Europska godina željeznice 2021.

Slika /slike/foto 5_21/foto EYR 2021 20-5_21/EYR 2021 HOP ON 20-5_21.jpg
Godina 2021. proglašena je Europskom godinom željeznice, a cilj joj je potaknuti građane i poduzeća diljem Europske unije na veće korištenje željeznicom kao energetski učinkovitog i održivog načina prijevoza.

Europska komisija je u ožujku 2020. godine, tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, predstavila Prijedlog odluke o proglašenju 2021. godine europskom godinom željeznice, a u studenom je postignut dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća EU.

U skladu s ciljevima Europskog zelenog plana (engl. European Green Deal), potrebno je preobraziti gospodarstvo Unije i preispitati postojeće politike kako bi se ubrzao prijelaz na održivu i pametnu mobilnost. Stoga, EU kroz Europsku godinu željeznice želi promicati željeznički prijevoz kao održivi, inovativni, međusobno povezani i intermodalni, sigurni i cjenovno pristupačni načina prijevoza. Sektor prometa trenutno je odgovoran za četvrtinu emisija stakleničkih plinova u EU. Zelenim planom nastoji se postići smanjenje tih emisija od 90% do 2050. godine. Upravo željeznica, koja je odgovorna za manje od 0,5% emisija stakleničkih plinova povezanih s prometom u EU ima važnu ulogu u postizanju klimatske neutralnosti europskog kontinenta.Glavni cilj proglašenja 2021. europskom godinom željeznice u skladu je s ciljevima Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske te s osnovnim elementima reforme željezničkog sektora sadržanih u pismu modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora.

Na neformalnom sastanku Vijeća ministara prometa 29. ožujka, povodom obilježavanja početka Europske godine željeznice, državni tajnik dr. sc. Alen Gospočić istaknuo je kako je Vlada Republike Hrvatske u potpunosti posvećena razvoju i reformi željezničkog sustava te će u sljedećih desetak godina uložiti ukupno oko 4,4 milijarde EUR, što će se uglavnom financirati EU sredstvima.

"Ulaže se i u modernizaciju željezničkih vozila te se do 2024. godine planira nabava približno 40 novih elektromotornih vlakova, dok se dugoročno planira nabava gotovo 60 novih hibridnih vlakova na pogon na baterije ili vodik", istaknuo je državni tajnik Gospočić.

Središnji događaj tijekom Europske godine željeznice bit će posebno putovanje vlaka Europe Express koji će svoje putovanje započeti 2. rujna u Lisabonu, a završiti u Parizu 7. listopada. Vlak Europe Express će proći kroz 23 države članice i 3 susjedne zemlje, a u Hrvatsku (Zagreb) dolazi 11. rujna u 19:00 sati.

"U EU-u se godišnje željeznicom preveze više od 9 milijardi putnika: budite i vi jedan od njih u Europskoj godini željeznice #EUgodinaželjeznice."
 
LINKOVI:
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://www.hzinfra.hr/2021-europska-godina-zeljeznice/
http://www.hzpp.hr/2021-je-europska-godina-zeljeznice?p=578
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2021-05-10-connecting-europe-express-timetable_en