Željeznička infrastruktura

Željeznička infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, kojeg pod jednakim uvjetima mogu koristiti svi zainteresirani željeznički prijevoznici.
Upravljanje željezničkom infrastrukturom djelatnost je od javnog interesa za čije obavljanje je potrebna dozvola za upravljanje željezničkom infrastrukturom i rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom.
 
Kao upravitelj infrastrukture u Republici Hrvatskoj tvrtka HŽ Infrastruktura d.o.o. izgrađuje i investira u željezničku infrastrukturu, brine se o njenom održavanju i osuvremenjivanju, upravlja sustavom sigurnosti, osigurava pristupa i dodjeljuje infrastrukturne kapacitete svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju zakonske uvjete, određuje pristojbe za korištenje infrastrukturnih kapaciteta, izrađuje i objavljuje vozni red te organizira i regulira željeznički prijevoz.

U redovitim Izvješćima o mreži objavljuju se opće informacije, uvjeti pristupa i opis željezničke infrastrukture, postupci i uvjeti dodjele infrastrukturnih kapaciteta, opis usluga te opis metode za izračun pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture.


HŽ Infrastruktura d.o.o.
Predsjednik Uprave: Ivan Kršić
Adresa: Zagreb, Antuna Mihanovića 12
Tel: +385 1 3783 300
Fax:+385 1 3783 326
E-mail: uprava@hzinfra.hr