2007.

20. prosinca 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA, UPRAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA - rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave

11. prosinca 2007. - REZULTATI TESTIRANJA koje je održano 10. prosinca 2007. godine i lista kandidata koji su zadovoljili na testiranju po pojedinim radnim mjestima

5. prosinca 2007. - Uprava za integrirani regionalni razvoj MMTPR-a korisnik je projekta CARDS 2004 „Izgradnja kapaciteta za regionalni razvoj“. U okviru toga projekta tvrtka Ecorys, koja provodi projekt, daje mogućnost „part-time“ zapošljavanja, u razdoblju od siječnja 2008. do rujna 2009. godine, za 2 do 3 stručnjaka - KOORDINATORA ZA REGIONALNI RAZVOJ; više o tome >>>>

5. prosinca 2007. - U okviru projekta CARDS 2004 „Izgradnja kapaciteta za regionalni razvoj“, otvorena je mogućnost zapošljavanja vježbenika u razdoblju od 3 do najviše 6 mjeseci; više o tome >>>>

3. prosinca 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - KONTROLA "UPUTA O NAČINU SANACIJE OŠTEĆENIH OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA" PO PROGRAMU STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (za predvidivo 3000 kuća) -broj nabave: J-R-KM/07-1 - rok za dostavu ponuda je 11. 1. 2008. do 14,20 sati

3. prosinca 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - RADOVI NA PROČELJU III. GIMNAZIJE U OSIJEKU, Osječko baranjska županija -2. etapa (žbukanje, izvedba profilacija, konzervatorsko-restauratorski radovi te konzervatorsko-restauratorski radovi u unutrašnjosti građevine i radovi na uređenju okoliša)-broj nabave: J-G-Š/07-40; Objekt je pod zaštitom Uprave za zaštitu kulturne baštine - rok za dostavu ponuda je 18. 12. 2007. do 14,40 sati

30. studenoga 2007. - POZIV NA TESTIRANJE, vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA OTOKE, UPRAVA ZA OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA, objavljen u Narodnim novinama, broj 116/07, od 12. studenoga 2007. godine, koje će se održati u ponedjeljak, 10. prosinca  2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (IX kat-velika dvorana) ; UPUTE KANDIDATIMA

30. studenoga, 2007. - Poziv na testiranje, vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA, objavljen u Narodnim novinama, broj 117/07, od 14.
11. 2007. godine, koje će se održati ponedjeljak, 10. prosinca  2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (IX kat - velika dvorana)
; UPUTE KANDIDATIMA

30. studenoga, 2007. - Poziv na testiranje, vezan uz raspisani Interni oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU, objavljen 29.10.2007. godine, koje će se održati ponedjeljak, 10. prosinca  2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (IX kat - velika dvorana) ; UPUTE KANDIDATIMA

26. studenoga 2007. - Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje - Dogradnja informacijskog sustava pomorskog prometa

23. studenoga 2007. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka u Upravi za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, objavljen u NN br. 82 od 08.08.2007. godine te ispravak javnog natječaja, NN br. 84 od 13.08.2007. godine 

23. studenoga 2007. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka u Upravi prometne inspekcije, objavljen u NN br. 53 od 25.05.2007. godine

22. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - NABAVA RADOVA ZA IZGRADNJU ŠD I DOGRADNJU OŠ "VIKTOR CAR EMIN" U DONJIM ANDRIJEVCIMA, Brodsko-posavska županija, broj nabave je J-GŠ/07-41 - rok za dostavu ponuda je 11. 1. 2008. do 14,00 sati

19. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ANTUNOVAC, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-146 - rok za dostavu ponuda je 10. 1. 2008. do 14,40 sati

19. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA CESTE IVANBRIJEG-GOLENIĆ, II. ETAPA, L=2480 m (CESTA KROZ IVANBRIJEG DO SPOJA SA CESTOM SLATINA-GOLENIĆ), GRAD SLATINA, Virovitičko podravska županija; broj nabave: J-G-I/07-144 - rok za dostavu ponuda je 10. 1. 2008. do 14,20 sati

19. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA BRODSKI STUPNIK I STARI SLATNIK, I. B ETAPA IZGRADNJE, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-145 - rok za dostavu ponuda je 10. 1. 2008. do 14,00 sati

19. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U GOSPIĆU (FEKALNA KANALIZACIJA NA PODRUČJU BALINOVCA I ULICE KRALJA TOMISLAVA; OBORINSKA KANALIZACIJA U ULICI KRALJA TOMISLAVA; SANACIJA ULICA NA PODRUČJU BALINOVCA; SANACIJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE ULICA NA PODRUČJU GOSPIĆA) I SANACIJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U NASELJU LIČKI OSIK (KANALIZACIJSKI KOLEKTORI I SEKUNADRNA MREŽA, KUĆNI PRIKLJUČCI I CRPNE STANICE), Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-I/07-147 - rok za dostavu ponuda je 6. 12. 2007. do 14,40 sati

19. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ČISTA VELIKA, Šibensko kninska županija-broj nabave: J-G-Š/07-39 - rok za dostavu ponuda je 6. 12. 2007. do 14,20 sati

16. studenoga 2007. - POZIV NA TESTIRANJE, vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u Narodnim novinama, broj 100/07, od 03. listopada 2007. godine, održati će se u utorak, 27. studenoga 2007. godine u 9,00 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (IX kat - mala dvorana) - UPUTE KANDIDATIMA

15. studenoga 2007. - Javni natječaj za izbor voditelja Zajedničkog tehničkog tajništva (VATI - Mađarska javna neprofitna organizacija za regionalni razvoj i urbano planiranje, Budimpešta); Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2007 - 2013 ;

15th November 2007 - Job Vacancy: Head of Joint Technical Secretariat (VATI Hungarian Public Non profit Company for Regional Development and Town Planning, Budapest); Hungary - Croatia Cross-border Cooperation Programme 2007 - 2013


14. studenoga 2007. - Javni natječaj za prijam u državnu službu vježbenika u Upravu za obnovu obiteljskih kuća - rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ZADVARJE, I. faza, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-138 - rok za dostavu ponuda je 18. 12. 2007. do 14,20 sati

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE TINJ (OŠ POLAČA), Zadarska županija-broj nabave: J-G-Š/07-37 - rok za dostavu ponuda je 18. 12. 2007. do 14,00 sati

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ULIČNIH KOLEKTORA U NASELJU LUŽAC, GRAD VUKOVAR, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-143 - rok za dostavu ponuda je 17. 12. 2007. do 14,40 sati

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA I MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-141 - rok za dostavu ponuda je 17. 12. 2007. do 14,20 sati

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA MAŠIĆI I MEDARI, OPĆINA DRAGALIĆ, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-142 - rok za dostavu ponuda je 17. 12. 2007. do 14,00 sati

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJA ANTUNOVAC I POLJANA, GRAD LIPIK, Požeško slavonska županija; broj nabave: J-G-I/07-139 - rok za dostavu ponuda je 14. 12. 2007. do 14,40 sati

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆE ZGRADE ("STARA BOLNICA") I PRENAMJENA U ĐAČKI DOM U OTOČCU, Ličko senjska županija-broj nabave: J-G-Š/07-38 - rok za dostavu ponuda je 14. 12. 2007. do 14,20 sati

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA OPĆINE BRCKOVLJANI, KOLEKTOR A I B TE SABIRNA MREŽA U DIJELU OPĆINE BRCKOVLJANI, Zagrebačka županija; broj nabave: J-G-I/07-140 - rok za dostavu ponuda je 14. 12. 2007. do 14,00 sati

12. studenoga 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave

12. studenoga 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Uredski namještaj i oprema - rok za dostavu ponuda je 3. 12. 2007. do 13,00 sati

12. studenoga 2007. - MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA oglašava poziv za javno prikupljanje ponuda u otvorenom postupku nabave za nabavu uredskog namještaja za zgradu kapetanije Sisak - ponude se dostavljaju najkasnije 8 dana od objave

9. studenoga 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u Narodnim novinama, broj 100/07, od 03. listopada 2007. godine - održati će se u srijedu, 21. studenoga 2007. godine u 9,00 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (IX kat - mala dvorana) - UPUTE KANDIDATIMA

9. studenoga 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u Narodnim novinama, broj 82/07, od 08. kolovoza 2007. godine. Testiranje će se održati 19. studenoga 2007. godine u 9,00 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (mala dvorana 9 kat) - UPUTE KANDIDATIMA

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - POPRAVAK I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BENKOVCA, Zadarska županija; broj nabave: J-G-I/07-135 - rok za dostavu ponuda je 6. 12. 2007. do 14,20 sati

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, I. FAZA-PROČIŠĆIVAČ, OPĆINA STARA GRADIŠKA, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-126 - rok za dostavu
ponuda je 6. 12. 2007. do 14,00 sati


29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA RADANOVAC I RAJSAVAC, OPĆINA JAKŠIĆ, Požeško slavonska županija; broj nabave: J-G-I/07-134 - rok za dostavu ponuda je 5. 12. 2007. do 14,20 sati

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA ZGRADE  DJEČJEG VRTIĆA I UREĐENJE IGRALIŠTA I OKOLIŠA, općina VELIKA,  Požeško- slavonska županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi,); broj nabave: J-G-R/07-33 - rok za dostavu ponuda je 5. 12. 2007. do 14,00 sati

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - VODOOPSKRBA NASELJA KOŠUTIĆI, VINAREC, MIKOVEC I ČRNČEVEC U OPĆINI SVETI PETAR OREHOVEC, II. FAZA, Koprivničko križevačka županija; broj nabave: J-G-I/07-129 - rok za dostavu ponuda je 4. 12. 2007. do 14,20 sati

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA ČAKOVEČKE I GLAVNE ULICE U HODOŠANU, OPĆINA DONJI KRALJEVEC , Međimurska  županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja i ostali radovi); broj nabave:   J-G-I/07-137 - rok za dostavu ponuda je 4. 12. 2007. do 14,00 sati

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - RUŠENJE, UKLANJANJE, ODVOŽENJE I RECIKLIRANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA S RATOM PORUŠENIH I OŠTEĆENIH GRAĐEVINA U LOVINCU, Ličko senjska županija (2 građevine) TE BOGDANOVCIMA, ILOKU, LOVASU, NIJEMCIMA, NUŠTRU, JANKOVCIMA, TOPOJEVCIMA, TORDINCIMA I TOVARNIKU, Vukovarsko srijemska županija (138 građevina)-broj nabave: J-G-KR/07-1 - rok za dostavu ponuda je 3. 12. 2007. do 14,20 sati

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - RUŠENJE, UKLANJANJE, ODVOŽENJE I RECIKLIRANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA S RATOM PORUŠENIH I OŠTEĆENIH GRAĐEVINA U GRADU VUKOVARU, Vukovarsko srijemska županija (145 građevina)-broj nabave: J-G-KR/07-2 - rok za dostavu ponuda je 3. 12. 2007. do 14,00 sati

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - STRUČNI NADZOR (LOKALNI NADZOR) NAD ISPORUKOM I UGRADNJOM OSNOVNOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  ZA OBNOVU I IZGRADNJU OBITELJSKIH KUĆA PO PROGRAMU POMOĆI VLADE RH ZA POVRATAK HRVATA U BIH ZA PODRUČJA: A) PODRUČJE BOSANSKE POSAVINE I SREDNJOBOSANSKE REGIJE (predvidivo 145 kuća); B) PODRUČJE BANJALUČKE, SREDNJOBOSANSKE I HERCEGOVAČKE REGIJE (predvidivo 95 kuća) -broj nabave: J-K-KM/07-2   - rok za dostavu ponuda je 9. 11. 2007. do 14,20 sati

29. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - Sanacija klizišta u općini Bednja , II faza(Jamno-Salski, Ježovec-Stemegorica-Ledinski, Pleš-Tuški, Rakitno- vinograd, Rakitno pod šumom, Čižići- Pavleki) , Varaždinska županija  (izvode se  pripremni, zemljani, drenažni, betonski, armirački radovi, radovi na gabionskim zidovima, završni radovi, rekonstrukcije cesta i ostali radovi, ); broj nabave: J-G-I/07-136 - rok za dostavu ponuda je 9. 11. 2007. do 14,00 sati

29. listopada 2007. - INTERNI OGLAS za popunu slobodnog radnog mjesta u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka - SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU - rok za prijavu kandidata je 8 dana od objave

29. listopada 2007. - Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje - Nabava i ugradnja 4 komada dizel motora i opreme za čamce Kapetanija unutarnje plovidbe

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRNOG SUSTAVA KOBILJAČA-MALI PROLOG-POZNA GORA NA PODRUČJU OPĆINE POJEZERJE, Dubrovačko neretvanska županija; broj nabave: J-G-I/07-
133 - rok za dostavu ponuda je 27. 11. 2007. do 14,20 sati


22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PROMETNICE, ODVODNJE S PROMETNICE I VODOVODNE MREŽE U NOVOM NASELJU ŠUMAREVO, OPĆINA GVOZD,  Sisačko moslavačka županija-broj nabave: J-G-I/07-130 ; A. izgradnja prometnice i odvodnje s prometnice unutar naselja, uključujući priključak na postojeću prometnicu (količina: 1110 m); B. izgradnja vodovodne mreže i kućnih priključaka unutar naselja te spoja na postojeći vodovod (količina: 1110 m). - rok za dostavu ponuda je 27. 11. 2007. do 14,00 sati

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - ODVODNJA OTPADNIH VODA-KANALIZACIJSKA MREŽA U ULICI VINKOMIR U KUTJEVU, Požeško slavonska županija; broj nabave: J-G-I/07-127 - rok za dostavu ponuda je 26. 11. 2007. do 14,40 sati

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE JARMINA, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-131 - rok za dostavu ponuda je 26. 11. 2007. do 14,20 sati

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - IZRADA "UPUTA O NAČINU SANACIJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA" PO PROGRAMU STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (predvidivo 3000 građevina); IZRADA IDEJNIH PROJEKATA S ISHOĐENJEM RJEŠENJA O UVJETIMA GRADNJE (predvidivo 500 građevina) I IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU OBITELJSKIH KUĆA (predvidivo 500 građevina) PO PROGRAMU STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI; broj nabave: J-P-KM/07-1 - rok za dostavu ponuda je 26. 11. 2007. do 14,00 sati

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Nabava novog rashladnog sustava sa ugradnjom u svrhu izmjene postojećeg sustava u poslovnoj zgradi "Kockica" na lokaciji Prisavlje 14, Zagreb - rok za dostavu ponuda je 26. 11. 2007. do 13,00 sati

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Nabava službene odore za Upravu za sigurnost plovidbe i zaštitu mora - rok za dostavu ponuda je 12. 11. 2007. do 12,00 sati

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - VODOOPSKRBNI SUSTAV "DONJI LAPAC"-DOVRŠETAK RADOVA I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA NA TLAČNOM I GRAVITACIJSKOM CJEVOVODU, OPĆINA DONJI LAPAC, Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-I/07-132 - rok za dostavu ponuda je 8. 11. 2007. do 14,00 sati

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE ŠPORTSKE DVORANE OŠ "MLADOST" U JAKŠIĆU, Požeško slavonska županija-broj nabave: J-G-Š/07-36 - rok za dostavu ponuda je 6. 11. 2007. do 14,40 sati

22. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - ORGANIZACIJA, KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PROCESOM IZVOĐENJA RADOVA OBNOVE RATOM OŠTEĆENIH VIŠESTAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (OSIM GRADA VUKOVARA) TE OBNOVE RATOM OŠTEĆENIH SAKRALNIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE-broj nabave: J-K-S/07-1 - rok za dostavu ponuda je 5. 11. 2007. do 14,40 sati

22. listopada 2007. - Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje - Izrada projektne dokumentacije, gradnja broda, opremanje i isporuka školskog broda jedrenjaka tipa "Loger", duljine 34 m, širine 8,4 m

18. listopada 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, objavljen u Narodnim novinama, broj 48/07, od 14. svibnja 2007. godine. Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 29. listopada 2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (mala dvorana 9 kat) - UPUTE KANDIDATIMA

16. listopada 2007. - PROGRAM POTICANJA RIJEČNOG PROMETA KROZ DRŽAVNU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI - Potpore na temelju ovoga Programa dodjeljuju se jednokratno, jednom godišnje do 31. prosinca tekuće godine za prethodno razdoblje, a sukladno sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Zahtjevi se zaprimaju do utroška sredstava namijenjenih za bespovratne potpore u državnom proračunu. OBRAZAC ZAHTJEVA: .doc ; .pdf

15. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba -  Diezel motori za brodice lučkih kapetanija (5 kom.) - rok za dostavu ponuda je 6. 11. 2007. do 13,00 sati

15. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba -  7 komada x band radara radi ugradnje na brodice lučkih kapetanija  - rok za dostavu ponuda je 6. 11. 2007. do 12,00 sati

15. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova -  Izvođenje zanatsko-obrtničkih radova na uređenju V.P., I, II i III kata u poslovnoj zgradi "Kockica", na lokaciji Prisavlje 14, Zagreb  - rok za dostavu ponuda je 5. 11. 2007. do 13,00 sati

15. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba -  Nabava 9 vozila za potrebe MMTPR-a  - rok za dostavu ponuda je 5. 11. 2007. do 13,00 sati

15. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Izrada projektne dokumentacije za gradnju višenamjenskog broda duljine 30 m za potrebe poslova traganja i spašavanja - rok za dostavu ponuda je 5. 11. 2007. do 12,00 sati

12. listopada 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u Narodnim novinama, broj 94/07, od 13. rujna 2007. godine - testiranje će se održati 22. listopada 2007. godine u 10,00 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (9 kat - mala dvorana) - UPUTE KANDIDATIMA

9. listopada 2007. - Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje - Nabava projekta "Studija izvodljivosti projekta logističko distribucijskog centra Zagreb"

9. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Specijalizirana računalna oprema za potrebe unutarnje plovidbe MMTPR  - rok za dostavu ponuda je 9. 11. 2007. do 13,00 sati

9. listopada 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Nabava sustava za virtualizaciju diskovnih spremišta - rok za dostavu ponuda je 31. 10. 2007. do 13,00 sati

1. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA NOGOSTUPA I JAVNE RASVJETE UZ DRŽAVNU CESTU D1 KROZ NASELJE KIJEVO, OPĆINA KIJEVO, Šibensko kninska županija; broj nabave: J-G-I/07-119 - rok za dostavu ponuda je 07.11.2007. do 14,20 sati

1. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ "VLADIMIR NAZOR" U NEVIĐANIMA, OTOK PAŠMAN, Zadarska županija; broj nabave: J-G-Š/07-3307. - rok za dostavu ponuda 7.11.2007. do
14,00 sati


1. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA, Bjelovarsko bilogorska županija; broj nabave: J-G-I/07-120 - rok dostave ponuda 06.11.2007. do 14,00 sati

1. listopada 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA, Virovitičko podravska županija; broj nabave: J-G-I/07-118 - rok za dostavu ponuda je 06.11.2007. do 14,20 sati

1. listopada 2007. - OBJAVA ODLUKE O ODABIRU PONUDE PONUDITELJA U POSTUPKU IZRAVNE POGODBE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE POZIVA br.E-VV: 48/07/VV - članak 13. Zakon o javnoj nabavi NN, broj 117/2001. i 92/2005. - nabava zanatsko-obrtničkih radova na sanaciji ravne ploče krova na poslovnoj zgradi "Kockica", Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14

27. rujna 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu vježbenika u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

27. rujna 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE - Odjel pravnih i međunarodnih poslova; Odjel stručno - tehničkih poslova i gospodarstva; Odjel nadzora i sigurnosti prometa - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

27. rujna 2007. - P O Z I V   N A   T E S T I R A NJ E  uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, NN broj 93/07, od 10. rujna 2007. godine - Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu pristupiti testiranju u UPRAVU TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE i UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA

27. rujna 2007. - U P U T E    K A N D I D A T I M A  koji su podnijeli molbu na javni natječaj objavljen u NN broj 93/07, od dana 10. rujna 2007. godine za  prijam vježbenika I vrste u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u UPRAVU TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE i UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA "LOVINAC-VOLARICA" U LOVINCU SA SPOJEM NA POSTOJEĆI CJEVOVOD, Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-I/07-115 - rok za dostavu ponuda je 05.11.2007. do 14,20 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE, Karlovačka županija; broj nabave: J-G-I/07-105 - rok za dostavu ponuda je 05.11.2007. do 14,00 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - RADOVI NA PROČELJU III. GIMNAZIJE U OSIJEKU, Osječko baranjska županij-2. etapa (žbukanje, izvedba profilacija, konzervatorsko-restauratorski radovi te konzervatorskorestauratorski radovi u unutrašnjosti građevine i radovi na uređenju okoliša)-broj nabave: J-G-R/07-34 - rok za dostavu ponuda je 30.10.2007. do 14,40 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGADNJA STAMBENO POSLOVNE ZGRADE (TURISTIČKI URED) U LIPIKU, Požeško slavonska županija - broj nabave: J-G-R/07-31 - rok za dostavu ponuda je 30.10.2007. do 14,20 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE, Bjelovarsko bilogorska županija; broj nabave: J-G-I/07-107 - rok za dostavu ponuda je 30.10.2007. do 14,00 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA POGRANIČNIH CESTA ROBADJE I BANFI, OPĆINA ŠTRIGOVA, Međimurska županija; broj nabave: J-G-I/07-106 - rok za dostavu ponuda je 29.10.2007. do 14,40 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI, I. FAZA, DIONICA MAROF-HLAPIĆINA, OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI; broj nabave: J-G-I/07-114 - rok za dostavu ponuda je 29.10.2007. do 14,20 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ĐAČKOG DOMA U PREGRADI, Krapinsko zagorska županija-broj nabave: J-G-Š/07-35 - rok za dostavu ponuda je 29.10.2007. do 14,00 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - NABAVA I ISPORUKA OSNOVNOG GRAĐEVINSKOG, INSTALACIJSKOG MATERIJALA I SANITARNE OPREME ZA OBNOVU I IZGRADNJU RATOM OŠTEĆENIH I UNIŠTENIH STAMBENIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE: A. PODRUČJE BOSANSKE POSAVINE I SREDNJOBOSANSKE REGIJE (140 KUĆA); B. PODRUČJE BANJALUČKE, SREDNJOBOSANSKE I HERCEGOVAČKE REGIJE (90 KUĆA); -broj nabave: J-IM-KM/07-2 - rok za dostavu ponuda je 09.10.2007. do 14,40 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - KONTROLA-REVIZIJA IZRAĐENIH "UPUTA O NAČINU SANACIJE U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH GRAĐEVINA IV.-VI. STUPNJA OŠTEĆENJA" NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (za predvidivo 2000 kuća) -broj nabave: J-R-K/07-1 - rok za dostavu ponuda je 09.10.2007. do 14,20 sati

24. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STARO PETROVO SELO, Brodsko-posavska županija (izvode se pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-117 - ponovljeno nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 09.10.2007. do 14,00 sati

18. rujna 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavljen u NN broj 68/07, od 2. srpnja 2007. godine - Testiranje će se održati  u utorak, 26. rujna 2007. godine u 9,00 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (9 kat - mala dvorana) - UPUTE KANDIDATIMA

17. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U GOSPIĆU (FEKALNA KANALIZACIJA NA PODRUČJU BALINOVCA I ULICE KRALJA TOMISLAVA; OBORINSKA KANALIZACIJA U ULICI KRALJA TOMISLAVA; SANACIJA ULICA NA PODRUČJU BALINOVCA; SANACIJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE ULICA NA PODRUČJU GOSPIĆA) I SANACIJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U NASELJU LIČKI OSIK (KANALIZACIJSKI KOLEKTORI I SEKUNADRNA MREŽA, KUĆNI PRIKLJUČCI I CRPNE STANICE), Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-I/07-113 - rok za dostavu ponuda je 24. 10. 2007. do 14,20 sati

17. rujna 2007. - IZGRADNJA KOLNOG MOSTA NA RIJECI KUPI IZMEĐU NASELJA POKUPSKE BLATNICE I BANSKE SELNICE TE REKONSTRUKCIJA PRILAZNIH PROMETNICA, Karlovačka županija; broj nabave: J-G-I/07-110 - rok za dostavu ponuda je 24. 10. 2007. do 14,00 sati

17. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA TRGA KRALJA TOMISLAVA U ŽUPANJI, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-109 - rok za dostavu ponuda je 23. 10. 2007. do 14,20 sati

17. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PETROVSKO, OPĆINA PETROVSKO, Krapinsko zagorska županija; broj nabave: J-G-I/07-108 - rok za dostavu ponuda je 23. 10. 2007. do 14,00 sati

17. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKE DVORANE U OPĆINI ŠPIŠIĆ BUKOVICA, Virovitičko podravska županija-broj nabave: J-G-Š/07-29 - rok za dostavu ponuda je 22. 10. 2007. do 14,40 sati

17. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE "BRESTOVAC" U BRESTOVCU, Požeško slavonska županija-broj nabave: J-G-Š/07-32 - rok za dostavu ponuda je 22. 10. 2007. do 14,20 sati

17. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA RAČA, Bjelovarsko bilogorska županija; broj nabave: J-G-I/07-104 - rok za dostavu ponuda je 22. 10. 2007. do 14,00 sati

17. rujna 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga: Nabava usluge održavanja aplikacijske opreme i prilagodbe novim propisnicima unutarnje plovidbe s edukacijom - rok za dostavu ponuda je 18. 10. 2007. do 13,00 sati

13. rujna 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora; Uprava telekomunikacija i pošte; Tajništvo - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

10. rujna 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu vježbenika u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Split; Uprava telekomunikacija i pošte - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-102 - rok za dostavu ponuda je 19. 10. 2007. do 14,40 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - UREĐENJE (SANACIJA) NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KULA NORINSKA, OPĆINA KULA NORINSKA, Dubrovačko neretvanska županija; broj nabave: J-G-I/07-105 - rok za dostavu ponuda je 19. 10. 2007. do 14,20 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA - FIZIKALNA TERAPIJA SA SMJEŠTAJEM KORISNIKA, OPĆINA ZEMUNIK DONJI, Zadarska županija-broj nabave: J-G-R/07-30 - rok za dostavu
ponuda je 19. 10. 2007. do 14,00 sati


10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - ADAPTACIJA OSNOVNE ŠKOLE "DONJI LAPAC" U DONJEM LAPCU, Ličko senjska županija-broj nabave: J-G-Š/07-31 - rok za dostavu ponuda je 18. 10. 2007. do 14,20 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKE DVORANE PRI OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ U OGULINU, Karlovačka županija-broj nabave: J-G-Š/07-28 - rok za dostavu ponuda je 18. 10. 2007. do 14,00 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - ADAPTACIJA I PRENAMJENA STARE ŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ, OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC, Međimurska županija-broj nabave: J-G-R/07-29 - rok za dostavu ponuda je 17. 10. 2007.
do 14,20 sati


10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKE DVORANE U OPĆINI MAČE, Krapinsko zagorska županija-broj nabave: J-G-Š/07-27 - rok za dostavu ponuda je 17. 10. 2007. do 14,00 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KLINČA SELA, I. FAZA (VODOSPREMA "GONJEVA GORNJA" SA CJEVOVODIMA VISOKE ZONE, VODOSPREMA "GONJEVA", V=200 m2 I CJEVOVODI SREDNJE ZONE), OPĆINA KLINČA SELA, Zagrebačka  županija; broj nabave: J-G-I/07-111 - rok za dostavu ponuda je 16. 10. 2007. do 14,20 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA-II. FAZA (GRANIČARSKA ULICA), Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-103 - rok za dostavu ponuda je 16. 10. 2007. do 14,00 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA GLAVNOG OPSKRBNOG CJEVOVODA MAGADENOVAC-ŠLJIVOŠEVCI-LACIĆI-BENIČANCI, OPĆINA MAGADENOVAC, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-112 - rok za dostavu ponuda je 15. 10. 2007. do 14,40 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA DOMA KULTURE U KOZARCU- "MEĐIMURSKI DOM", OPĆINA ČEMINAC, Osječko baranjska županija-broj nabave: J-G-R/07-27 - rok za dostavu ponuda je 15. 10. 2007. do 14,20 sati

10. rujna 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKE DVORANE U OPĆINI GRADINA, Virovitičko podravska županija-broj nabave: J-G-Š/07-30 - rok za dostavu ponuda je 15. 10. 2007. do 14,00 sati

7. rujna 2007. - POZIV NA TESTIRANJE temeljem raspisanog Javnog natječaja za prijam u državnu službu-Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Narodne novine br. 68/07 od 2. srpnja 2007. godine - radno mjesto vježbenik I vrste - UPRAVA ZA REGIONALNU I LOKALNU INFRASTRUKTURU

7. rujna 2007.  - U P U T E  K A N D I D A T I M A  KOJI SU PODNIJELI MOLBU NA JAVNI NATJEČAJ, Narodne novine  br. 68/07 OD DANA 2. srpnja 2007. godine za  prijam vježbenika I vrste u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka UPRAVA ZA REGIONALNU I LOKALNU INFRASTRUKTURU

3. rujna 2007. REZULTATI TESTIRANJA ZA RADNA MJESTA U UPRAVI PROMETNE INSPEKCIJE - TESTIRANJE PROVEDENO DANA 31. KOLOVOZA 2007. GODINE - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

3. rujna 2007. - ODLUKA o obustavi prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka - UPRAVA ZA TELEKOMUNIKACIJE I POŠTU, Narodne novine br. 27. od 14. ožujka 2007. godine

27. kolovoza 2007. Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO - ŠPORTSKE DVORANE U SVIBOVCU, GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE, Varaždinska županija-broj nabave: J-G-Š/07-26 - rok za dostavu ponuda je 18.9.2007 do 14,40 sati

27. kolovoza 2007. Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U REMETINCU, GRAD NOVI MAROF, Varaždinska županija-broj nabave: JG- R/07-28 - rok za dostavu ponuda je 18.9.2007 do 14,20 sati

27. kolovoza 2007. Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA TEMELJNOG TLA GIMNAZIJE VUKOVAR , Grad Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija (izvode se radovi mlaznog injektiranja) ; broj nabave: J-G-R/07-26 - rok za dostavu ponuda je 17.9.2007 do 14,20 sati

27. kolovoza 2007. Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA U NASELJIMA ERNESTINOVO I LASLOVO, OPĆINA ERNESTINOVO, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-98- ponovljeno nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 19.9.2007 do 14,00 sati

27. kolovoza 2007. Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DRENOVCI-II. FAZA, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-100 - rok za dostavu ponuda je 19.9.2007 do 14,20 sati

27. kolovoza 2007. Javno nadmetanje za ustupanje radova - (ASFALTIRANJE) NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD, Karlovačka županija; broj nabave: J-G-I/07-101 - rok za dostavu ponuda je 18.9.2007 do 14,00 sati

27. kolovoza 2007. ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI POSTUPKA PRIJEMA U DRŽAVNU SLUŽBU PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA TELEKOMUNIKACIJE I POŠTU, Narodne novine, br. 27. od 14. ožujka 2007. godine - dopuna javnom natječaju Narodne novine, br. 29. od 14. ožujka 2007. godine

27.kolovoza 2007. - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI POSTUPKA PRIJEMA U DRŽAVNU SLUŽBU PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA, Narodne novine, br. 66 od 26. lipnja 2007. godine

21. kolovoza 2007. - U P U T E  K A N D I D A T I M A KOJI SU PODNIJELI SVOJU MOLBU NA JAVNI NATJEČAJ Narodne novine br. 53/07 OD DANA 25. svibnja 2007. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

21. kolovoza 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezano uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Narodne novine, br. 53/07, od 25. svibnja 2007. godine

13. kolovoza 2007. - ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, objavljenog 8. kolovoza 2007. godine u Narodnim novinama broj 82/07

13. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PASTORALNOG CENTRA-CRKVE I ŽUPNE KUĆE U GOLUBIĆU, Šibensko kninska  županija-broj nabave: J-G-C/07-2 - rok za dostavu ponuda je 17. 9. 2007. do 14,00 sati

13. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - Nabava izvođenja radova sanacije zgrade Lučke kapetanije Senj - rok za dostavu ponuda je 10. 9. 2007. do 13,00 sati

8. kolovoza 2007. - JAVNI  NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA, rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE POSEDARJE, općina Posedarje, Zadarska  županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-I/07-96 - rok za dostavu ponuda je 13. 9. 2007. do 14,40

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOPSKRBNOG SUSTAVA NASELJA SLAVONSKI ŠAMAC I KRUŠEVICA, II FAZA, općina Slavonski Šamac, Brodsko-posavska županija (izvode se  pripremni, zemljani
radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja, prilazi i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-92 - rok za dostavu ponuda je 13. 9. 2007. do 14,20 sati


7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - RADOVI NA UREĐENJU PARKA NA SREDIŠNJEM TRGU U LOVINCU, Ličko-senjska županija; broj nabave: J-G-R/07-25 - rok za dostavu ponuda je 13. 9. 2007. do 14,00 sati

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA - "ZDRAVSTVENA" ZGRADA, OPĆINA ERVENIK, Šibensko-kninska županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-S/07-21 - rok za dostavu ponuda je 12. 9. 2007. do 14,20 sati

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA - UČITELJSKA ZGRADA, OPĆINA ERVENIK, Šibensko-kninska županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-S/07-19 - rok za dostavu ponuda je 12. 9. 2007. do 14,00 sati

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE SJEVERNOG I ISTOČNOG DIJELA GRADSKE JEZGRE BIOGRADA NA MORU, Zadarska županija-broj nabave: J-G-I/07-95-ponovljeno
nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 11. 9. 2007. do 14,40 sati


