Arhiva odluka o tehničkim pravilima HRB

 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova (2007) (NN 77/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pregrađivanje (2007) (NN 77/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Cjevovodi (2007) (NN 77/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Kotlovi, izmjenjivači topline i posude pod tlakom (2007) (NN 77/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Električna oprema (2007) (NN 77/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova – Pomagala za navigaciju (2007) (NN 77/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova – Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala (2007)  (NN 77/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - upravljanje sigurnošću (2007.) (NN 11/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pravila za baždarenje pomorskih brodova, brodica i jahti (2007.) (NN 11/07)
 • Odluka  o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi (2007) (NN 6/07)
 • Odluka  o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova  - Sprječavanje onečišćenja (2007) (NN 6/07)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojevi (2006) (NN 94/06)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojni uređaj (2006) (NN 94/06)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - trup (2006) (NN 94/06)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova opći propisi (2005) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova nadvođe (2005) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova radiooprema (2005) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova pomagala za navigaciju (2005) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova sredstva za spašavanje (2005) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova metalni nemetali (2005) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova sigurnosna zaštita broda (2006) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova protupožarna zaštita (2006) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova strojni uređaj i automatizacija (2006) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova cjevovodi (2006) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova strojevi (2006) (NN 147/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pregledi postojećih brodova (2005) (NN 99/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Baždarenje pomorskih brodova, brodica i jahti (2005) (NN 99/05)
 • Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Statutarna certifikacija pomorske opreme (2005) (NN 99/05