Kontakti

Uprava sigurnosti plovidbe
Kap. Siniša Orlić, ravnatelj
uprava.sigurnosti.plovidbe@pomorstvo.hr
Zvjezdana Burić, tajnica
tel. 01 6169 250; fax. 01 6169 069

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde
tel. 01 6169 309; fax. 01 6169 069

Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša
tel. 01 6169 376; fax. 01 6169 069

Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove
tel. 01 6169 106; fax. 01 6169 069