INTESA

INTESA/ Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic

Program: Interreg CBC Italy – Croatia 2014 – 2020
Broj: ID 10045821
Vrijednost: € 2.896.480,00 (sufinancirano od EU: € 2.462.008,00)
Voditelj: Lučka uprava sjevernog Jadranskog mora, Italija

Projektni partneri:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Državni hidrometeorološki zavod, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Split, Ministarstvo infrastrukture i prometa – Obalna straža Italije, RAM – Rete Autostrade Mediterranee SPA, Zajednica lučkih uprava istočnog Jadranskog mora, Lučka uprava Ravenna, Lučka uprava srednjeg Jadrana, Lučka uprava južnog Jadranskog mora (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta i Monopoli)
Trajanje Projekta: 01/01/2019 – 30/06/2022


INTESA projektom će se uspostaviti mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari) u okviru usklađivanja i optimizacije procedura čitavog procesa pomorskog prometa, a kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji.
 
Projekt ima za cilj optimizaciju lučke procedure od iskrcaja tereta s broda do njegova daljnjeg prijevoza željeznicom ili cestom, optimizaciju procedure ulaska u luku i izlaska iz luke, pospješiti djelovanje luke u lošim vremenskim uvjetima uz očuvanje zahtjeva sigurnosti i sigurnosne zaštite, razviti i primijeniti integrirani IKT alat za upravljanje informacijama o pomorskoj sigurnosti i odašiljanje takvih informacija svim brodovima u plovidbi Jadranskim morem.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz sredstava projekta INTESA na raspolaganju ima € 265.020,00 od čega se € 39.753,00 osigurava iz Državnog proračuna. Ministarstvo će sredstva iz Projekta, između ostaloga, uložiti u nadogradnju Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS u dijelu osiguravanja razmjene s jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS) te evidentiranja zauzeća vezova u morskim lukama te razmjenu sigurnosnih poruka putem platforme Automatske identifikacije brodova (AIS).
 
Više o Projektu: https://www.italy-croatia.eu/web/intesa

PRILOG
INTESA - Poster (.pdf)