Rad sa strankama u Lučkim kapetanijama

Lučka kapetanija Odjel Radno vrijeme s strankama Dnevni odmor Broj telefona E-mail
Pula Svjedodžbe 08:00-13:00 - 052535880 certificate.pu@pomorstvo.hr
Mirovinsko/Zdravstveno 08:00-14:00 052535885 ukrcaj-iskrcaj.pu@pomorstvo.hr
Upis plovila 08:00-13:00 052535879 upis-plovila.pu@pomorstvo.hr
Rijeka Svjedodžbe 08:00-13:00 11:00-11:30 051211422 certificate.rk@pomorstvo.hr
Mirovinsko/Zdravstveno 08:00-13:00 051312205 ukrcaj-iskrcaj.ri@pomorstvo.hr
Upis plovila 08:00-13:00 051215398 upis-plovila.ri@pomorstvo.hr
Senj Svjedodžbe 08:00-14:00 11:00-11:30 053881301 certificate.se@pomorstvo.hr
Mirovinsko/Zdravstveno 08:00-14:00 ukrcaj-iskrcaj.se@pomorstvo.hr
Upis plovila 08:00-14:00 upis-plovila.se@pomorstvo.hr
Zadar Svjedodžbe 08:00-13:00 11:00 – 11:30 023254878 certificate.zd@pomorstvo.hr
Mirovinsko/Zdravstveno 08:00-14:00 023254875 ukrcaj-iskrcaj.zd@pomorstvo.hr
Upis plovila 08:00-13:00 023254884 upisnik.zd@pomorstvo.hr
Šibenik Svjedodžbe 07:30-13:00 10:30-11:00 022217217 (120) certificate.sb@pomorstvo.hr
Mirovinsko/Zdravstveno 022217217 (126) ukrcaj-iskrcaj.si@pomorstvo.hr
Upis plovila 022217217 (117) upis-plovila.si@pomorstvo.hr
Split Svjedodžbe 08:00-13:00 11:00-11:30 021302400 certificate.st@pomorstvo.hr
Mirovinsko/Zdravstveno 08:00-14:00 021302417 ukrcaj-iskrcaj.st@pomorstvo.hr
Upis plovila 08:00-13:00 021302408 upis-plovila.st@pomorstvo.hr
Ploče Svjedodžbe 07:00-15:00 10:00-10:30 020679008 certificate.pl@pomorstvo.hr
Mirovinsko/Zdravstveno ukrcaj-iskrcaj.pl@pomorstvo.hr
Upis plovila upis-plovila.pl@pomorstvo.hr
Dubrovnik Svjedodžbe 08:00-12:00 10:00-10:30 020410707
020410705
020410711
certificate.du@pomorstvo.hr
Mirovinsko/Zdravstveno 08:00-14:00 020410701 ukrcaj-iskrcaj.du@pomorstvo.hr
Upis plovila 08:00-12:00 020410715 upis-plovila.du@pomorstvo.hr
Zagreb Svjedodžbe 09:00-16:00 - 016169158 verification@pomorstvo.hr

Pritužbe na rad lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanijaprituzbe@pomorstvo.hr