Druge obavijesti

1.31.2024.

Nacrt Višegodišnjeg ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom (.docx)

Prilozi:
Prilog 1 - Pojmovnik (.docx)
Prilog 2 - Okvirni sadržaj Jednogodišnjeg  ugovora za upravljanje željezničkom infrastrukturom u širem smislu (.docx)
Prilog 3 - Okvirni sadržaj Jednogodišnjeg ugovora za investicijske aktivnosti (.docx)
Prilog 4 - Popis željezničke infrastrukture i uslužnih objekata (.docx)
Prilog 5 - Popis pruga na koje se odnosi ovaj ugovor (.docx)
Prilog 6 - Plan hitnih mjera u slučaju poremećaja u željezničkom prometu (Plan HŽI - 705) (.pdf)
Prilog 7 - Financijski Model HŽI 2022 (.xlsx)


-------------------------

Opća uprava za proširenje Europske komisije u okviru regionalnog programa IPA 2008 „Participation in Community Agencies“ pripremila je program pripreme država kandidatkinja (između ostalog i RH) za sudjelovanje u radu Europskih agencija koji uključuje i Europsku agenciju za željeznice (ERA).

- u okviru posjeta predstavnika Europske agencije za željeznicu (ERA) prezentirane su sljedeće teme:
 
-------------------------

14.01.2019.