7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA, U ULICI HRVATSKOG PROLJEĆA 2, OPĆINA DVOR, Sisačko-moslavačka županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi,); broj nabave: J-G-S/07-18 - rok za dostavu ponuda je 11. 9. 2007. do 14,20 sati

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA, U ULICI KRNJAK 3, OPĆINA KRNJAK, Karlovačka županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-S/07-17 - rok za dostavu ponuda je 11. 9. 2007. do 14,00 sati

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA, SENJSKA 43, OPĆINA VRHOVINE, Ličko-senjska županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-S/07-20 - rok za dostavu ponuda je 10. 9. 2007. do 14,40 sati

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA, ZAGREBAČKA 9, OPĆINA KORENICA, Ličko-senjska županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-S/07-16
- rok za dostavu ponuda je 10. 9. 2007. do 14,20 sati


7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U ULICI NIKOLE TESLE 55, OPĆINA GRAČAC, Ličko-senjska županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-S/07-15 - rok za dostavu ponuda je 10. 9. 2007. do 14,00 sati

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U BOROVOM NASELJU U ULICI ĐURE ĐAKOVIĆA 23, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-S/07-22 - ponovljeni - rok za dostavu ponuda je 21. 8. 2007. do 14,20 sati

7. kolovoza 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA NASELJA CERNIK, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-97 - ponovljeni - rok za dostavu ponuda je 21. 8. 2007. do 14,00 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE  STARO PETROVO SELO, Brodsko-posavska županija (izvode se pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-91 - rok za dostavu ponuda je 7. 9. 2007. do 14,40 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DARDA, Osječko-baranjska županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja, prilazi i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-93 - rok za dostavu ponuda je 7. 9. 2007. do 14,20 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA  NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI MARTIJANEC, Varaždinska županija; broj nabave: J-G-I/07-82 - rok za dostavu ponuda je 7. 9. 2007. do 14,00 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA POSTOJEĆIH LOKALNIH PROMETNICA I PRESVLAČENJE ASFALTNIM SLOJEM NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ, Karlovačka županija; broj nabave: J-G-I/07-87 - rok za dostavu ponuda je 6. 9. 2007. do 14,40 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE HLEVCI-HRIBAC, OPĆINA SKRAD, Primorsko goranska županija; broj nabave: J-G-I/07-86 - rok za dostavu ponuda je 6. 9. 2007. do 14,20 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-74 - rok za dostavu ponuda je 6. 9. 2007. do 14,00 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOVODA OD ZALUŽNICE DO VRHOVINA, OPĆINA VRHOVINE, Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-I/07-84 - rok za dostavu ponuda je 5. 9. 2007. do 14,40 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA GLAVNOG CJEVOVODA KRBAVICA-UDBINA, OPĆINA UDBINA, Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-I/07-85 - rok za dostavu ponuda je 5. 9. do 14,20 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOVODA U NASELJU STARIGRAD, GRAD SENJ, Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-I/07-83 - rok za dostavu ponuda je 5. 9. 2007. do 14,00 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - Sanacija višestambenih zgrada u Gvozdu, Trg Franje Tuđmana 9, 10 i 11, općina  Gvozd,  Sisačko-moslavačka  županija (izvode se građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-S/07-14 - rok za dostavu ponuda je 4. 9. 2007. do 14,20 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - Dovršetak radova  i sanacija višestambene zgrade u Ul. Stjepana Radića 10, općina Udbina,  Zadarska  županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-S/07-13 - rok za dostavu ponuda je 4. 9. do 14,00 sati

30. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA PROMETNICE DO RIJEKE MURE U NASELJU DEKANOVEC, OPĆINA  DEKANOVEC , Međimurska  županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja i ostali radovi); broj nabave:   J-G-I/07-94 - rok za dostavu ponuda je 10. 8. 2007. do 14,20 sati

26. srpnja 2007. - POZIV NA TESTIRANJE - uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, objavljen u Narodnim novinama, broj 66/07, od 26. lipnja 2007. godine - testiranje će se održati u četvrtak, 7. kolovoza 2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (mala dvorana 9 kat) - UPUTE KANDIDATIMA

22. srpnja 2007. - JAVNI POZIV za dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta - Javni poziv otvoren je do 21. rujna 2007. godine što je ujedno i krajnji rok za dostavu Zahtjeva

16. srpnja 2007. - Javni poziv za uključivanje u program kreditiranja seoskog turizma „Razvoj  turizma  na  selu" - stalni natječaj, ovisno o trajanju ugovora između banaka i Ministarstva i sukladno proračunskim sredstvima predviđenim za ove namjene u tekućoj godini

16. srpnja 2007. - ODLUKA o obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju - UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA, Lučka kapetanija Rijeka

16. srpnja 2007. - Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski - rok za dostavu ponuda je 30 dana od objave

16. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - Radovi rekonstrukcije i dogradnje poslovne zgrade Kapetanije Sisak prema troškovniku - rok za dostavu ponuda je 16. 8. 2007. do 13,00 sati

16. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Nabava ljetnih službenih odora sa oznakama za unutarnju plovidbu za 2007. godinu - rok za dostavu ponuda je 16. 8. 2007. do 13,00 sati

16. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Uspostavljanje baze NCC unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj - rok za dostavu ponuda je 31. 7. 2007. do 13,00 sati

9. 7. 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE  BARILOVIĆ , Karlovačka županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-77 - rok za dostavu ponuda je 22. 8. 2007. do 14,20 sati

9. 7. 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE  VILJEVO , Osječko-baranjska županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja i ostali radovi); broj nabave:   J-G-I/07-81 - rok za dostavu ponuda je 22. 8. 2007. do 14,00 sati

9. 7. 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA REGIONALNOG VODOVODA "JOSIP JOVIĆ"- ARŽANO, PODSUSTAV DOBRANJE, magistralni cjevovod i vodosprema "DOBRANJE", V = 200 m3, Općina Cista Provo, Splitsko-dalmatinska županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, obrtnički radovi,  montažerski i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-79 - rok za dostavu ponuda je 20. 8. 2007. do 14,40 sati

9. 7. 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA MJESNE VODOVODNE MREŽE VINJANI GORNJI, II faza, grad Imotski , Splitsko-dalmatinska županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, obrtnički radovi,  montažerski i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-80 - rok za dostavu ponuda je 20. 8. 2007. do 14,20 sati

9. 7. 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - UREĐENJE PJEŠAČKE ZONE "STARI PAZAR" U ŠIBENIKU , Šibensko-kninska županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, obrtnički radovi,odvodnja, elektroinstalacije i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-78 - rok za dostavu ponuda je 20. 8. 2007. do 14,00 sati

9. 7. 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA  DJEČJEG VRTIĆA "LUŽAN BIŠKUPEČKI"- II faza , općina Gornji Kneginec,  Varaždinska  županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi, ); broj nabave: J-G-R/07-17 - rok za dostavu ponuda je 10. 8. 2007. do 14,00 sati

9. 7. 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA  DJEČJEG VRTIĆA "KASNO", općina Jalžabet, Varaždinska  županija (izvode se  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi, ); broj nabave: J-G-R/07-18 - rok za dostavu ponuda je

20. 7. 2007. do 14,20 sati


9. srpnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Nabava i ugradnja 4 komada dizel motora i opreme za kapetanijske čamce Kapetanija unutarnje plovidbe - rok za dostavu ponuda je 9. 8. 2007. do 13,00 sati

5. srpnja 2007. POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavljen u Narodnim novinama, broj 48/07, od 14. svibnja 2007. godine - testiranje će se održati u petak, 13. srpnja 2007. u 10,00 sati ; UPUTE KANDIDATIMA

3. srpnja 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavljen u Narodnim novinama, broj 53/07, od 25. svibnja 2007. godine - testiranje će se održati u srijedu, 11. srpnja 2007. u 10,00 sati ; UPUTE KANDIDATIMA

2. srpnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za integrirani regionalni razvoj; Uprava za pomorski promet, pomorsko dobro i luke; Uprava za zračni promet; Uprava za turističku politiku i tržište - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

2. srpnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu vježbenika u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA REGIONALNU I LOKALNU INFRASTRUKTURU - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

27. lipnja 2007. - INTERNI OGLAS za popunu slobodnih radnih mjesta u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

26. lipnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

26. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova  - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-70 - rok za dostavu ponuda je 30. 7. d0 14,40 sati

26. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova  - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRGOMET, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-76 - rok za dostavu ponuda je 30. 7. d0 14,20 sati

26. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova  - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES, Sisačko moslavačka županija; broj nabave: J-G-I/07-72 - rok za dostavu ponuda je 30. 7. d0 14,00 sati

18. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO ŠPORTSKE DVORANE PRI OŠ GOLUBOVEC, općina Novi Golubovec, Krapinsko zagorska županija-broj nabave J-G-Š/07-23 - rok za dostavu ponuda je 23. 7. 2007. do 14,00 sati

18. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA U SINJU U ULICAMA PUT ODRINE, V. NAZORA, K. MATASA I BRAĆE RADIĆ U GRADU SINJU, GRAD SINJ, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-75 - rok za dostavu ponuda je 20. 7. 2007. do 14,00 sati

18. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA OBROVCA, Zadarska županija; broj nabave: J-G-I/07-71 - rok za dostavu ponuda je 18. 7. 2007. do 14,20 sati

18. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE, Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-I/07-73 - rok za dostavu ponuda je 18. 7. 2007. do 14,00 sati

18. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U BOROVOM NASELJU U ULICI ĐURE ĐAKOVIĆA 23, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-S/07-12 - rok za dostavu ponuda je 17. 7. 2007. do 14,40 sati

18. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE LOZOVAC (OŠ "Juraj Dalmatinac"), Šibensko kninska županija; broj nabave: J-G-Š/07-21 - rok za dostavu ponuda je 17. 7. 2007. do 14,20 sati

18. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO ŠPORTSKE DVORANE, općina Tuhelj, Krapinsko zagorska županija-broj nabave J-G-Š/07-24 - rok za dostavu ponuda je 6. 7. 2007. do 14,20 sati

18. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE ŠPORTSKE DVORANE, OPĆINA LOBOR, Krapinsko zagorska županija-broj nabave J-G-Š/07-22 - rok za dostavu ponuda je 29. 6. 2007. do 14,00 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Projektiranje, gradnja, opremanje i isporuka školskog broda jedrenjaka tipa Loger u hrvatskim brodogradilištima - rok za dostavu ponuda je 10. 8. 2007. do 12,00 sati

11. lipnja 2007. -Javno nadmetanje za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. za gradnju trupa i rekonstrukciju putničkih linijskih brodova do 100 GT-a, izletničkih brodova do 300 GT-a, školskih brodova, brodica za gospodarske namjene (izuzev ribarskih brodica) te brodica namijenjenih unapređenju, ispitivanju i zaštiti mora u hrvatskim brodogradilištima. - rok za dostavu ponuda je 25. 7 2007. do 12,00 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA KLIZIŠTA U OPĆINI BEDNJA (Vranojenje-Jariški; Ježovec-Strmogorica; Meljan-Dukarici-Ciglari; Vrbno-Samboli; Brezova Gora-Zagorski Ptičeki; Cvetlin-Bubnjari; Jambo-Cari;
Vrbno-Brački; Ježovec-Gašparići; Pleš-Ostrovički; Ježovec-Bukvići), Varaždinska županija; broj nabave: J-G-I/07-69 - rok za dostavu ponuda je 17. 7. 2007. do 14,00 sati


