Što ako je Vaš objekt unutarnje plovidbe na popisu?

Molimo Vas da bez odgode, a najkasnije do 30. lipnja 2022. godine, lučkoj kapetaniji u kojoj je Vaš objekt unutarnje povidbe upisan podnesete zahtjev za usklađivanje podataka.

Na primjer, ako je za Vaš čamac kao neusklađenost navedena činjenica da u upisniku čamaca nije upisana puna adresa upisanog vlasnika, a uz to nije upisan niti OIB vlasnika, podnesite zahtjev za upis adrese i OIB-a, te uz zahtjev priložite presliku osobne iskaznice i izvornik dozvole za plovidbu čamca radi poništenja i izdavanja novog dokumenta naziva Upisni list.

Službene obrasce zahtjeva možete pronaći ovdje. Ako niti jedan ponuđeni obrazac nije prikladan za Vaš slučaj, slobodno ga prilagodite, ali Vas molimo da od forme i sadržaja postojećih obrazaca odstupate što je manje moguće.

Što ako do 30. lipnja 2022. ne podnesete zahtjev za usklađenje podataka? Vaš će se objekt unutarnje plovidbe smatrati propalim te će se isti brisati iz upisnika po službenoj dužnosti.