CHARGE

CHARGE / Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe

Program: Interreg CBC Italy – Croatia 2014 – 2020
Broj: ID 10042161
Vrijednost: € 965.615,00 (sufinancirano od EU: € 820.277,75)
Voditelj: RAM - Logistics, Infrastructures and Transport SPA
Projektni partneri:
RAM - Logistics, Infrastructures and Transport SPA,
Central Adriatic Ports Authority, North Adriatic Sea Port Authority,
Southern Adriatic Sea Port Authority, Lučka uprava Rijeka,
Lučka uprava Ploče, Klaster intermodalnog prijevoza,
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Trajanje Projekta: 01/01/2018 – 30/06/2019


CHARGE je projekt usmjeren na poticanje povezanosti između jadranskih regija i unaprjeđivanje procesa donošenja odluka za zajedničke implementacije pomorskih strategija i infrastrukturna ulaganja, s naglaskom na poboljšanje jadranskih „autocesta na moru“ između Italije i Hrvatske.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz sredstava projekta CHARGE na raspolaganju ima € 120.000,00 od čega se € 18.000,00 osigurava iz Državnog proračuna. Navedenim sredstvima, između ostalog, osigurati će se nadogradnja pomorskog jedinstvenog sučelja za elektroničko obavljanje formalnosti u pomorskom prometu i njegovo uvezivanje sa informacijskim sustavima lučkih uprava, čime će se postići dodatno administrativno rasterećenje gospodarskih subjekata u morskim lukama.

U okviru Projekta, projektni partneri će ujedno raditi na tome kako bi ažurirali zajedničku transnacionalnu bazu uskih grla u pomorstvu koja priječe razvoj intermodalnog prometa na području Jadranskog mora, potaknuli razvoj prometnih tokova i povezanosti putem zajedničkih metodologija te analizirali postojeće prakse s ciljem poticanja intermodalnosti kroz zakonodavni i okvir integriranog pristupa planiranju razvoja infrastrukture.

Više o Projektu: www.italy-croatia.eu/charge

PRILOG
CHARGE - Project info (.pdf)
CHARGE - Poster (.pdf)