Javni pretraživač upisnika brodova Republike Hrvatske

Ekonomično i učinkovito pružanje javnih usluga bez obzira radi li se o uslugama koje se pružaju građanima ili gospodarskim subjektima jedan je od kriterija kojim se utvrđuje konkurentnost neke zemlje, a istovremeno je i jedan od elemenata funkcioniranja pojedine države koji je podložan stalnim ocjenama domaćeg stanovništva, kao i stranih državljana koji u tu državu dolaze iz osobnih ili poslovnih razlog.

Iz tog razloga Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na svojim internetskim stranicama objavilo je poveznicu za Javni pretraživač upisnika brodova Republike Hrvatske u sklopu usluga e-Građani.

Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) i Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“, broj 144/21) stvorili su zakonski temelj za uspostavu jedinstvenog elektronskog upisnika brodova Republike Hrvatske.

Korištenjem Javnog pretraživača upisnika brodova Republike Hrvatske omogućena je provjera podataka plovnih objekata upisanih u jedinstvenom elektronskom upisniku brodova Republike Hrvatske koje vode lučke kapetanije, uz istovremenu brigu o zaštiti osobnih podatka vlasnika plovila.

U Javnom pretraživaču upisnika brodova Republike Hrvatske vlasnici brodova, brodica, jahti i čamaca mogu pregledati podatke o svojim plovnim objektima odabirom tipa objekta te oznake, imena ili nacionalnog identifikacijskog broja (NIB). Podatci koji su dostupni korištenjem ovog preglednika rezultat su prijepisa podataka iz materijalnih  glavnih knjiga upisnika brodova koje su vodile lučke kapetanije/ispostave lučkih kapetanija. Ukoliko vlasnici plovila utvrde da su tijekom prijepisa izostavljeni neki podatci ili su neki podatci pogrešno uneseni u elektronske baze podataka trebaju se javiti nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.