BALMAS

BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM FOR ADRIATIC SEA PROTECTION - BALMAS

Nastavno na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga sukladno kojima bi se financirali projektni prijedlozi u okviru IPA ADRIATIC programa, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra je ispred Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zajedno s drugim projektnim partnerima kandidirala projekt “BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM FOR ADRIATIC SEA PROTECTION“ akronima BALMAS.

Kako je projekt BALMAS pozitivno evaluiran od strane upravljačkog tijela IPA ADRIATIC programa, krajem 2013. godine voditelj projekta (Slovenski institut za vode) je u ime projektnih partnera potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta, kojim se IPA ADRIATIC program obvezao sudjelovati u implementaciji projekta sa 85 % ukupnih troškova projekta.

Na osnovi potpisanog Ugovora o sufinanciranju projekta (Subsidy contract), između projektnih partnera potpisan je partnerski Ugovor (Partnership Agreement) kojim je definiran model provođenja projekta od strane projektnih partnera.

Podaci o projektu
Puni naziv projekta: Ballast water management system for Adriatic Sea protection

Akronim projekta
Koda projekta
1°/0005/0

Program
Jadranski prekogranični program IPA (IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007 - 2013)

Trajanje projekta
1. 11. 2013 - 31. 3. 2016

Projekt BALMAS je projekt koji se svojim aktivnostima naslanja na učinkovitu primjenu Ballast water management konvencije na Jadranu, a ujedno aktivnostima nastoji smanjiti rizik od unosa štetnih morskih organizama i patogena. Ujedno, projekt ima za cilj uvođenje jedinstvenog sustava upravljanja balastnim vodama u svim jadranskim lukama, pružanje potpore nadležnim institucijama za brže i učinkovito donošenje odluka o upravljanju vodenim balastom (DSS - Decision Support System), uspostavljanje sustava ranog upozoravanja o izvanrednim stanjima u lukama (EWS - Early Warning System), utvrđivanje nultog stanja u lukama i kontinuirani monitoring lučkog ekosustava.

Vrijednost Projekta
Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.157.158,11 EUR od čega ovo Ministarstvo participira sa proračunom od 280.717,54 EUR od čega je EU sufinanciranje 238.609,91 EUR dok će Ministarstvo osigurati učešće od 15 % odnosno 42.107,63 EUR.

Nositelj Projekta (lead partner)
Slovenski institut  za vode

Projektni partneri
U implementaciji Projekta sudjeluje 17 projektnih partnera (project partners) iz:
Republike Italije;
Republike Slovenije;
Federacije Bosne i Hercegovine;
Republike Crne Gore;
Republike Albanije;
Republike Hrvatske.

Hrvatski partneri u projektu uz Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture su:
Sveučilište u Dubrovniku;
Hrvatska udruga poslodavaca - brodara u međunarodnoj plovidbi 'Mare Nostrum';
Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković;
Institut za oceanografiju i ribarstvo Split.

Više o Projektu
http://www.balmas.eu/

Kontakt podaci
Igor Radić, voditelj BALMAS projekta ispred Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture
e-pošta: igor.radic@pomorstvo.hr;
telefon: +385 1 6169 428.

IPA Adriatic CBC program
Prekogranična suradnja programa IPA Adriatic je rezultat zajednički programiranog rada u državama koje sudjeluju u procesu suradnje na jadranskom području. Program crpi svoju snagu i odlučnost iz velikog iskustva stečenog tijekom prethodnog Programskog razdoblja te donosi konkretne rezultate iz studija i analiza financiranih u prošlosti.

Više o Programu
 
U okviru Europskog IPA Adriatic projekta BALMAS obavljeno demonstracijsko uzorkovanje balastnih voda u riječkoj luci RIJEKA, 28. 9. 2016.
U okviru Europskog IPA Adriatic projekta BALMAS obavljeno demonstracijsko uzorkovanje balastnih voda u riječkoj luci
 
U luci Ploče obavljeno uzorkovanje balastne vode i demonstracija opreme za uzorkovanje PLOČE, 29. 9. 2016.
U luci Ploče obavljeno uzorkovanje balastne vode i demonstracija opreme za uzorkovanje