Prijam u državnu službu

2014.


18.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - PROVEDENOG 16. PROSINCA 2014. GODINE ZA RADNO MJESTO STRUČNOG REFERENTA U GLAVNOM TAJNIŠTVU, SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I POMOĆNO TEHNIČKIM POSLOVIMA, SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I OPĆE POSLOVE (Javni natječaj objavljen u NN 128/14 od 31. listopada 2014. godine) INTERVJU - kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 22. prosinca u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju

17.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - (provedeno 12.12.2014.) - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 120/14 od 10.10.2014. Intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 19. prosinca 2014. godine u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
Napomena: lista  nije posložena po broju ostvarenih bodova na testiranju


17.12.2014. - OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR - objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ministarstva i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. studenoga 2014.
RAZGOVOR SA KANDIDATIMA - održati će se u ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Vukovar, Županijska 62, Vukovar

11.12.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka dijela Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 10. listopada 2014. godine

09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 120 od 10. listopada 2014. godine

09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 128 od 31. listopada 2014. godine

04.12.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 26. lipnja 2014. godine

03.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine

03.12.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - slijedom JAVNOG NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama broj 128 od 31. listopada 2014. godine

28.11.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf) 

28.11.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 120 od 10. listopada 2014. godine

18.11.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika u UPRAVU POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA i UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE
 PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)


17.12.2014. - OBAVIJEST KANDIDATIMA - PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR - objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ministarstva i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. studenoga 2014.

02.02.2015. - OBAVIJEST KANDIDATIMA - prijavljenima na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, LK Dubrovnik / LI Korčula, objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 18. studenoga 2014. godine
INTERVJU - s kandidatima / kinjama održati će se u petak 6. veljače u 10,00 sati u prostorijama Lučke kapetanije Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37


31.10.2014. - Odluka o obustavi provedbe postupka dijela ponovljenog javnog natječaja prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Ponovljenom javnom natječaju objavljenom u NN broj 61 od 21. svibnja 2014. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

31.10.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)


03.12.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - slijedom JAVNOG NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama broj 128 od 31. listopada 2014. godine


09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 128 od 31. listopada 2014. godine
 
27.01.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 128/14 od 31. listopada 2014. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


13.10.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU ZA PRORAČUN I FINANCIJE - SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE - SLUŽBU ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLEPrijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb 
 

13.11.2014. - OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME (.pdf)
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA STRUČNOG SAVJETNIKA U UPRAVI ZA PRORAČUN I FINANCIJE, SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE, SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE (.pdf)


10.10.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI (.pdf)

28.11.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA (.pdf)
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf) 


03.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 120 od 10. listopada 2014. godine

 
09.12.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 120 od 10. listopada 2014. godine

17.12.2014. - REZULTATI TESTIRANJA - (provedeno 12.12.2014.) - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 120/14 od 10.10.2014.
 
11.12.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka dijela Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 10. listopada 2014. godine
 
03.02.2015. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA - temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN broj 120 od 10. listopada 2014. godine
 
10.02.2015. - ODLUKA - o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 120/14 od 10. listopada 2014. godine, na web - stranici Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


06.10.2014. - POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 8. kolovoza 2014. godine.

10.09.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

08.08.2014. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"
POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog 8. kolovoza 2014. godine. (.pdf)

23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU SPLIT - u Lučku kapetaniju Split i Ispostavu Trogir
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split, s naznakom: "Za oglas"
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

3.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU RIJEKA - Ispostavu Mali Lošinj, Ispostavu Omišalj i Ispostavu Punat
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka, s naznakom: "Za oglas".
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

23.07.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - LUČKU KAPETANIJU PULA - Ispostavu Poreč
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula, Riva 18, Pula, s naznakom: "Za oglas"
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

23.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni referent u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, ISPOSTAVA SILBA, temeljem objavljenog Oglasa na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 15. svibnja 2014. godine

22.07.2014. - P O Z I V NA PONOVLJENO TESTIRANJE IZ POZNAVANJA RADA NA OSOBNOM RAČUNALU kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 od 20. rujna 2013. godine za prijam na radno mjesto upravnog referenta za pomorce u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Split, Odjel za upravne poslove

