Propisi

2020.

 • PRAVILNIK - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 37/20)
 • PRAVILNIK - O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O ZAHTJEVIMA ZAJEDNIČKIH ZRAKOPLOVNIH VLASTI I UPRAVNIM POSTUPCIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA KOMERCIJALNI ZRAČNI PRIJEVOZ HELIKOPTEROM (NN 5/20)
 • PRAVILNIK - O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED I PROVJERU PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA (NN 5/20)
 • PRAVILNIK - O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA TE UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE, PRODUŽAVANJE, OBNAVLJANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA (NN 5/20)


2019.

 • PRAVILNIK - O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OPERATORI ZRAKOPLOVA, OSOBLJE I ORGANIZACIJE UKLJUČENI U ODRŽAVANJE I VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI EASA ZRAKOPLOVA TIJEKOM KORIŠTENJA U DRŽAVNIM AKTIVNOSTIMA (NN 115/19)
 • PRAVILNIK - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 113/19)
 • PRAVILNIK - O AERODROMIMA (NN 100/19)
 • PRAVILNIK - O GRADNJI I POSTAVLJANJU ZRAKOPLOVNIH PREPREKA (NN 100/19)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI OSOBA KOJA UPRAVLJA ZRAKOPLOVIMA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 (NN 94/19)
 • ODLUKA - O PROMJENI STATUSA ZRAČNE LUKE ZADAR (.pdf)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE OVJESNE JEDRILICE, PARAJEDRILICE, PADOBRANA S POGONOM I JEDRILICE PRAZNE MASE DO 80/100 KG (NN 60/19)
 • PRAVILNIK - O IZVANAERODROMSKOM SLIJETANJU I UZLIJETANJU HELIKOPTERA (NN 57/19)
 • PRAVILNIK - O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/1139 O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA U PODRUČJU CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA I OSNIVANJU AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA (NN 50/19)
 • PRAVILNIK - O HELIDROMIMA (NN 46/19)
 • PRAVILNIK - O SPASILAČKO-VATROGASNOJ ZAŠTITI NA AERODOROMU (NN 46/19)
 • NAREDBA - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 35/19)
 • PRAVILNIK - O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (NN 31/19)
 • PRAVILNIK - O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O USKLAĐIVANJU TEHNIČKIH PROPISA I UPRAVNIH POSTUPAKA U PODRUČJU CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA (NN 28/19)
 • PRAVILNIK -  O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 376/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVJEŠĆIVANJU, ANALIZI I NAKNADNOM POSTUPANJU U VEZI S DOGAĐAJIMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU (NN 28/19)
 • ODLUKA - O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU (NN 25/19)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA I NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH ROBA ZRAKOM (NN 21/19)


2018.

 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM (NN 104/18)
 • PRAVILNIK - O SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA (NN 104/18)
 • NAREDBA - O IZMJENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 76/18, NN 97/18)
 • PRAVILNIK - O LETENJU ZRAKOPLOVA (NN 32/18)
 • PRAVILNIK - O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM (NN 32/18)


2017.

 • NAREDBA - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 108/17)
 • PRAVILNIK - O ODOBRAVANJU LETOVA INOZEMNIH ZRAKOPLOVA U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU (NN 50/2017)
 • NAREDBA - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 28/17)


2016.

 • PRAVILNIK - O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O DOZVOLAMA, OVLAŠTENJIMA I POSEBNIM OVLASTIMA KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA (NN 121/16)
 • NAREDBA - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 99/16)
 • PRAVILNIK - O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 376/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVJEŠĆIVANJU, ANALIZI I NAKNADNOM POSTUPANJU U VEZI S DOGAĐAJIMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU (NN 91/16)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI OSOBA KOJA UPRAVLJA ZRAKOPLOVIMA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EZ) br. 216/2008 (NN 77/16)
 • PRAVILNIK - O PROJEKTIRANJU, PRIHVAĆANJU, GRADNJI I ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EZ) br. 216/2008 (NN 77/16)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAHTJEVIMA ZA IZVOĐENJE OPERACIJA ZRAKOPLOVIMA I O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OPERATORI ZRAKOPLOVA (NN 76/16)
 • PRAVILNIK - O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA POSLOVE OD ZNAČAJA ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA NA AERODROMU (NN 69/16)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA AERODROMSKIH LETNIH INFORMACIJA (NN 67/16)
 • PRAVILNIK - O OBLIKOVANJU I UTVRĐIVANJU NAČINA, POSTUPAKA I DRUGIH UVJETA ZA SIGURNO UZLIJETANJE I SLIJETANJE ZRAKOPLOVA (NN 53/16)
 • NAREDBA - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 36/16)
 • PRAVILNIK - O IZDAVANJU SVJEDODŽBE AERODROMA I ODOBRENJA ZA UPORABU AERODROMA (NN 14/16)

2015.

 • ODLUKA - O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA SIGURNOSTI U ZRAČNOM PROMETU (NN 141/15)
 • ODLUKA - O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI DRUŠTVU CROATIA AIRLINES d.d. ZA ANGAŽIRANJE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU ZA POTREBE PROJEKATA RESTRUKTURIRANJA I PRONALAŽENJA STRATEŠKOG PARTNERA (NN 141/15)
 • PRAVILNIK - O AERODROMIMA NA VODI (NN 120/15)
 • ODLUKA - O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU (NN 119/15)
 • NAREDBA - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 118/15)
 • PRAVILNIK - O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 376/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVJEŠĆIVANJU, ANALIZI I NAKNADNOM POSTUPANJU U VEZI S DOGAĐAJIMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU (NN 107/15)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA I NAČINU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO U ZRAČNOM PROMETU (NN 83/15)
 • ODLUKA - O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNIM LUKAMA (NN 78/15)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA (NN 77/15)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PODUZETNICI KOJI OBAVLJAJU STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PILOTA SPORTSKO - REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA, BALONA I JEDRILICA (NN 65/15)
 • PRAVILNIK - O NAKNADAMA ZRAČNIH LUKA (NN 65/15)
 • PRAVILNIK - O PADOBRANSTVU (NN 65/15)
 • PRAVILNIK - O PRUŽANJU ZEMALJSKIH USLUGA (NN 61/15)
 • PRAVILNIK - O SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA (NN 49/15) >>> VAŽNO!!! - Pogreške vezane uz UAS Pravilnik >>>
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE OVJESNE JEDRILICE, PARAJEDRILICE, PADOBRANA S POGONOM I JEDRILICE PRAZNE MASE DO 80/100 KG (NN 43/15)
 • NAREDBA - O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 38/15)
 • PRAVILNIK - O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA, TE O OVLAŠTENJU ORGANIZACIJA I OSOBLJA UKLJUČENIH U TE POSLOVE (NN 6/15)

ARHIVA

Međunarodni ugovori:
 • OBJAVA - o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu (NN - MU 1/20)
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena protokolom od 27. lipnja 1997. (NN - MU 5/16)
 • SPORAZUM - između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu (NN - MU 5/16)
 • UREDBA - o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu (NN-MU 4/16)

_______________


Zakoni:


Zakoni i podzakonski propisi >>>