Druge obavijesti

Opća uprava za proširenje Europske komisije u okviru regionalnog programa IPA 2008 „Participation in Community Agencies“ pripremila je program pripreme država kandidatkinja (između ostalog i RH) za sudjelovanje u radu Europskih agencija koji uključuje i Europsku agenciju za željeznice (ERA).

- u okviru posjeta predstavnika Europske agencije za željeznicu (ERA) prezentirane su sljedeće teme:
 
-------------------------

14.01.2019.