Program dodjele državnih potpora

  • Donesen Program dodjele državnih potpora za ulaganje u izgradnju, nadogradnju ili modernizaciju lučke infrastrukture morskih luka i pristupne infrastrukture

Program državnih potpora za ulaganje u izgradnju, nadogradnju ili modernizaciju lučke infrastrukture morskih luka i pristupne infrastrukture stupio je na snagu 1. ožujka 2024. godine.

Programom će se dodjeljivati državne potpore radi provedbe Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. Prioritet 5. Specifični cilj: RSO3.2. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (EFRR) i Specifični cilj: RSO3.1. Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene (KF).

Potporama sukladno ovom Programu potiče se izgradnja adekvatne infrastrukture u smislu pristupačnosti, sigurnosti i funkcionalnosti u obavljanju djelatnosti, pri čemu će se voditi računa o zahtjevima zaštite okoliša. Također, dodjelom potpora unaprijedit će se lučka infrastruktura i poboljšati opremljenost luka na otocima prvenstveno za prihvat obalnih linijskih putničkih brodova u cilju povećanja sigurnosti i kapaciteta pomorskog prijevoza te unaprijeđenja gospodarskog potencijala otoka. Osim toga, poticat će se priprema i primjena optimalnih rješenja za cestovno povezivanje otoka s kopnom i otoka međusobno koje može doprinijeti brojne dugoročne gospodarske i društvene dobrobiti otočnom stanovništvu.

PRILOG: https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/program-dodjele-drzavnih-potpora/24486

11.03.2024.
Program dodjele državnih potpora za ulaganje u izgradnju, nadogradnju ili modernizaciju lučke infrastrukture morskih Iuka i pristupne infrastrukture (.pdf)

 
  • Donesen Program dodjele državnih potpora za za opremanje luka unutarnjih plovnih putova i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada (infrastruktura za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta)

Program dodjele državnih potpora za za opremanje luka unutarnjih plovnih putova i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada (infrastruktura za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta) stupio je na snagu 1. ožujka 2024. godine.

Programom će se dodjeljivati državne potpore radi provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u skladu sa mjerom Cl.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada.

Mjera je u skladu sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017.- 2030.) i mjerama zaštite okoliša sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu okoliša i zaštitu voda.

Potporama sukladno ovom Programu potiče se izgradnja lučke infrastrukture namijenjene za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta, odnosno zbrinjavanje otpada koji nastaje na brodovima u unutarnjoj plovidbi, otpadnih voda s brodova kao i za zbrinjavanje otpada od tereta i u vezi s teretom te komunalnog otpada koji se stvara na brodovima.

Krajnji korisnici potpora ovog Programa su lučke uprave koje upravljaju javnim lukama unutarnjih plovnih putova prema odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o upravljanu i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

PRILOG: https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/program-dodjele-drzavnih-potpora/24486

11.03.2024.
Program dodjele državnih potpora za opremanje luka unutarnjih plovnih putova i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada (infrastruktura za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta) (.pdf)