Upute za upis

POPIS PROPISA
Pomorski zakonik (NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/2003, 141/2006, 38/2009, 56/2016, 98/2019)
Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama (NN 13/2020, NN 52/2020)
Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova (NN 13/2020)
Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica (NN 13/2020)
Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra (NN 16/2016)
Pravilnik o naknadi za sigurnosti plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja (NN 16/16, 14/2020)
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (NN 63/2007, 76/2011, 46/2013, 104/2015, 31/2016, 83/2016)
Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (NN 138/2015, 54/2017)

--------------------------------------------
 
UPUTA ZA UPIS BRODA (.pdf)

UPUTA ZA UPIS BRODICA (.pdf)

UPUTA ZA UPIS JAHTE (.pdf)