Agencija u željezničkom sustavu

U željezničkom sustavu Republike Hrvatske djeluje Agencija za sigurnost željezničkog prometa.


Agencija za sigurnost željezničkog prometa - je samostalna i neovisna javna ustanova osnovana Zakonom o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (NN 120/08) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara izravno Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Agencija je započela s obavljanjem pojedinih djelatnosti iz svoje nadležnosti 1. svibnja 2011. godine, kada su i počeli s radom prvi zaposlenici Agencije.

Zakonom o Agenciji je određeno da je djelatnost Agencije od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja svojim radom regulira, upravlja i nadzire sustav sigurnosti željezničkog prometa.

Sredstva za rad Agencije osiguravaju se u potpunosti u državnom proračunu Republike Hrvatske, a prihod ostvaren radom Agencije prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (ASŽ)
Ravnatelj: Želimir Delač

Radnička cesta 39
HR-10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 606 13 13
Fax: + 385 1 606 13 09
www.asz.hr

>>> Kontaktirajte nas >>>