Zračni promet

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske.
 
Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Direktor: Marin Puh
Ulica grada Vukovara 284
Zagreb
Tel: +385 1 2369 302
Fax: +385 1 2369 303
E-mail: ured.direktora@ccaa.hr
http://www.ccaa.hr/
 
 
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu osnovana je, kao pravna osoba s javnim ovlastima, Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (Narodne novine 54/13 i 96/18). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisna od svih tijela nadležnih za zračni, pomorski i željeznički promet te od svih pravnih i fizičkih osoba.
 
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, potpuno autonomno obavlja:
- istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
- sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe
- istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća
a sve sa svrhom aktivnog utjecaja na sigurnost zračnog, pomorskog i željezničkog prometa, te sprječavanja budućih nesreća putem sigurnosnih preporuka.

Osim navedenih djelatnosti, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu obavlja i poslove utvrđene Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu kao i druge poslove sukladno zakonima kojima se uređuje zračni promet, pomorstvo te sigurnost i interoperabilnost željezničkog prometa i propisima donesenim temeljem tih zakona.

Ravnateljica: Alana Vukić
Lonjička 2, 10000 Zagreb
T: +385 1 8886 830
F: +385 1 8886 831
E-mail: alana.vukic@ain.hr
Web stranica: www.ain.hr

Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća: Danko Petrin
Odjel za istrage nesreća u zračnom prometu
Lonjička 2, 10000 Zagreb
T: +385 1 8886 830
F: +385 1 8886 831
E-mail: danko.petrin@ain.hr
 
Glavni istražitelj pomorskih nesreća: Dejan Bujan
Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu
Lonjička 2, 10000 Zagreb
T: +385 1 8886 830
F: +385 1 8886 831
E-mail: dejan.bujan@ain.hr
 
Glavni istražitelj željezničkih nesreća: Tomislav Antun Biber
Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu
Lonjička 2, 10000 Zagreb
T: +385 1 8886 830
F: +385 1 8886 831
E-mail: tomislav.biber@ain.hr
 
 

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, koje samostalno posluje sukladno zakonima i pravnim aktima Društva. U postupanju se rukovodi principima i procedurama ICAO-a (Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo) i EUROCONTROL-a (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe).
 
Osnovna zadaća Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. je pružanje usluga u zračnoj plovidbi, poštujući osnovni princip - visoki stupanj sigurnosti zračnog prometa

Direktor: Vlado Bagarić
Rudolfa Fizira 2
Velika Gorica, Hrvatska
Tel:  +385 1 6259 400
Fax:  +385 1 6228 101
e-mail: ured.direktora@crocontrol.hr
Web stranica: http://www.crocontrol.hr/