11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA CESTE LC 67145 KROZ DOLIĆA DRAGU-II. FAZA I SANACIJA CESTE VIDULINI (SPOJ NA L67145)-GROBLJE LOKVIČIĆI, OPĆINA LOKVIČIĆI, Splitsko dalmatinska  županija;
broj nabave: J-G-I/07-68 - rok za dostavu ponuda je 16. 7. 2007. do 14,40 sati


11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ SJEVERNU STRANU ŽUPANIJSKE CESTE Ž 6182 OD GRANICE OPĆINE PODBABLJE DO BUBLINA TE JAVNE RASVJETE UNUTAR NOGOSTUPA, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-67 - rok za dostavu ponuda je 16. 7. 2007. do 14,20 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - UREĐENJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA KNINA, GRAD KNIN, Šibensko kninska županija; broj nabave: J-G-I/07-66 - rok za dostavu ponuda je 16. 7. 2007. do 14,00 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA NASELJA CERNIK, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-65 - rok za dostavu ponuda je 13. 7. 2007. do 14,40 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA CESTE U DIJELU ULICE SARE BERTIĆ U BOLMANU, OPĆINA JAGODNJAK, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-62 - rok za dostavu ponuda je 13. 7. 2007. do 14,00 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-63 - rok za dostavu ponuda je 13. 7. 2007. do 14,20 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA POPOVAC, OPĆINA POPOVAC, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-64 - rok za dostavu ponuda je 12. 7. 2007. do 14,40 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - ADAPTACIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE I PRENAMJENA U DRUŠTVENI DOM U BOROVU, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-R/07-16 - rok za dostavu ponuda je 12. 7. 2007. do 14,20 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U TOVARNIKU, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-R/07-15 - rok za dostavu ponuda je 12. 7. 2007. do 14,00 sati

11. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Izrada studije "Ekonomski, prometni i demografski učinci nakon izgradnje Pelješkog mosta na gravitacijsko i šire područje" - rok za dostavu ponuda je 28. 6. 2007. do 12,00 sati

8. lipnja 2007. - JAVNI POZIV NA NATJEČAJ  za izradu idejno-oblikovnog rješenja oznake «hrvatski otočni proizvod» - rok za dostavu prijedloga idejno-oblikovnih rješenja je 28. 6. 2007. do 12,00 sati ; PRILOZI: Projekt 'Hrvatski otočni proizvod' - HOP ; Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom 'Hrvatski otočni proizvod' (NN 47/07)

8. lipnja 2007. - ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu u Ministarstrvo mora, turizma, prometa i razvitka, po raspisanom javnom natječaju od 2. 4. 2007. godine

4. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - najam optičkog voda za pristup internetu i usluge unapređenja i održavanja web stranica MMTPR za 2007. godinu - rok za dostavu ponuda je 6. 7. 2007. do 13,00 sati

4. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Dva terenska vozila (SUV) s pogonom na četiri kotača za potrebe Kapetanija unutarnje plovidbe - rok za dostavu ponuda je 6. 7. 2007. do 13,00 sati

4. lipnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Nabava auto guma za vozila MMTPR-a za okvirno razdoblje srpanj-prosinac 2007. god. - rok za dostavu ponuda je 29. 6. 2007. do 13,00 sati

28. svibnja 2007. - POPRAVAK OBITELJSKIH KUĆA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE PLAŠKI (45 kuća), Karlovačka županija; broj nabave: J-G-K/07-2 - rok za dostavu ponuda je 5. 7. 2007. do 14,40 sati

28. svibnja 2007. - IZGRADNJA VODOVODA U NASELJU VELIKA PISANICA, III. FAZA, OPĆINA VELIKA PISANICA, Bjelovarsko bilogorska županija; broj nabave: J-G-I/07-61 - rok za dostavu ponuda je 5. 7. 2007. do 14,20 sati

28. svibnja 2007. - SANACIJA GATA "RIVA" U STARIGRADU PAKLENICI, OPĆINA STARIGRAD PAKLENICA, Zadarska županija; broj nabave: J-G-I/07-60 - rok za dostavu ponuda je 5. 7. 2007. do 14,00 sati

28. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U DOM ZDRAVLJA I STOMATOLOŠKU ORDINACIJU, OPĆINA BRTONIGLA, Istarska županija-broj nabave: J-G-R/07-13-
ponovljeno nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 12. 6. 2007. do 14,40 sati


28. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO ŠPORTSKE DVORANE U OPĆINI JESENJE, Krapinsko zagorska županija-broj nabave J-G-Š/07-20 - rok za dostavu ponuda je 12. 6. 2007. do 14,20 sati

28. svibnja 2007. - IZGRADNJA ŠKOLSKO ŠPORTSKE DVORANE PRI OŠ VISOKO, općina Visoko, Varaždinska županija-broj nabave J-G-Š/07-19 - rok za dostavu ponuda je 12. 6. 2007. do 14,00 sati

28. svibnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - UPRAVA CESTOVNOG PROMETA i UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

28. svibnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu vježbenika u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - TAJNIŠTVO, Odjel nabave, Odsjek za praćenje i izvršavanje ugovornih obveza i skladišno poslovanje potrošne robe i sitnog inventara - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

28. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - nabava usluge održavanja i nadogradnje aplikacijske programske opreme u razdoblju 01.07. do 31.12.2007. - rok za dostavu ponuda je 18. 6. 2007. do 13,00 sati

28. svibnja 2007. - Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje - Nabava konzultantske usluge za izradu novog Zakona o elektroničkim komunikacijama u cilju potpune usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s mjerodavnom stečevinom EU-a

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OPĆINE ĐURMANEC-OPSKRBA VODOM "VISOKE ZONE" NASELJA GORNJI MACELJ, Krapinsko zagorska županija; broj nabave: J-G-I/07-54 - rok za dostavu ponuda je 4. 7. 2007. do 14,20 sati

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DONJA VOĆA, Varaždinska županija; broj nabave: J-G-I/07-58 - rok za dostavu ponuda je 4. 7. 2007. do 14,00 sati

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - VODOOPSKRBA NASELJA U OPĆINI SV. PETAR OREHOVEC, I. FAZA, Koprivničko križevačka županija; broj nabave: J-G-I/07-56 - rok za dostavu ponuda je 3. 7. 2007. do 14,20 sati

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOVODA U NASELJIMA KRIVAJA, ŠIMANJA I OŠTRI ZID, OPĆINA BEREK, Bjelovarsko bilogorska županija; broj nabave: J-G-I/07-57 - rok za dostavu ponuda je 3. 7. 2007. do 14,00 sati

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - NABAVA NAMJEŠTAJA ZA UČIONICE, KANCELARIJE I ZBORNICE ZA OPREMANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ OBNOVLJENIH I IZGRAĐENIH PO PROGRAMU CEB V; broj nabave: J-N-Š/07-1 - rok za dostavu ponuda je 2. 7. 2007. do 14,40 sati

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA RAZDJELNE VODOVODNE MREŽE NASELJA MIKLEUŠ, OPĆINA MIKLEUŠ, Virovitičko podravska županija; broj nabave: J-G-I/07-55 - rok za dostavu ponuda je 2. 7. 2007. do 14,20 sati

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA POTPORNO-OBLOŽNOG ZIDA U ULICI STJEPANA RADIĆA U VUKOVARU, III. FAZA (ZIDOVI Z1, Z8, Z9 I Z 10), GRAD VUKOVAR, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-59 - rok za dostavu ponuda je 2. 7. 2007. do 14,00 sati 

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Usluge fotokopiranja na nivou za cjelokupno Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u 2007. godini - rok za dostavu ponuda je 26. 6. 2007. do 13,00 sati

21. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Nabava usluge servisne podrške za informatičku opremu kojoj je isteklo jamstvo, a nabavljena je u okviru CRO-IT ugovora - rok za dostavu ponuda je 19. 6. 2007. do 13,00 sati

21. svibnja 2007. - JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA U SVEZI DOBIVANJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PELJARSKE SLUŽBE - rok za dostavu zahtjeva je 6. lipnja 2007. godine

15. svibnja 2007. - REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI REFERENT U UPRAVI ZA INTEGRIRANI REGIONALNI RAZVOJ, KABINETU MINISTRA I UPRAVI ZA PROGNANIKE, POVRATNIKE I IZBJEGLICE „NN″ BROJ 35/07 OD 02.04. 2007. GODINE

14. svibnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA INTEGRIRANI REGIONALNI RAZVOJ - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

14. svibnja 2007. - SANACIJA LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI, Osječko baranjska, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-52 - rok za dostavu ponuda je 19. 6. 2007. do 14,20 sati

14. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA U NASELJIMA ERNESTINOVO I LASLOVO, OPĆINA ERNESTINOVO, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-51 - rok za dostavu ponuda je 19. 6. 2007. do 14,00 sati

14. svibnja 2007. - IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE NASELJA CAGE, OPĆINA OKUČANI, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-53 - rok za dostavu ponuda je 18. 6. 2007. do 14,20 sati

14. svibnja 2007. - IZGRADNJA NOVE ZGRADE OPĆINE STARI JANKOVCI, Vukovarsko srijemska županija-broj nabave: J-G-R/07-12 - rok za dostavu ponuda je 18. 6. 2007. do 14,00 sati

14. svibnja 2007. - IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE I ŠPORTSKE DVORANE SVETI FILIP I JAKOV, Zadarska županija-broj nabave: J-G-Š/07-18 - rok za dostavu ponuda je 14. 6. 2007. do 14,20 sati

14. svibnja 2007. - SANACIJA KROVIŠTA I PROČELJA VIŠESTAMBENOG OBJETKA U GLINI U ULICI STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 12 I 14, Sisačko moslavačka županija-broj nabave: J-G-S/07-11 - rok za dostavu ponuda je 14. 6. 2007. do 14,00 sati

14. svibnja 2007. - Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje - Nabava usluge projekta Eksperimentalne Satelitske bilance turizma

9. svibnja 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, u Narodnim novinama, broj 37/07, od 10. travnja 2007. godine - testiranje će se održati u četvrtak, 17. svibnja 2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (mala dvorana 9 kat)

7. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA I SANACIJA GLAVNIH OPSKRBNIH CJEVOVODA NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE, Šibensko-kninska županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, betonski, montažerski  i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-50 - rok za dostavu ponuda je 11. 6. 2007. do 14,40 sati

7. svibnja 2007. - REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE U UŽEM SREDIŠTU GRADA DRNIŠA, Šibensko-kninska županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, betonski, montažerski  i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-49 - rok za dostavu ponuda je 11. 6. 2007. do 14,20 sati

7. svibnja 2007. - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE  STANKOVCI, Zadarska županija (izvode se  pripremni, zemljani radovi, kolnička konstrukcija i ostali radovi); broj nabave: J-G-I/07-48 - rok za dostavu ponuda je 11. 6. 2007. do 14,00 sati

7. svibnja 2007. - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U KNINU U MASLENIČKOJ 14-16, Šibensko kninska županija-broj nabave: J-G-S/07-8 - rok za dostavu ponuda je 5. 6. 2007. do 14,20 sati

