Porez na dohodak

Sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak svi pomorci u međunarodnoj plovidbi su dužni podnijeti prijavu poreza na dohodak. U prijavi pomorac je dužan priložiti obrazac DPOM koji će pomorcu na kućnu adresu dostaviti lučka kapetanija i obrazac EPOM.

- Obrazac DPOM je potvrda o broju dana u međunarodnoj plovidbi i ukoliko je ukupni zbroj dana na potvrdi preko 183 dana pomorac je oslobođen plaćanja poreza na dohodak ali nije oslobođen podnošenja prijave.

Potvrda se sastoji od broja dana koji se prenose iz prethodne godine, broja dana stvarne plovidbe, broja dana na liječenju, broja dana na stručnoj izobrazbi i broja dana koji se prenose u iduću godinu.

Slijedom izmjena i dopuna Pomorskog zakonika iz 2011. godine, u 183 dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak, mogu se pribrojiti i svi dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu, koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana.

- Obrazac EPOM je evidencija o primicima od nesamostalnog rada koji možete pronaći ovdje

- Obrazac DOH možete pronaći ovdje

Ako se pomorac na dan isteka Zakonom propisanog roka za podnošenje godišnje porezne prijave nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na brodu u međunarodnoj plovidbi te stoga nije u mogućnosti u propisanom roku podnijeti godišnju poreznu prijavu, smatra se da je ispunjen opravdan razlog za propuštanje zakonskog roka, a za koji pomorac nije odgovoran (viša sila). U navedenom slučaju, pomorac može, prema članku 84. Općeg poreznog zakona (NN 147/08), podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje roka.