EUREKA

ADRION1212 – Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety – EUREKA

Program: INTERREG V-B ADRION Programa 2014-2020
Vrijednost: € 3.165.750,00 (€ 2.638.840,00 ERDF sredstava
i € 526.910,00 IPAII sredstava)
Voditelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Projektni partneri: pomorske administracije Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore, Albanije, Pomorski fakultet u Rijeci, Univerzitet Crne Gore
Pridruženi projektni partner: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Trajanje projekta: 01/12/2020 - 31/05/2023


Projekt EUREKA u potpunosti je usklađen s mjerama EUSAIR Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana s ciljem podizanja razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora u jadransko - jonskoj regiji.

Za države Jadransko - jonske regije ovo je projekt od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa, što će se osigurati kroz ključne projektne aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP s prijedlogom nove rezolucije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji i novoga pojednostavnjenog tehnološkog rješenja izvješćivanja, razmjenu podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko - jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe i VTS usluga u ovom morskom prostoru.