22.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 61 od 21. svibnja 2014. godine

18.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLODBE - LUČKU KAPETANIJU SPLIT - ISPOSTAVU STARI GRAD I ISPOSTAVU VIS - temeljem Oglasa objavljenog na web stanicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. svibnja 2014. godine

16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 74 od 18. lipnja 2014. godine

16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 68 od 4. lipnja 2014. godine

16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 66 od 30. svibnja 2014. godine

16.07.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 61 od 21. svibnja 2014. godine

10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, Ispostava Pag, objavljenog u Narodnim novinama broj 59. od 14. svibnja 2014. godine, te na web stanicama Ministarstva uprave i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU DUBROVNIK - ISPOSTAVA VELA LUKA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 15. svibnja 2014. godine

10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU RIJEKA - ISPOSTAVA MALI LOŠINJ, ISPOSTAVA OMIŠALJ, ISPOSTAVA PUNAT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine

10.07.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU PULA - ISPOSTAVA POREČ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine

26.06.2014. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE, LUČKU KAPETANIJU RIJEKA, ISPOSTAVU MALI LOŠINJ radi zamjene odsutnog službenika
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)


04.12.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom 26. lipnja 2014. godine (.pdf)

20.06.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA
rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – upravni savjetnik«
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)

05.06.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf) 

04.06.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE
rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf) 
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)

02.06.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Oglasa objavljenog na dan 28. ožujka 2014. godine za UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE / LUČKA KAPETANIJA RIJEKA

30.05.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, broj 66 od 30.5.2014.
PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA/KINJAMA SVIMA (.pdf)

20.05.2014. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u UPRAVU SIGURNOSTI PLOVIDBE - rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa u Narodnim novinama (zaključno sa danom 29.05.2014.) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (.pdf)
POZIV NA TESTIRANJE KADIDATIMA (.pdf)

31.10.2014. - Odluka o obustavi provedbe postupka dijela ponovljenog javnog natječaja prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po Ponovljenom javnom natječaju objavljenom u NN broj 61 od 21. svibnja 2014. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

15.05.2014. - PONOVLJENI OGLASI - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave
LK PULA (.pdf)
LK SENJ (.pdf)
LK ZADAR (.pdf)

23.07.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni referent u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, ISPOSTAVA SILBA, temeljem objavljenog Oglasana web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 15. svibnja 2014. godine

LK SPLIT (.pdf)
LK DUBROVNIK (.pdf)

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI STRUČNOG REFERENTA (.pdf)
 

14.05.2014. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme / Uprava sigurnosti plovidbe - Lučka kapetanija Zadar - ISPOSTAVA PAG / kapetan ispostave II. vrste - 1 izvršitelj
rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" - PRIJAVA - se podnosi neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom : "Za natječaj - Ispostava Pag"
OPIS POSLOVA KAPETANA ISPOSTAVE II. VRSTE (ISPOSTAVA PAG)

10. 7. 2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Upravi sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, Ispostava Pag, objavljenog u Narodnim novinama broj 59. od 14. svibnja 2014. godine, te na web stanicama Ministarstva uprave i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture


12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU PULA - ISPOSTAVE POREČ i NOVIGRAD - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine

12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU SENJ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine

12.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU ZADAR - ISPOSTAVA SILBA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine

05.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU DUBROVNIK - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine

05.05.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKU KAPETANIJU SPLIT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine

22.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 133 od 6. studenog 2013. godine - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU

01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 160 od 31. prosinca 2013. godine - I. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 145 od 6. prosinca 2013. godine - I. UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - III. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE - V. UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU

01.04.2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVDBE

28.03.2014. - OGLAS - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je do 7. travnja 2014. godine

 
15.05.2014.
PONOVLJENI OGLASI - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u LUČKE KAPETANIJE radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - rok za podnošenje prijava na oglase je 8 (osam) dana od objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave

LK PULA (.pdf)
LK SENJ (.pdf)
LK ZADAR (.pdf)
LK SPLIT (.pdf)
LK DUBROVNIK (.pdf)

