Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama

Naziv projekta: Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.04.0001)
Korisnička institucija: Ministarstvo zdravstva
Partneri: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Ukupan iznos projekta: 77.671.238,02 HRK
Ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 45.000.000,00 HRK
Iznos EU potpore: 38.250.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 36 mjeseci (01/02/2019 - 01/02/2022)
Kontakt osoba: Anin Mostarac (anin.mostarac@miz.hr)
 
Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 
Kratki opis projekta
Projektom će se uspostaviti hitna pomorska medicinska služba brzim brodicama koja povezuje otoke Republike Hrvatske i obalno područje kako bi se osigurala učinkovita hitna medicinska skrb. Hitna pomorska medicinska služba uključivat će šest brodica s potrebnom opremom za pružanje hitne medicinske skrbi. Brodice i pripadajuća oprema koristit će se i za potrebe traganja i spašavanja te pružanja medicinske pomoći u slučajevima pomorskih nesreća i pomorskih katastrofa. Također, kako bi se prevenirali nepotrebni visoki troškovi prijevoza s otoka na kopno brzim brodicama, u ambulantama na početnim destinacijama zbrinjavanja pacijenata, omogućit će se izvođenje jednostavnih kvalitativnih ili kvantitativnih medicinsko-biokemijskih pretraga pomoću automatskih biokemijskih analizatora radi utvrđivanja neophodnosti hitne intervencije prijevoza u najbližu ustanovu hitne medicine/bolničku ustanovu na kopnu.
 
Specifični cilj projekta
Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja.
 
Očekivani rezultati projekta
Nabava 6 brzih brodica s potrebnom opremom za pružanje hitne medicinske skrbi koji će se nalaziti u stacionarnim lukama na lokacijama Mali Lošinj, Rab, Zadar, Šibenik, Supetar i Dubrovnik.
Nabava 12 automatskih biokemijskih analizatora krvi koji će se rasporediti u 12 ispostava zavoda za hitnu medicinu - ispostave Blato na Korčuli, Korčula, Lastovo i Mljet u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Cres, Mali Lošinj i Rab u Primorsko-goranskoj županiji, Jelsa na Hvaru, Supetar, Šolta i Vis u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Preko u Zadarskoj županiji.
 
Relevantne poveznice: www.strukturnifondovi.hr