Željeznički prijevoz

U Republici Hrvatskoj prijevoz putnika i robe i/ili vuču vlakova obavljaju prema tržišnim uvjetima željeznički prijevoznici koji posjeduju dozvolu za obavljanje usluga javnog prijevoza (izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) i rješenje o sigurnosti (izdaje Agencija za sigurnost željezničkog prometa):

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. obavlja djelatnost javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu.
mr.sc. Željko Ukić, dipl. ing., predsjednik Uprave
Mladen Lugarić, mag. ing. stroj.,
član Uprave
Damir Rubčić, dipl. ing., član Uprave
Tel: +385 1 3783-061
Faks: + 385 1 4577-604
E-mail: uprava@hzpp.hr


HŽ Cargo d.o.o. obavlja prijevoz tereta u domaćem i međunarodnom željezničkom i kombiniranom prometu, na liberaliziranom i konkurentnom tržištu.
Uprava - direktor: Dragan Marčinko
Tel: +385 1 4577-576
Faks: +385 1 4577-617
E-mail:  info@hzcargo.hr

Prijevoz za vlastite potrebe osoba i/ili stvari u željezničkom prijevozu može obavljati pravna osoba koja ima rješenje o sigurnosti.

Republika Hrvatska kao država članica Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF) http://www.otif.org/index.php?L=2 potpisnica je Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) (NN M.u. 12/00) kojom se pravilima i propisima reguliraju:

  • Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji) 2013
  • međunarodni željeznički prijevoz putnika (CIV) i međunarodni željeznički prijevoz robe (CIM),
  • prijevoz opasnih tvari željeznicom (RID) - Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom - >>>>
  • ugovori za korištenje vozila u međunarodnom željezničkom prometu (CUV) i ugovori o korištenju infrastrukture u međunarodnom željezničkom prometu (CUI),
  • tehnički standardi i propisi primjenjivi na željeznička sredstva namijenjena korištenju u međunarodnom prometu (APTU),
  •  tehnička odobrenja za prihvatljivost željezničkih sredstava namijenjeni za korištenje u međunarodnom prometu (ATMF),
  • Obavijest o izuzećima od primjene odredaba Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (.pdf).