Što ako je Vaš pomorski objekt na popisu?

Molimo Vas da bez odgode, a najkasnije do 31. prosinca 2019. lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi u kojoj je Vaš pomorski objekt upisan podnesete zahtjev za usklađivanje podataka.

Na primjer, ako je za Vašu brodicu kao neusklađenost navedena činjenica da u očevidniku brodica (upisniku) nije upisana puna adresa upisanog vlasnika, a uz to nije upisan niti OIB vlasnika, podnesite zahtjev za upis adrese i OIB-a, te uz zahtjev priložite presliku osobne iskaznice i izvornik dozvole za plovidbu brodice radi poništenja i izdavanja nove.

Službene obrasce zahtjeva možete pronaći ovdje. Ako niti jedan ponuđeni obrazac nije prikladan za Vaš slučaj, slobodno ga prilagodite, ali Vas molimo da od forme i sadržaja postojećih obrazaca odstupate što je manje moguće.

Što ako do 31. prosinca 2019. ne podnesete zahtjev za usklađenje podataka? Vaš će se pomorski objekt smatrati propalim te će se isti brisati iz upisnika (očevidnika) po službenoj dužnosti.

Ako će te nakon brisanja po gore navedenoj osnovi htjeti ponovo upisati Vaš pomorski objekt, npr. brodicu, trebati će te nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi podnijeti zahtjev za ponovni upis brodice.

Ako zahtjev bude osnovan, a nakon obavljenog izvanrednog pregleda, nadležna lučka kapetanija odnosno ispostava donijeti će rješenje o ponovnom upisu brodice sa svim onim podacima i upisanim pravima iz upisnika s kojima je prije bila upisana, a koji su važili u trenutku brisanja brodice i o tome obavijestiti vlasnika brodice i sve ostale osobe u čiju je korist bilo upisano kakvo pravo na brodici.