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI STRUČNOG REFERENTA (.pdf)


POJEDINAČNI OGLASI
LK PULA (.pdf)
ODLUKAo obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LK PULA - LI POREČ i LI NOVIGRAD - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine (.pdf)

LK RIJEKA (.pdf)
ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LK RIJEKA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine (.pdf)

LK SENJ (.pdf)
ODLUKAo obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LK SENJ - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine (.pdf)

LK ZADAR (.pdf)
ODLUKAo obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LK ZADAR - LI SILBA - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine (.pdf)

LK ŠIBENIK (.pdf)

LK SPLIT (.pdf)

ODLUKAo obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LK SPLIT - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine (.pdf)

LK DUBROVNIK (.pdf)
ODLUKAo obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u LK DUBROVNIK - temeljem Oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. ožujka 2014. godine (.pdf)
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI STRUČNOG REFERENTA (.pdf)
 

04.03.2014. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na radno mjesto nautičar III. vrste (mjesto rada Rljeka) - Lučka kapetanija Rijeka 28.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 144 od 4.12.2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)
INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 13,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb


28.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 160 od 31.12.2013. LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)
INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb


27.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 26.02.2014. u Splitu) temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 144 od 4. prosinca 2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 28. veljače 2014. godine, s početkom u 10,00 sati u Lučkoj kapetaniji Split, Obala Lazareta 1, Split


27.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.02.2014. u Zagrebu) - Javni natječaj obljavljen u Narodnim novinama, broj 145 od 6. prosinca 2013. - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima iz Javnog natječaja)
INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 14,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb


25.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 25.02.2014. u Šibeniku) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 27. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Lučkoj kapetaniji Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8, Šibenik


25.02.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 24.02.2014. u Zadru) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
INTERVJU - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u četvrtak, 27. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Lučkoj kapetaniji Zadar, Liburnska obala 8, Zadar


19.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“ - LUČKE KAPETANIJE, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine

14.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine

13.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 145 od 6. prosinca i broj 160 od 31. prosinca 2013. godine

12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 160 od 31. prosinca 2013. godine

12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 144 od 4. prosinca 2013. godine

12.02.2014. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 145 od 6. prosinca 2013. godine

30.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 145, od 6. prosinca 2013. godine


27.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 160, od 31. prosinca 2013. godine


24.01.2014. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine

 

07.01.2014. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 133, od 6. studenoga 2013. godine
- LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

 

2013.


30.12.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 158, od 30. prosinca 2013. godine - rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 - OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA


12.12.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 133 od 6. studenoga 2013. godine
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE


09.12.2013. - JAVNl NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - rok za podnšenje prijava je osam dana od dana objave javnog natjčaja u ,Narodnim novinama" (do 16. prosinca 2013. godine)
- PRIJAVE - se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA


05.12.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 144, od 4. prosinca 2013. godine - rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama
 IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

- 10. 09. 2014. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometra i infrastrukture po Javnom natječaju objavljenom u NN broj 144 od 4. prosinca 2013. godine - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE


03.12.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI NAUTIČARA III. VRSTE U LK RIJEKA


22.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118, od 20.9.2013. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

14.11.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE - objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE


08.11.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU - temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 133, od 6. studenoga 2013. godine - rok za podnošenje prijava istječe 14. studenoga 2013. godine

REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 18.12.2013.)
PRIJAVE NA NATJEČAJ - podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
POZIV NA TESTIRANJE - KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE


06.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, objavljenog 29. srpnja 2013. godine
INTERVJU S KANDIDATIMA - koji su prošli testiranje održati će se 7. studenoga 2013. godine, u 10.00 sati u Lučkoj kapetaniji Split


31.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118, od 20. rujna 2013. godine

24.10.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- temeljem JAVNOGA NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj 118 od 20. rujna 2013. godine


23.10.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - GLAVNO TAJNIŠTVO
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva (do 31. listopada 2013. godine), nepsredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb


17.10.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU - Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu - Odjel za potporu sustavu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 46 od 17. travnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

