Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Temeljem javnog poziva u okviru kojeg je Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU, Sektor za fondove EU objavila ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz Prioritetnu os 1 - Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa pod nazivom „Poziv za pripremu projekata u sektoru prometa - Operativni program 'Promet' 2007. - 2013.“ (Ref. broj poziva: TR.1.2.10)., kandidirani su i određeni projekti pomorskog sektora pri čemu je po evaluaciji svih pristiglih projektnih prijedloga za sufinanciranje među ostalim odobren i projekt izrade Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku“ za koje je u studenom 2014. godine između Upravljačkog tijela Operativnog programa Promet i  Uprave  pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra kao krajnjeg korisnika rezultata ove studije potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva.

Ovaj ugovor sufinanciran je iz Operativnog programa „Promet“ za razdoblje 2007-2013.  putem Europskog fonda za regionalni razvoj i to na način da se sredstvima  Operativnog programa „Promet“ sufinancira 85% prihvatljivih troškova projekta dok preostali iznos od 15% prihvatljivih troškova projekta snosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. S tim u vezi, ukupno prihvatljivi troškovi u projektu izrade
Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku“ iznose 5.020.000,00 kn od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose maksimalno 4.267.000,00 kn prihvatljivih troškova projekta.

Predmetni projekt koncipiran je na način da isti sadrži tri temeljne aktivnosti pri čemu se prva aktivnost odnosi na samu izradu Nacionalnog plana, druga aktivnost odnosi se na promidžbu i vidljivost projekta, dok se treća aktivnost odnosi na uslugu vođenja projekta.

 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svibnju  2015. godine sklopilo je sa tvrtkom PLAVI PARTNER d.o.o Ugovor o pružanju usluge vođenja projekta izrade “Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku“ u vrijednosti od 243.750,00 kn s PDV-om na osnovu čega su formalno počele aktivnosti implementacije projekta. S druge strane temeljem provedenog javnog natječaja na koji su se javile 3 međunarodne konzultantske tvrtke, u svibnju 2016. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  i ponuditelj Maritime & Transport Business Solutions B.V. sklopili su Ugovor o nabavci usluge izrade Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku“ u vrijednosti od 3.851.010,00 kn s PDV-om s čime smo počeli aktivnosti izrade samog Nacionalnog plana.

Cilj Plana je stvaranje poslovnog, tehnološkog, infrastrukturnog i organizacijskog okvira koji će jamčiti:
  • ujednačen, koherentan i održivi razvoj luka od gospodarskog interesa i međunarodnog značaja
  • koji će težiti tomu da se postigne pozitivna konkurentska sposobnost naših luka u odnosu na luke u okruženju
  • koji će osigurati povoljnije uvjete za uspostavljanje i održavanje poslovne i financijske samoodrživosti svih ključnih gospodarskih subjekata lučkog poslovanja
Dokument bi sutradan trebao biti podloga budućeg konzumiranja financijskih sredstava fondova Europske unije od strane lučkih uprava odnosno prijave različitih projekata na raspoložive fondove Europske unije te okosnica pri izradi ili nadopuni budućih razvojnih planova pojedinačnih luka.

Zaključno, pozivamo vas da svoje komentare i prijedloge smjera razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku dostavite na planoviluka@pomorstvo.hr.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a više informacija o fondovima Europske unije dostupno je na http://www.strukturnifondovi.hr/.

PRILOG
 

20160623 - Inception Report Presentation - Croatia (.pptx)

Priopćenje