Strateški dokumenti i projekti

Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine (.pdf)

Odluka o donošenju Programa rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine (.pdf)

 

Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine (.pdf)
 
Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine (.pdf)

Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine (.pdf)
 
Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008. do 2012. godine (NN 31/08) kojeg je donio Hrvatski sabor na svojoj sjednici 5. ožujka 2008  određuje prioritete razvoja, izgradnje, osuvremenjivanja, obnove i održavanja funkcionalnosti željezničkog infrastrukturnog sustava i utvrđuje planove izgradnje nove te osuvremenjivanja i održavanja postojeće željezničke mreže, određuje prioritete i dinamiku njihove realizacije te visinu i izvore potrebnih financijskih sredstava.

Nizinska pruga

Strateški dokumenti razvoja željezničkog sustava u RH