7. svibnja 2007. - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U KNINU U GOTOVČEVOJ 10, Šibensko kninska županija-broj nabave: J-G-S/07-7 - rok za dostavu ponuda je 5. 6. 2007. do 14,00 sati

7. svibnja 2007. - NADOGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKE DVORANE U OPĆINI DAVOR, Brodsko posavska županija-broj nabave: J-G-Š/07-17 - rok za dostavu ponuda je 4. 6. 2007. do 14,20 sati

7. svibnja 2007. - SANACIJA PROMETNICA U NASELJIMA OTOK I KOMLETINCI, GRAD OTOK, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-47 - rok za dostavu ponuda je 4. 6. 2007. do 14,00 sati

7. svibnja 2007. - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U OBROVCU U ULICI ANTE STARČEVIĆA 30-34, Zadarska  županija-broj nabave: J-G-S/07-9 - rok za dostavu ponuda je 18. 5. 2007. do 14,20 sati

7. svibnja 2007. - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U OBROVCU U ULICI ANTE STARČEVIĆA 16-18, Zadarska  županija-broj nabave: J-G-S/07-9 - rok za dostavu ponuda je 18. 5. 2007. do 14,00 sati

7. svibnja 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam vježbenika I vrste u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka objavljen u Narodnim novinama, broj 34/07, od 30. ožujka 2007. godine -  testiranje će se održati u srijedu, 16. svibnja 2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (velika dvorana 9 kat) - Intervju s kandidatima koji prođu testiranje održat će se isti dan u 13,00 sati

7. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - nabava informatičke opreme za potrebe MMTPR, sukladno specifikaciji iz dokumentacije za javno nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 11. 6. 23007. do 13,00 sati

7. svibnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Nabava usluge pripreme i izrade idejnog rješenja 2. faze projekta "Osvrni se" (Look around) - priprema za tisak turističkog vodiča i rješenja izrade web stranice - rok za dostavu ponuda je 30.
5. 23007. do 13,00 sati


4. svibnja 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u Narodnim novinama, broj 35/07, od 2. travnja 2007. godine - testiranje će se održati u srijedu,

16. svibnja 2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (mala dvorana 9 kat)


4. svibnja 2007. - REZULTATI TESTIRANJA kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto vježbenik I vrste u Upravi telekomunikacija i pošte objavljen u ″NN″ broj 27/07 od 14. ožujka 2007. godine

30. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - POPRAVAK NERAZVRSTANIH CESTA U NASELJIMA KRČENIK I PODRAVSKA MOSLAVINA, OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-44 - rok za dostavu ponuda je 31. 5. 2007. do 14,20 sati

30. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - PRENAMJENA, ADAPTACIJA I DOGRADNJA  RODNE KUĆE BOŽIDARA MASLARIĆA U DJEČJI VRTIĆ U DALJU, OPĆINA ERDUT, Osječko baranjska županija-broj nabave: J-G-R/07-11 - rok za dostavu ponuda je 31. 5. 2007. do 14,00 sati

30. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - VODOOPSKRBA NASELJA GORNJA BEBRINA, KLAKAR I DONJA BEBRINA, OPĆINA KLAKAR, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-39 - rok za dostavu ponuda je 30. 5. 2007. do 14,20 sati

30. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GOLA, Koprivničko križevačka županija; broj nabave: J-G-I/07-46 - rok za dostavu ponuda je 30. 5. 2007. do 14,00 sati

30. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - NABAVA ELEKTRIČNIH ŠTEDNJAKA DIMENZIJA- visina: 850 mm, širina: 550-600 mm, dubina: 550-600 mm; S MINIMALNO 3 ELEKTRIČNE PLOČE I PEĆNICOM; ZA OPREMANJE RATOM OŠTEĆENIH KUĆA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE-2.000 komada-broj nabave:J-O-K/07-3 - rok za dostavu ponuda je 11. 5. 2007. do 14,20 sati

30. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - NABAVA HLADNJAKA ZAPREMINE 140 LITARA S ODJELJKOM ZA ZAMRZAVANJE, DIMENZIJA-visina: 850 mm, širina: 500-600 mm, dubina: 550-600 mm ZA OPREMANJE OBNOVLJENIH RATOM OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE-3000 hladnjaka; broj nabave:J-O-K/07-2 - rok za dostavu ponuda je 11. 5. 2007. do 14,00 sati

26. travnja 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u Narodnim novinama, broj 35/07, od 2. travnja 2007. godine - testiranje će se održati u srijedu, 9. svibnja 2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (IX kat - velika dvorana)

24. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD, OPĆINA STARIGRAD, Zadarska županija; broj nabave: J-G-I/07-41 - rok za dostavu ponuda je 29. 5. do 14,20 sati

24. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR, OPĆINA MAJUR, Sisačko moslavačka županija; broj nabave: J-G-I/07-43 - rok za dostavu ponuda je 29. 5. do 14,00 sati

24. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN-PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA "GOLUBOVEC-MIHOVLJAN", OPĆINA MIHOVLJAN, Krapinsko zagorska županija; broj nabave: J-G-I/07-42 - rok za dostavu ponuda je 28. 5. do 14,40 sati

24. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - NABAVA ŠKOLSKIH PLOČA ZA OPREMANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ OBNOVLJENIH I IZGRAĐENIH PO PROGRAMU CEB V.-broj nabave: J-O-Š/07-1 - rok za dostavu ponuda je 28. 5. do 14,20 sati

24. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE RUGVICA, Zagrebačka županija (izvode se građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-Š/07-16 - rok za dostavu ponuda je 28. 5. do 14,00 sati

23. travnja 2007. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u Narodnim novinama, broj 27/07, od 14. ožujka 2007. godine i dopuna natječaja 29/07 od 19. ožujka 2007. - testiranje će se održati u četvrtak, 3. svibnja 2007. godine u 10 sati, u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14 (IV kat - dvorana 404)

23. travnja 2007. - JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje konkurentnosti posebnih oblika turizma i turistički nerazvijenih područja RH u 2007. godini - krajnji rok za dostavu ponuda je 7. svibnja 2007. godine ; OBRAZAC ZAHTJEVA

20. travnja 2007. - ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju u MMTPR, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, objavljen u NN od 22. 01. 2007.

18. travnja 2007. - I N T E R N I  O G L A S za popunu slobodnih radnih mjesta u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave

16. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - NABAVA I ISPORUKA OSNOVNOG GRAĐEVINSKOG , INSTALACIJSKOG MATERIJALA I SANITARNE OPREME ZA POPRAVKE, OBNOVU I IZGRADNJU STAMBENIH GRAĐEVINA NAMIJENJENIH STAMBENOM ZBRINJAVANJU KORISNIKA PREMA ZAKONU O PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I UREDBI O UVJETIMA I MJERILIMA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI NA PODRUČJU (2000 kompleta): A. SLAVONIJE (Bjelovarsko bilogorska, Brodsko posavska, Požeško slavonska, Virovitičko podravska, Osječko baranjska i Vukovarsko srijemska županija); B. SREDIŠNJE HRVATSKE (Sisačko moslavačka, Karlovačka i Ličko senjska županija); C.  DALMACIJE (Šibensko kninska, Zadarska, Splitsko dalmatinska i Dubrovačko neretvanska županija) -broj nabave: J-IM-KM/07-1 - rok za dostavu ponuda je 23. 5. 2007. do 14,00

16. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA KROVIŠTA NA VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA U KNINU-TOMISLAVOVA 18,20,22 I 24; TRG OLUJE 16-20; TUĐMANOVA 30; D.ŠIMUNOVIĆA 6; TOMISLAVOVA 43,45,47 I VELEBITSKA 3,5,7; Šibensko kninska županija; broj nabave: J-G-S/07-6 - rok za dostavu ponuda je 22. 5. 2007. do 14,20

16. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA OSNOVNE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U DONJEM SRBU, Zadarska županija-broj nabave: J-G-Š/07-15 - rok za dostavu ponuda je 22. 5. 2007. do 14,00

16. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE-ZGRADA OPĆINE U MAJURU, Sisačko moslavačka županija-broj nabave: J-G-R/07-9 - rok za dostavu ponuda je 21. 5. 2007. do 14,40

16. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA DVOR-KOZIBROD, OPĆINA DVOR, Sisačko moslavačka županija; broj nabave: J-G-I/07-40 - rok za dostavu ponuda je 21. 5. 2007. do 14,20

16. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE U BOROVOM NASELJU U ULICI KRALJA ZVONIMIRA 70 I 72, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-S/07-5 - rok za dostavu ponuda je
21. 5. 2007. do 14,00


16. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE POPOVAC (NASELJA POPOVAC, BRANJINA, KNEŽEVO), Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-38-ponovljeno nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 27. 4. 2007. do 14,00

16. travnja 2007. - ODLUKA o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva na nadmetanje - Nabava usluge VPN mreže u pokretnim telekomunikacijskim mrežama za 2007. god.

16. travnja 2007. - Obavijest o poništenju javnog nadmetanja od 2. 2. 2007. - Usluge najma i održavanja fotokopirnih aparata u vlasništvu naručitelja za potrebe MMTPR-a

16. travnja 2007. - ISPRAVAK JAVNOG NADMETANJA br. 07-21-6189/1113 objavljenog u Oglasniku javne nabave br. 15 od 10. 4. 2007. godine pod brojem 07-21-6189/1113 (predmet nadmetanja: Nabava i ugradnja 4 komada diesel- motora i opreme za kapetanijske čamce Kapetanija unutarnje plovidbe)

13. travnja 2007. - ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju objavljenom u NN br. 138 od 20. 12. 2006. godine

10. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Nabava i ugradnja 4 komada diesel motora i opreme za kapetanijske čamce Kapetanija unutarnje plovidbe - rok za dostavu ponuda je 10. 4. u 13,00 sati

10. travnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA - rok za dostavu prijava je 8 dana od objave ; UPUTE KANDIDATIMA

10. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ZGRADE OPĆINE U HRVATSKOJ DUBICI, OPĆINA HRVATSKA DUBICA, Sisačko moslavačka  županija-broj nabave: J-G-R/07-10 - rok za dostavu ponuda je 14. 5. 2007. do 14,20 sati

10. travnja 2007. - IZGRADNJA VODOVODA ŠPIŠIĆ BUKOVICA-VUKOSAVLJEVICA, OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA, Virovitičko podravska županija; broj nabave: J-G-I/07-39 - rok za dostavu ponuda je 14. 5. 2007. do 14,20 sati

10. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - DOGRADNJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U OTOČCU, Ličko senjska županija-broj nabave: J-G-R/07-6 - rok za dostavu ponuda je 9. 5. 2007. do 14,20 sati

10. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA (ASFALTIRANJE) NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD, Karlovačka županija; broj nabave: J-G-I/07-36 - rok za dostavu ponuda je 9. 5. 2007. do 14,00 sati

10. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKE DVORANE U SVIBOVCU, GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE, Varaždinska županija-broj nabave: J-G-Š/07-14 - rok za dostavu ponuda je 8. 5. 2007. do 14,40 sati

10. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA (MODERNIZACIJA) NERAZVRSTANE CESTE ŽABLJAČA-ŽC 4030 I NERAZVRSTANE CESTE BREŠTANOVCI-ŽC 4030, OPĆINA CRNAC, Virovitičko  podravska županija; broj nabave: J-G-I/07-35 - rok za dostavu ponuda je 8. 5. 2007. do 14,20 sati