17.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111, od 4. rujna 2013. godine

23.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, temeljem objave u „Narodnim novinama“ broj 118, od 20. rujna 2013. godine - rok za podnošenje prijava istječe 30. rujna 2013. godine

22.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118, od 20.9.2013. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

14.11.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBEobjavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

31.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - LK SPLITobjavljenog u „Narodnim novinama“, broj 118

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE


13.09.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavljen 18.3.2013. godine 05.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

17.10.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111, od 4. rujna 2013. godine
PRIJAVE - na Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 111 od 4. rujna 2013. godine s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj" - rok za podnošenje prijava je 12. rujna 2013. godine
OPIS POSLOVA - VODITELJA ODJELA UPRAVNOPRAVNIH POSLOVA U UPRAVI POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA - LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

29.08.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe - LUČKA KAPETANIJA SPLIT
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA UPRAVNOG REFERENTA ZA POMORCE

22.08.2013. - ODLUKA - o obustavi postupka prijma u državnu službu na radno mjesto kapetana ispostave II. vrste u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik Ispostava Korčula

29.07.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Lučka kapetanija SPLIT - PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
POZIV NA TESTIRANJE

06.11.2013. - REZULTATI TESTIRANJA - i INTERVJU S KANDIDATIMA s kandidatima koji su prošli testiranje temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, objabvljenog 29. srpnja 2013. godine, održati će se u četvrtak, 7. studenoga u 10.00 sati u Lučkoj kapetaniji Split

29.07.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika - Lučka ispostava Korčula
PRIJAVE - se podnose u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr

25.07.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 76 od 21. lipnja 2013. godine
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 76 od 21. lipnja 2013. godine

22.07.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Lučka kapetanija Split, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 60 od 22. svibnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijerne u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 76, od 21. lipnja 2013. godine

19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom Oglasu objavljenom na web stranicma Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastmkture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 31. svibnja 2013. godine

11.07.2013. - POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Javni poziv objavljen 18.3.2013.)

08.07.2013. - POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Javni poziv objavljen 18.3.2013.)

04.07.2013. - POZIV NA INTERVJU - prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (javni poziv objavljen 18.3.2013.)

03.07.2013. - REZULTATI TESTIRANJA

21.06.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

25.07.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 76 od 21. lipnja 2013. godine
 IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 76 od 21. lipnja 2013. godine

 19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka dijela javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijerne u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 76, od 21. lipnja 2013. godine
PRIJAVA - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"
Opis poslova i podaci o plaći


14.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva (objavljenog 18.3.2013.) za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na određeno vrijeme od 12 mjeseci
TESTIRANJE KANDIDATA -  koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva održat će se u četvrtak, 20. lipnja 2013. godine 

13.06.2013. - P O Z I V - NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 60, od 22. svibnja 2013. godine
LISTA KANDIDATA
I Z V O R I  -  ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

10.06.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima koji su pozvani na testiranje za prijam na radna mjesta u Upravu za prometnu infrastrukturu, koje se trebalo održati u četvrtak 13.6.2013. godine o izmjeni termina - NOVI TERMIN ODRŽAVANJA TESTIRANJA u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (kongresna dvorana)

07.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 46
LISTA KANDIDATA
REZULTATI TESTIRANJA

06.06.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine

31.05.2013. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnirn vremenom - UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

31.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika - Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Dubrovnik - ISPOSTAVA KORČULA

19.07.2013. - ODLUKA - o obustavi provedbe postupka za prijam u državnu službu na određeno vrijerne u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom Oglasu objavljenom na web stranicma Ministarstva uprave, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastmkture, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 31. svibnja 2013. godine

28.05.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem objavljenoga Javnog natječaja, Narodne novine broj 46 - od 17. travnja 2013. godine 27.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Lučka kapetanija ZADARPRIJAVE - na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (28. svibnja - 4. lipnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za oglas <<

27.05.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - Lučka kapetanija RIJEKA
- PRIJAVE - na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (28. svibnja - 4. lipnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za oglas << 


22.05.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, LUČKA KAPETANIJA ZADAR, po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, od dana 19. ožujka 2013. godine

