Strateški dokumenti i projekti

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008. do 2012. godine (NN 31/08) kojeg je donio Hrvatski sabor na svojoj sjednici 5. ožujka 2008  određuje prioritete razvoja, izgradnje, osuvremenjivanja, obnove i održavanja funkcionalnosti željezničkog infrastrukturnog sustava i utvrđuje planove izgradnje nove te osuvremenjivanja i održavanja postojeće željezničke mreže, određuje prioritete i dinamiku njihove realizacije te visinu i izvore potrebnih financijskih sredstava.

Nizinska pruga

Strateški dokumenti razvoja željezničkog sustava u RH