Obrasci zahtjeva stranaka

BRODICE I JAHTE DO 24M

ZAHTJEV ZA PRVI UPIS BRODICE ILI JAHTE DO 24M (.docx)
APPLICATION FOR THE FIRST ENTRY OF A BOAT OR YACHT LESS THAN 24m LONG INTO THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

IZJAVA O UGRAĐENOJ OPREMI NA BRODICI (.docx)

ZAHTJEV ZA BRISANJE (.docx)
APPLICATION FOR DELETING A SEAGOING VESSEL OR CRAFT FROM THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA PONOVNI UPIS (.docx)
APPLICATION FOR RE-ENTRY INTO THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA UKNJIŽBU / PREDBILJEŽBU / ZABILJEŽBU (promjena vlasništva, upis hipoteke) (.docx)
APPLICATION FOR REGISTRATION / PRE-REGISTRATION / ANNOTATION IN THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA VIŠE VRSTA UPISA U UPISNIKU BRODOVA (.docx)

ZAHTJEV ZA UPIS OPUNOMOĆENIKA ZA PRIMANJE PISMENA (.docx)
APPLICATION FOR REGISTRATION / PRE-REGISTRATION / ANNOTATION IN THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

OBRAZAC PUNOMOĆI (.docx)
AUTHORISATION (.docx)

ZAHTJEV ZA UPIS U LIST 'A' ULOŠKA BRODOVA (pogonski stroj, luka upisa, namjena i sl.) (.docx)
APPLICATION FOR ENTRY IN SHEET A OF THE ENTRY IN THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED BRODICE (.docx)
REQUEST FOR A TECHNICAL INSPECTION OF A BOAT (.docx)

ZAHTJEV ZA BAŽDARENJE (.docx)
BOAT CALIBRATION REQUEST (.docx)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA NA PLOVILU (.docx)
APPLICATION FOR A LICENSE TO USE RADIO FREQUENCY SPECTRUM ON A VESSEL (.docx)

UGOVOR O KUPOPRODAJI BRODICE (.docx)

UGOVOR O DAROVANJU BRODICE (.docx)


JAHTE VEĆE OD 24M I BRODOVI
 
ZAHTJEV ZA PRVI UPIS BRODA ILI JAHTE VEĆE OD 24M (.docx)
APPLICATION FOR THE FIRST ENTRY OF A SHIP OR YACHT LONGER THAN 24m INTO THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA PRVI UPIS PLUTAJUĆEG ILI NEPOMIČNOG ODOBALNOG OBJEKTA (.docx)
APPLICATION FOR THE FIRST ENTRY OF A FLOATING OR STATIONARY OFFSHORE UNIT IN THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA PRVI UPIS POMORSKOG OBJEKTA U GRADNJI (.docx)
APPLICATION FOR THE FIRST ENTRY OF A SEAGOING VESSEL OR CRAFT UNDER CONSTRUCTION (.docx)

ZAHTJEV ZA BRISANJE POMORSKOG OBJEKTA IZ UPISNIKA BRODOVA (.docx)
APPLICATION FOR DELETING A SEAGOING VESSEL OR CRAFT FROM THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA UPIS U LIST 'A' ULOŠKA UPISNIKA BRODOVA (.docx)
APPLICATION FOR ENTRY IN SHEET A OF THE ENTRY IN THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA UKNJIŽBU - PREDBILJEŽBU - ZABILJEŽBU (.docx)
APPLICATION FOR REGISTRATION / PRE-REGISTRATION / ANNOTATION IN THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE IMENA (.docx)
APPLICATION FOR NAMING (.docx)

ZAHTJEV ZA UPIS OPUNOMOĆENIKA ZA PRIMANJE PISMENA (.docx)
APPLICATION FOR REGISTRATION / PRE-REGISTRATION / ANNOTATION IN THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

OBRAZAC PUNOMOĆI (.docx)
AUTHORISATION (.docx)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA NA PLOVILU (.docx)
APPLICATION FOR A LICENSE TO USE RADIO FREQUENCY SPECTRUM ON A VESSEL (.docx)


ČAMCI
 

DODJELA JEDINSTVENE OZNAKE PROIZVOĐAČA (SASTAVNI DIO OZNAKE TRUPA REKREACIJSKIH PLOVILA)
 
OBRAZAC - ZAHTJEV ZA DODJELU MIC-a (.docx) / Informacije o dodjeli jedinstvene oznake proizvođača:  MIC@pomorstvo.hr

POPIS JEDINSTVENIH OZNAKA PROIZVOĐAČA IZ HRVATSKE (.pdf)

POPIS JEDINSTVENIH OZNAKA PROIZVOĐAČA IZ TREĆIH ZEMALJA (Manufacurer's Identification Codes (MIC) assigned by Croatia to 3rd country manufacturers) (.pdf)
 

IZVADCI I PROVJERE IZ OČEVIDNIKA
 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA (.docx)
APPLICATION FOR ISSUING AN EXCERPT FROM THE REGISTER OF SHIPS (.docx)

ZAHTJEV ZA PROVJERU VLASNIŠTVA (.docx)
APPLICATION FOR THE VERIFICATION OF SEAGOING VESSEL OWNERSHIP (.docx)


OVJERA STRANIH ISPRAVA ZA POMORSKE OBJEKTE
 
OVJERA STRANIH I DOMAĆIH JAVNIH ISPRAVA
 
POPIS DRŽAVA ZA KOJE NIJE POTREBNA NADOVJERA ISPRAVA
 
POPIS DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE ZA KOJE NIJE POTREBNA NADOVJERA ODREĐENIH JAVNIH ISPRAVA
 
POPIS DRŽAVA ZA KOJE JE POTREBNA NADOVJERA ISPRAVA POTVRDOM APOSTILLE

PRIZNATI BUNKER, CLC, WRECKS I PLR (ATHENS) OSIGURATELJI (.docx)
 

PRIMJER PITANJA I ODGOVORA:
 
Što ako niti jedan gornji obrazac nije prikladan za moj slučaj?
Slobodno prilagodite bilo koji od gornjih tipskih obrazaca, ali Vas molimo da od forme i sadržaja postojećih obrazaca odstupate što je manje moguće.