Obrasci zahtjeva stranaka

BRODICE

ZAHTJEV ZA PRVI UPIS BRODICE (.docx)

IZJAVA O UGRAĐENOJ OPREMI NA BRODICI (.docx)

ZAHTJEV ZA BRISANJE BRODICE (.docx)

ZAHTJEV ZA PONOVNI UPIS BRODICE (.docx)

ZAHTJEV ZA UKNJIŽBU / PREDBILJEŽBU / ZABILJEŽBU BRODICE (promjena vlasništva, upis korisnika, upis opunomoćenika, upis hipoteke) (.docx)

ZAHTJEV ZA VIŠE VRSTA UPISA BRODICE (.docx)

OBRAZAC PUNOMOĆI (.docx)
AUTHORISATION (.docx)

ZAHJTEV ZA UPIS U LIST A BRODICE (.docx)

ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED BRODICE (.docx)

ZAHTJEV ZA BAŽDARENJE BRODICE (.docx)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA NA PLOVILU (.docx)
APPLICATION FOR A LICENSE TO USE RADIO FREQUENCY SPECTRUM ON A VESSEL (.docx)

UGOVOR O KUPOPRODAJI BRODICE (.docx)

UGOVOR O DAROVANJU BRODICE (.docx)


JAHTE
 
ZAHTJEV ZA PRVI UPIS JAHTE (.docx)

ZAHTJEV ZA BRISANJE JAHTE (.docx)

ZAHTJEV ZA PONOVNI UPIS JAHTE (.docx)

ZAHTJEV ZA UKNJIŽBU / PREDBILJEŽBU / ZABILJEŽBU JAHTE (promjena vlasništva, upis korisnika, upis opunomoćenika, upis hipoteke) (.docx)
 
ZAHTJEV ZA VIŠE VRSTA UPISA JAHTE (.docx)

ZAHTJEV ZA UPIS U LIST A JAHTE (.docx)

ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE IMENA (.docx)

OBRAZAC PUNOMOĆI (.docx)
AUTHORISATION (.docx)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA NA PLOVILU (.docx)
APPLICATION FOR A LICENSE TO USE RADIO FREQUENCY SPECTRUM ON A VESSEL (.docx)


BRODOVI
 

ČAMCI
 


BRODOVI UNUTARNJE PLOVIDBE
 


DODJELA JEDINSTVENE OZNAKE PROIZVOĐAČA (SASTAVNI DIO OZNAKE TRUPA REKREACIJSKIH PLOVILA)
 
OBRAZAC - ZAHTJEV ZA DODJELU MIC-a (.docx) / Informacije o dodjeli jedinstvene oznake proizvođača:  MIC@pomorstvo.hr

POPIS JEDINSTVENIH OZNAKA PROIZVOĐAČA IZ HRVATSKE (.pdf)

POPIS JEDINSTVENIH OZNAKA PROIZVOĐAČA IZ TREĆIH ZEMALJA (Manufacurer's Identification Codes (MIC) assigned by Croatia to 3rd country manufacturers) (.pdf)
 

IZVADCI I PROVJERE IZ OČEVIDNIKA
 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA (.docx)
APPLICATION FOR ISSUING AN EXCERPT FROM THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA PROVJERU VLASNIŠTVA (.docx)
APPLICATION FOR THE VERIFICATION OF SEAGOING VESSEL OWNERSHIP (.docx)


OVJERA STRANIH ISPRAVA ZA POMORSKE OBJEKTE
 
OVJERA STRANIH I DOMAĆIH JAVNIH ISPRAVA
 
POPIS DRŽAVA ZA KOJE NIJE POTREBNA NADOVJERA ISPRAVA
 
POPIS DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE ZA KOJE NIJE POTREBNA NADOVJERA ODREĐENIH JAVNIH ISPRAVA
 
POPIS DRŽAVA ZA KOJE JE POTREBNA NADOVJERA ISPRAVA POTVRDOM APOSTILLE

PRIZNATI BUNKER, CLC, WRECKS I PLR (ATHENS) OSIGURATELJI (.docx)
 

PRIMJER PITANJA I ODGOVORA:
 
Što ako niti jedan gornji obrazac nije prikladan za moj slučaj?
Slobodno prilagodite bilo koji od gornjih tipskih obrazaca, ali Vas molimo da od forme i sadržaja postojećih obrazaca odstupate što je manje moguće.