sustavima lučkih uprava, čime će se postići dodatno administrativno rasterećenje gospodarskih subjekata u morskim lukama.

U okviru Projekta, projektni partneri će ujedno raditi na tome kako bi ažurirali zajedničku transnacionalnu bazu uskih grla u pomorstvu koja priječe razvoj intermodalnog prometa na području Jadranskog mora, potaknuli razvoj prometnih tokova i povezanosti putem zajedničkih metodologija te analizirali postojeće prakse s ciljem poticanja intermodalnosti kroz zakonodavni i okvir integriranog pristupa planiranju razvoja infrastrukture.

Više o Projektu
www.italy-croatia.eu/charge

PRILOG
CHARGE - Project info (.pdf)
CHARGE - Poster (.pdf)