10. travnja 2007. - IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA PETLOVAC, OPĆINA PETLOVAC, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-32 - rok za dostavu ponuda je 8. 5. 2007. do 14,00 sati

10. travnja 2007. - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE POLAČA, Zadarska županija; broj nabave: J-G-I/07-37 - rok za dostavu ponuda je 7. 5. 2007. do 14,40 sati

10. travnja 2007. - IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA "BRIŠEVO", OPĆINA POLIČNIK, Zadarska županija-broj nabave: J-G-R/07-7 - rok za dostavu ponuda je 7. 5. 2007. do 14,20 sati

10. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Izrada projekta, gradnja i isporuka jedne čelične ophodne brodice dužine 11,0 m za nadzor sigurnosti plovidbe na rijeci Savi. - rok za dostavu ponuda je 8. 5. 2007. do 13,00 sati

2. travnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - Uprava za razvoj turizma; Uprava za integrirani regionalni razvoj; Tajništvo; Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice; Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora; Kabinet ministra - rok za prijavu je 8 dana od objave - UPUTE KANDIDATIMA  

2. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - OBNOVA JAVNOPROMETNIH POVRŠINA U GRADU VRLICI-SANACIJA ULICA I TRGOVA, GRAD VRLIKA, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-34 - rok za dostavu
ponuda je 7. 5. 2007. do 14,00 sati


2. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U OPĆINI ŽMINJ-II. FAZA, Istarska županija-broj nabave: J-G-R/07-8 - rok za dostavu ponuda je 3. 5. 2007. do 14,00 sati

2. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOVODA BALINAC-SKELA-GORNJE SELIŠTE-DONJE SELIŠTE; PRVA FUNKCIONALNA CJELINA: VODOCRPILIŠTE PALEŽ-VODOSPREMA BALINAC-SKELA-PREKIDNA KOMORA GORNJE SELIŠTE-PREKIDNA KOMORA DONJE SELIŠTE, GRAD GLINA, Sisačko moslavačka županija; broj nabave: J-G-I/07-26 - rok za dostavu ponuda je 16. 4. 2007. do 15,00 sati

2. travnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA TRGA GLUMACA U ZAGVOZDU, općina Zagvozd, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-33 - rok za dostavu ponuda je 13. 4. 2007. do 14,00 sati

2. travnja 2007. - ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju u MMTPR, Uprava za integrirani regionalni razvoj, objavljen u NN br. 106 od 27. 9. 2006.

2. travnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Usluge najma i održavanja fotokopirnih aparata u vlasništvu naručitelja za potrebe MMTPR-a - rok za dostavu ponuda je  23. 4. 2007. do 13,00 sati

27. ožujka 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu vježbenika u UPRAVU ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU MORA, LUČKA KAPETANIJA RIJEKA - rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave ; UPUTE KANDIDATIMA

26. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE DRNJE, Koprivničko križevačka županija; broj nabave: J-G-I/07-31 - rok za dostavu ponuda je 26. 4. 2007. do 14,20 sati

26. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PROMETNICE DO RIJEKE MURE, OPĆINA DEKANOVEC, Međimurska županija; broj nabave: J-G-I/07-29 - rok za dostavu ponuda je 26. 4. 2007. do 14,00 sati

26. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STRIZIVOJNA, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-30-ponovljeno nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 10. 4. 2007. do 14,40 sati

26. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Nabava auto guma za vozila MMTPR-a - rok za dostavu ponuda je 16. 4. 2007. do 13,00 sati

21. ožujka 2007. - ODLUKA o obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju KLASA: 112-01/06-01/1267, URBROJ: 530-02-06-2 od 18. rujna 2006. godine, objavljenom u Narodnim novinama broj 106 od 27. rujna 2006. godine, za radno mjesto koordinator u VTS i SAR Središnjici Rijeka 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

20. ožujka 2007. - DOPUNA Javnog natječaja za prijam u državnu službu vježbenika u UPRAVU TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE od 14. 3. 2007. - rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave ; UPUTE KANDIDATIMA

19. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OPĆINE LOVREĆ-CJEVOVOD ZA DOBRINČE I MEDOV DOLAC, općina Lovreć, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-23 - rok za podnošenje prijava je 19. 4. 2007. do 14,40 sati

19. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NASELJA RADOVIN, JOVIĆI, JORDANI, STOJIĆI I SLIVNICA DONJA U OPĆINI RAŽANAC, Zadarska županija; broj nabave: J-G-I/07-25 - rok za podnošenje prijava je 19. 4. 2007. do 14,20 sati

19. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBE OPĆINE TOUNJ, I. FAZA (AUTOCESTA -GEROVO-TOUNJ-ZDENAC), Karlovačka županija; broj nabave: J-G-I/07-27 - rok za podnošenje prijava je 19. 4. 2007. do 14,00 sati

19. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU DUBOVAC I KOSOVAC-MAGISTRALNI I OPSKRBNI CJEVOVOD, OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-24 - rok za podnošenje prijava je 18. 4. 2007. do 15,00 sati

19. ožujka 2007. - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-28 - rok za podnošenje prijava je 18. 4. 2007. do 14,20 sati

19. ožujka 2007. - RADOVI NA UGRADNJI MOBILNE OPREME INTERIJERA, AKUSTIKE I SCENE HRVATSKOG DOMA U VUKOVARU, Vukovarsko srijemska županija-broj nabave: J-G-R/07-5 - rok za podnošenje prijava je 18. 4. 2007. do 14,00 sati

19. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE U OPĆINI PETRIJEVCI, Osječko baranjska županija (izvode se građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-Š/07-13-ponovljeno nadmetanje - rok za podnošenje prijava je 30. 3. 2007. do 15,00 sati

19. ožujka 2007. - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU OPĆINE VRBJE-NASELJA VRBJE, BODOVALJCI I SIČICE, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-22 - rok za podnošenje prijava je 30. 3. 2007. do 14,40 sati

14. ožujka 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u UPRAVU TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE - rok za dostavu ponuda 8 dana od objave ; UPUTE KANDIDATIMA

14. ožujka 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu vježbenika u UPRAVU TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE - rok za dostavu ponuda 8 dana od objave ; UPUTE KANDIDATIMA

12. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA I SANACIJA STAMBENO POSLOVNE ZGRADE ĆIRINOVIĆ U PAKRACU U BOLNIČKOJ ULICI 1, Požeško slavnonska županija; Objekt je pod zaštitom Uprave za zaštitu kulturne baštine; broj nabave: J-G-S/07-4 - rok za dostavu ponuda je 17. 4. 2007. do 14,00 sati

12. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA DOMA KULTURE NUŠTAR, Vukovarsko srijemska županija-broj nabave: J-G-R/07-2 - rok za dostavu ponuda je 16. 4. 2007. do 14,40 sati

12. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U ZGRADU KULTURNOG CENTRA U VUKOVARU, Vukovarsko srijemska županija-broj nabave: J-G-R/07-3 - rok za dostavu ponuda je 16. 4. 2007. do 14,20 sati

12. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE I OSNOVNE ŠKOLE ČAKOVCI, Vukovarsko srijemska županija-broj nabave: J-G-Š/07-11 - rok za dostavu ponuda je 16. 4. 2007. do 14,00 sati

12. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Usluga prevođenja tekstova sa stranih jezika i sa hrvatskog na strane jezike za potrebe MMTPR-a - rok za dostavu ponuda je 2. 4. 2007. do 13,00 sati

12. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - Uredski potrošni materijal i pribor, usluge tiska i pripreme tiskanica i sredstava za održavanje čistoće za cjelokupno ministarstvo - rok za dostavu ponuda je 2. 4. 2007. do 13,00 sati

5. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U DOM ZDRAVLJA I STOMATOLOŠKU ORDINACIJU, OPĆINA BRTONIGLA, Istarska županija-broj nabave: J-G-R/07-4 - rok za dostavu ponuda je 11. 4. 2007. do 14,20 sati

5. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE "VELIKA HORVATSKA", OPĆINA DESINIĆ, Krapinsko zagorska županija-broj nabave: J-G-Š/07-12 - rok za dostavu ponuda je 11. 4. 2007. do 14,00 sati

5. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GUNDINCI, općina Gundinci, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-20  - rok za dostavu ponuda je 10. 4. 2007. do 14,20 sati

5. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJU LEVINOVAC (CJEVOVODI I PROCRPNA STANICA "LEVINOVAC"), OPĆINA SUHOPLJE, Virovitičko podravska županija; broj nabave: J-G-I/07-21  - rok za dostavu ponuda je 10. 4. 2007. do 14,00 sati

5. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA PODRUČNE ŠKOLE KRKOVIĆ (OŠ SKRADIN), Šibensko kninska županija-broj nabave: J-G-Š/07-10  - rok za dostavu ponuda je 5. 4. 2007. do 14,40 sati

5. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE VUKŠIĆ (OŠ STANKOVCI), Zadarska županija-broj nabave: J-G-Š/07-9  - rok za dostavu ponuda je 5. 4. 2007. do 14,20 sati

5. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VIŠESTAMBENE ZGRADE I UREĐENJE OKOLIŠA U LIPIKU U UDINSKOJ 5, NA MJESTU  ZGRADE "ANKIN DVORA", Požeško slavonska županija-broj nabave: J-G-S/07-3; Objekt je pod zaštitom Uprave za zaštitu kulturne baštine  - rok za dostavu ponuda je 5. 4. 2007. do 14,00 sati

5. ožujka 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA TOPLANE OLAJNICA-VUKOVAR 15 MW, grad Vukovar, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-1  - rok za dostavu ponuda je 16. 3. 2007. do 14,00 sati

26. veljače 2007. - NABAVA ŠTEDNJAKA NA KRUTO GORIVO ZA OPREMANJE RATOM OŠTEĆENIH KUĆA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE-2500 komada; karakteristike štednjaka:  veličina-visina 850 mm, širina 500-600 mm i dubina 600 mm; grijaća ploča, pećnica i odvod dimnih plinova Ř 120 mm (bočno i straga); masa veća ili jednaka 100 kg; nazivna snaga veća ili jednaka 5 kW  -broj nabave:J-O-K/07-1 - rok za dostavu ponuda je 30. 3. 2007. do 14,20 sati

26. veljače 2007. - ORGANIZACIJA, KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PROCESOM NABAVE, ISPORUKE I UGRADNJE OSNOVNOG GRAĐEVNOG MATERIJALA ZA OBNOVU I IZGRADNJU OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI: PODRUČJE A: Osječko baranjska, Vukovarsko srijemska, Bjelovarsko bilogorska, Brodsko posavska, Virovitičko podravska i Požeško slavonska županije ( 1220 kuća); PODRUČJE  B: Sisačko moslavačka, Karlovačka i Ličko senjska županija (680 kuća); PODRUČJE C: Šibensko kninska, Splitsko dalmatinska, Dubrovačko neretvanska i Zadarska županije (400 kuća)-broj nabave: J-K-KM/07-1 - rok za dostavu
ponuda je 30. 3. 2007. do 14,00 sati


26. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PAROHIJSKE CRKVE SILASKA SVETOG DUHA U VINKOVCIMA, Vukovarsko srijemska županija- broj nabave: J-G-C/07-1; Objekt je pod zaštitom Uprave za zaštitu kulturne baštine - rok za dostavu ponuda je 29. 3. 2007. do 14,20 sati

26. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE, Zadarska županija; broj nabave: J-G-I/07-19 - rok za dostavu ponuda je 29. 3. 2007. do 14,00 sati

26. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U LIČKOM OSIKU U ULICI IVANA ČANIĆA BAJE 3, Ličko senjska županija; broj nabave: J-G-S/07-2-ponovljeno nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 9. 3. 2007. do 14,40 sati

26. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE I PRENAMJENA U ĐAČKI DOM U GOSPIĆU, Ličko senjska županija-broj nabave: J-G-Š/07-5; Objekt je pod zaštitom Uprave za zaštitu kulturne baštine-ponovljeno nadmetanje - rok za dostavu ponuda je 9. 3. 2007. do 14,20 sati

26. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA I DOVRŠETAK IZGRADNJE OBJEKTA ŠPORTSKE DVORANE "VIJUŠ" U SLAVONSKOM BRODU, Brodsko posavska županija (izvode se građevinski, obrtnički i instalaterski radovi); broj nabave: J-G-Š/07-8 - rok za dostavu ponuda je 9. 3. 2007. do 14,00 sati

19. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMORSKI DOLAC, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-17 - rok za dostavu ponuda je 27. 3. do 14,40 sati

19. veljače 2007. - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE RUNOVIĆI, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-18 - rok za dostavu ponuda je 27. 3. do 14,20 sati

19. veljače 2007. - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-15 - rok za dostavu ponuda je 27. 3. do 14,00 sati

19. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČIŠĆE, Istarska županija; broj nabave: J-G-I/07-16 - rok za dostavu ponuda je 26. 3. do 14,20 sati

19. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA ZGRADE I IGRALIŠTA I. OSNOVNE ŠKOLE U PETRINJI, Sisačko moslavačka županija-broj nabave: J-G-Š/07-6 - rok za dostavu ponuda je 26. 3. do 14,00 sati

19. veljače 2007. - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKE DVORANE U OPĆINI PROLOŽAC, Splitsko dalmatinska županija-broj nabave: J-G-Š/07-7 - rok za dostavu ponuda je 23. 3. do 14,00 sati

14. veljače 2007. - JAVNI POZIV za dodjelu državne potpore temeljem "PROGRAMA POTICANJA, ZAŠTITE, OBNOVE I UKLJUČIVANJA U TURIZAM BAŠTINE U TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA" - rok za dostavu zahtjeva: do 10.
ožujka 2007.
; VIŠE NA: TURIZAM/Programi kreditiranja

14. veljače 2007. - JAVNI POZIV za dodjelu državne potpore temeljem "PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA TEMATSKIH TURISTIČKIH PUTOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ" - rok za dostavu zahtjeva: do 10. ožujka 2007. ; VIŠE NA: TURIZAM/Programi kreditiranja

14. veljače 2007. - JAVNI POZIV za dodjelu državne potpore temeljem "PROGRAMA POTICANJA IZRADE SUVENIRA" - rok za dostavu zahtjeva: do 10. ožujka 2007. ; VIŠE NA: TURIZAM/Programi kreditiranja

14. veljače 2007. - JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja u 2007. godini - rok za dostavu ponuda je 5. 3. 2007. do 14,00 sati

14. veljače 2007. - OTVORENI JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su prethodno odobrena sredstva iz pretpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova - rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata/dijela projekta je do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a zaključno s 30. 9. 2007.

12. veljače 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - nabava usluge održavanja računalnog sustava Ministarstva u 2007.god. - rok za dostavu ponuda je 5. 3. 2007. do 12,00 sati

12. veljače 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Nabava usluge praćenja hrvatskih tiskovina, selekcija, analiza, arhiva, distribucija, objava na teme od interesa i iz nadležnosti Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka uz pregled i pretraživost selektiranih objava putem zaštićene Internet stranice i dnevnu dostavu isprinta članaka - rok za dostavu ponuda je 28. 2. 2007. do 9,00 sati

5. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA PODRUČNE ŠKOLE POPOVIĆ (OŠ BENKOVAC), Zadarska županija-J-G-Š/07-4 - rok za dostavu ponuda je 13. 3. 2007. do 15,00 sati

5. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE VAGANAC (OŠ "PLITVIČKA JEZERA"), Ličko senjska županija-J-G-Š/07-3 - rok za dostavu ponuda je 13. 3. 2007. do 14,40 sati

5. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ĐAČKOG DOMA U KORENICI, Ličko senjska županija-broj nabave: J-G-Š/07-2; Objekt je pod zaštitom Uprave za zaštitu kulturne baštine - rok za
dostavu ponuda je 13. 3. 2007. do 14,20 sati


5. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA GLAVNOG DOVODNO-ODVODNOG CJEVOVODA RAKOVEC-BREZANI-KRKAČ, OPĆINA RAKOVEC, Zagrebačka županija; broj nabave: J-G-I/07-12 - rok za dostavu ponuda je 13. 3. 2007. do 14,00 sati

5. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA BABINA RIJEKA, OPĆINA DONJI KUKURUZARI, Sisačko moslavačka županija; broj nabave: J-G-I/07-7 - rok za dostavu ponuda je 12. 3. 2007. do 14,40 sati

5. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU ŠAŠEVO I DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA VRANEŠEVCI I STARIN, OPĆINA ČAĐAVICA, Virovitičko podravska županija; broj nabave: J-G-I/07-13 - rok za dostavu ponuda je 12. 3. 2007. do 14,20 sati

5. veljače 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA ŽUPANJE, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-14 - rok za dostavu ponuda je 12. 3. 2007. do 14,00 sati

5. veljače 2007. - Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva na nadmetanje - Nabava usluge tehničke podrške koje obuhvaćaju Software Update License & Support za Oracle licence za 2007.  

29. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE OTOK, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-10 - rok za dostavu ponuda je 6. 3. 2007. do 14,20 sati

29. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE HRVACE, Splitsko dalmatinska županija; broj nabave: J-G-I/07-9 - rok za dostavu ponuda je 6. 3. 2007. do 14,00 sati

29. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - IZGRADNJA PROMETNE, VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NOVOG NASELJA "LOVINAC 2" U LOVINCU, Ličko senjska županija-broj nabave: J-G-I/07-6 ; A. izgradnja prometnice unutar naselja uključujući priključak  na postojeću nerazvrstanu cestu (količina: 510 m); B. izgradnja vodovodne mreže i kućnih priključaka unutar naselja s priključkom na postojeći cjevovod (količina: 512 m); C. izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda unutar naselja (količina: 568 m). - rok za dostavu ponuda je 5. 3. 2007. do 14,40 sati

29. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-11 - rok za dostavu ponuda je 5. 3. 2007. do 14,20 sati

29. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - SANACIJA I MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NIJEMCI, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-8 - rok za dostavu ponuda je 5. 3. 2007. do 14,00 sati

29. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Nabava VPN usluge u pokretnoj mreži - rok za dostavu ponuda je 19. 2. 2007. do 14,00 sati

22. siječnja 2007. - JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika u državnu službu u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka; Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Zadar, Lučka kapetanija Pula - rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave

22. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Stručna studija"Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj" - rok za dostavu ponuda je 19. 2. 2007. do 13,00 sati  

15. siječnja 2007. - Javno nadmetaanje za nabavu usluga - A. IZRADA "UPUTA O NAČINU SANACIJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA" PO PROGRAMU STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (predvidivo 2300 građevina); IZRADA IDEJNIH PROJEKATA S ISHOĐENJEM LOKACIJSKIH DOZVOLA (predvidivo 500 građevina) I IZRADA GLAVNIH PROJEKATA S ISHOĐENJEM GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA IZGRADNJU OBITELJSKIH KUĆA PO PROGRAMU STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (predvidivo 500 građevina); B. STRUČNI NADZOR (LOKALNI NADZOR) NAD ISPORUKOM I UGRADNJOM OSNOVNOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PO PROGRAMU STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (predvidivo 2300 građevina)-broj nabave: J-PK-KM/07-1  - rok za dostavu ponuda je 16. 2. 2007. do 14,00 sati 

15. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - nabava službene odore službenika i namještenika Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora - rok za dostavu ponuda je 19. 2. 2007. do 13,00 sati

15. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu roba - brodice za potrebe lučkih kapetanija - rok za dostavu ponuda je 19. 2. 2007. do 10,00 sati

15. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - Intervencije i pripravnost tegljača s ishodišnim lukama A) Zadar, B) Šibenik i C) Dubrovnik,  za potrebe traganja i spašavanja na moru, te sprečavanja i sanacije onečišćenja mora s brodova na
području morskog prostora pod nadležnošću Republike Hrvatske - rok za dostavu ponuda je 1. 2. 2007. do 12,00 sati


15. siječnja 2007. - Javno nadmetanje za nabavu usluga - održavanja plovila lučkih kapetanija - rok za dostavu ponuda je 1. 2. 2007. do 10,00 sati

12. siječnja 2007. - ODLUKA o obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju od 18. 9. 2006. godine, objavljenom u NN 106/06

8. siječnja 2007. - REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRBANJA, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-5 - rok za dostavu ponuda je 8. 2. 2007. do 14,00 sati

8. siječnja 2007. - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DIJELA OPĆINE VRBJE, Brodsko posavska županija; broj nabave: J-G-I/07-4 - rok za dostavu ponuda je 7. 2. 2007. do 14,20 sati

8. siječnja 2007. - REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STRIZIVOJNA, Osječko baranjska županija; broj nabave: J-G-I/07-3 - rok za dostavu ponuda je 7. 2. 2007. do 14,00 sati

8. siječnja 2007. - REKONSTRUKCIJA ULICA KOD NOVE ŠKOLE U OREHOVICI I REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE ZRINSKIH U VULARIJI, OPĆINA OREHOVICA, Međimurska županija; broj nabave: J-G-I/07-2 - rok za dostavu ponuda je 6. 2. 2007. do 14,40 sati

8. siječnja 2007. - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DRENOVCI, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-I/07-1 - rok za dostavu ponuda je 6. 2. 2007. do 14,20 sati

8. siječnja 2007. - SANACIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE U BOROVOM NASELJU U ULICI ANTE STARČEVIĆA 1, tzv. A1, Vukovarsko srijemska županija; broj nabave: J-G-S/07-1 - rok za dostavu ponuda je 6. 2. 2007. do 14,00 sati

8. siječnja 2007. - OBNOVA RATOM OŠTEĆENIH KUĆA OD IV. DO VI. STUPNJA OŠTEĆENJA NA PODRUČJU: A.  SLAVONIJA I SREDIŠNJA HRVATSKA-Brodsko posavska, Osječko baranjska, Požeško slavonska, Bjelovarsko bilogorska, Virovitičko podravska, Vukovarsko srijemska, Sisačko moslavačka i Karlovačka županija (350 kuća); B.   LIKA-Ličko senjska županija i općina Gračac u Zadarskoj županija (150 kuća); C. DALMACIJA-Zadarska, Šibensko kninska, Splitsko dalmatinska i Dubrovačko neretvanska županija (750 kuća); broj nabave: J-G-K/07-1 - rok za dostavu ponuda je 5. 2. 2007. do 13,00 sati

 

programi kreditiranja - javni pozivi /klikni)

T U R I Z A M