Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa

Temeljem poziva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture  u okviru kojeg je Uprava za strateško planiranje i EU fondove objavila ograničen poziv za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz Prioritetnu os 7. Povezanost i mobilnost - Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' 2014.-2020., pod nazivom 'Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa' (Ref. oznake poziva: KK.07.4.1.01), Uprava pomorstva je kandidirala projekt izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine pri čemu je po evaluaciji dostavljenog projektnog prijedloga donesena Odluka o financiranju te je u veljači 2018. godine između Posredničkih tijela razine 1, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Posredničkog tijela razine 2, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Uprave pomorstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kao krajnjeg korisnika potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ovaj Ugovor sufinanciran je sredstvima iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' za razdoblje  2014.-2020., na način da se iz sredstava Kohezijskog fonda sufinancira 85% prihvatljivih troškova Projekta dok preostali iznos od 15% prihvatljivih troškova osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. S tim u vezi, ukupni prihvatljivi troškovi u projektu izrade 'Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa' iznose 6.552.582,01 kn od čega bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose maksimalno 5.569.694,71 kn ukupnih prihvatljivih troškova Projekta.

Predmetni projekt koncipiran je na način da isti sadrži tri temeljne aktivnosti pri čemu se prva aktivnost odnosi na samu izradu Nacionalnog plana, druga aktivnost odnosi se na promidžbu i vidljivost projekta, dok se treća aktivnost odnosi na upravljanje projektom i administraciju.

Temeljem provedenog javnog natječaja za uslugu izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u listopadu 2018. godine sklopilo je sa Pomorskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci Ugovor o usluzi izrade 'Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa' u vrijednosti 3.450.000,00 kn sa PDV-om s čime su pokrenute aktivnosti izrade samog Nacionalnog plana.

Cilj projekta je izraditi harmonizirani pravni, tehnološki i planski okvir te dati smjernice razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa za razdoblje do 2030. godine na način da se:
  • Utvrdi postojeće stanje obalnog linijskog putničkog prometa
  • Utvrde minimalni uvjeti prometnog povezivanja otoka s obzirom na razinu prometne usluge (učestalost, kapacitet, razina prometne usluge) te s obzirom na potrebe stanovništva i gospodarstva
  • Razmotre mogućnosti razvoja
  • Predlože mjere i preporuke budućeg razvoja

Zaključno, pozivamo vas da svoje prijedloge vezane za izradu Nacionalnog plana dostavite na info.npolpp@pomorstvo.hr

Više informacija o fondovima Europske unije dostupno je na http://www.strukturnifondovi.hr/.


PRILOZI
U svrhu međusobnog upoznavanja članova projektnih timova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te utvrđivanja detaljnog opsega aktivnosti, plana rada i rokova provedbenih aktivnosti u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture organiziran je Početni sastanak, na kojemu je održana tematska prezentacija:
RIJEKA, ZADAR, DUBROVNIK, 28. - 30. svibnja 2019. godine
Informiranje i savjetovanje sa krajnjim korisnicima projekta Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa >>>  više >>>
 
 
S ciljem informiranja zainteresiranih dionika i društva u cjelini o samom projektu te kako bi se osigurala vidljivost EU financiranja održane su početna i završna konferencija:
SPLIT, 16.09.2019.
U Splitu održana završna konferencija projekta 'Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa'
 
Državna tajnica za more, Maja Markovčić Kostelac otvorila Konferenciju povodom predstavljanja projekta izrade