PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH OBJEKATA

 
Naziv
Datum stupanja na snagu
Objava u N.N.
DIO 1.
 
 
Odj. 1.
15. ožujka 2011.
27/2011
Odj. 2.
15. ožujka 2011.
27/2011
Odj. 3.
15. ožujka 2011.
27/2011
Odj. 4.
15. ožujka 2011.
27/2011
Odj. 5.
15. ožujka 2011.
27/2011
 
 
 
 
DIO 4.
NOVO: STABILITET
20. svibnja 2015.
54/2015
 
 
 
 
DIO 5.
20. svibnja 2015.
54/2015
 
 
 
 
DIO 6.
NOVO: NADVOĐE
5. rujna 2015.
95/2015
 
 
 
 
DIO 14.
20. svibnja 2015.
54/2015
DIO 15.
4. listopada 2014.
118/2014
 
 
 
 
DIO 16.
12. rujna 2015.
97/2015
 
 
 
 
DIO 17.
1. siječnja 2017.
122/2016
 
 
 
 
DIO 18.
7. travnja 2018.
32/2018
 
 
 
 
DIO 19.
4. listopada 2015.
118/2014
 
 
 
 
DIO 20.
7. travnja 2018.
32/2018
 
 
 
 
DIO 21.
7. travnja 2018.
32/2018
 
 
 
 
DIO 22.
7. travnja 2018.
32/2018
 
 
 
 
DIO 23.
23. srpnja 2017.
68/2016
 
 
 
 
DIO 30.
1. srpnja 2010.
82/2010
 
 
 
 
DIO 31.
1. listopada 2012.
109/2012
 
 
 
 
 
8. prosinca 2014.

14. kolovoza 2015.

30. travnja 2016.
152/2014

85/2015

39/2016
PRAVILA ZA OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE
 
Naziv
Datum stupanja na snagu
Objava u N.N.
 
1. srpnja 2009.
65/2009
PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA
 
Naziv
Datum stupanja na snagu
Objava u N.N.
 
12. rujna 2015.
97/2015
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA
 
Naziv
Datum stupanja na snagu
Objava u N.N.
 
1. srpnja 2009.
65/2009
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI
 
Naziv
Datum stupanja na snagu
Objava u N.N.
 
3. ožujka 2016.
19/2016
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU RIBARSKIH BRODOVA
 
Naziv
Datum stupanja na snagu
Objava u N.N.
 
1. srpnja 2012.
66/2012
PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA
 
Naziv
Datum stupanja na snagu
Objava u N.N.
 
1. siječnja 2013.
146/2012
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI
 
Naziv
Datum stupanja na snagu
Objava u N.N.
 
27. srpnja 2017.
73/2017