22.05.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 9 dana (22. - 31. 05. 2013.) od objave na web- stranici Ministarstva, i u Narodnim novinama br. 60, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj"

29.07.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Lučka uprava SPLIT - PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 6. kolovoza 2013.) od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za prijam u državnu službu"

22.07.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Lučka kapetanija SPLIT, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 60 od 22. svibnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

13-06-2013. - P O Z I V - NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 60, od 22. svibnja 2013. godine
LISTA KANDIDATA
I Z V O R I  -  ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

14.05.2013. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 07.05.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 34, i na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 22. ožujka 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE
O B A V I J E S T - O PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA  I N T E R V J U A  S KANDIDATIMA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE - Novi termin je u ponedjeljak, 20. svibnja 2013. godine u 9.30 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

03.05.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 20 od 21. veljače 2013. godine i na web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

29.04.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem Javnoga natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 34, od 22. ožujka 2013. godine
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE temeljem objavljenoga Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, Narodne novine broj 34 - od 22. ožujka 2013. godine

29.04.2013. - DOPUNA PLANA - prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu (dopuna plana prijma provoditi će se po objavi javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
TABLICA - dopuna Plana prijma na stručno osposobljavanje u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu

18.04.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (do 25. travnja 2013. godine), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: >> Za natječaj <<

17.10.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU - Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu - Odjel za potporu sustavu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 46 od 17. travnja 2013. godine, i objavljenom na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

07.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 46

LISTA KANDIDATA

10.06.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima koji su pozvani na testiranje za prijam na radna mjesta u Upravu za prometnu infrastrukturu, koje se trebalo održati u četvrtak 13.6.2013. godine o izmjeni termina - NOVI TERMIN ODRŽAVANJA TESTIRANJA u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (kongresna dvorana)
 

28.05.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem objavljenoga Javnog natječaja, Narodne novine broj 46 - od 17. travnja 2013. godine
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA, BROJ 46 OD 17.04.2013.GODINE

10.04.2013. - OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA I IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA, BROJ 34 OD 22.03.2013. GODINE

04.04.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog u 'Narodnim novinama' broj 20 od 20. veljače 2013. godine

28.03.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kandidatkinjama – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljenog na stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. veljače 2013. godine

22.03.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJAVE - na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (22. 03. - 02.04.2013.) od objave u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "Za natječaj"

14.05.2013. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 07.05.2013.) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 34, i na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 22. ožujka 2013. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE - I N T E R V J U - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u četvrtak, 16. svibnja 2013. godine u 09.30 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima / kinjama – SVIMA
IZVORI ZA PRIPREMANJE - kandidata za testiranje
OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA I IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA, BROJ 34 OD  22.03.2013. GODINE

19.03.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika - PRIJAVE na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave (od 19. do 27. ožujka), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje' 14, s naznakom: »za oglas«

19.03.2013. - OGLAS - za prijam osoba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - PRIJEAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave (od 20. do 27. ožujka), na adresu navedenu u oglasima kako slijedi:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, Dubrorvnik, s naznakom: "Za oglas"
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula, Riva 18, Pula, s naznakom: "Za oglas"
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka, s naznakom: "Za oglas"
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj, s naznakom: "Za oglas"
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split, s naznakom: "Za oglas"
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, Šibenik, s naznakom: "Za oglas"
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 3, Zadar, s naznakom: "Za oglas"

22.05,2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, LUČKA KAPETANIJA ZADAR, po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, od dana 19. ožujka 2013. godine


19.03.2013. - IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - temeljem objavljenoga Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine

19.03.2013. - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
- temeljem objavljenoga OGLASA za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika u Upravi sigurnosti plovidbe, LK SPLIT, Odjel za upravne poslove - administrativni referent - 1 izvršitelj


18.03.2013. - JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (od 18. do 26. ožujka), na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom "Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"

13.09.2013. - O B A V I J E S T - kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavljen 18.3.2013. godine

14.06.2013. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva (objavljenog 18.3.2013.) za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na određeno vrijeme od 12 mjeseci
TESTIRANJE KANDIDATA -  koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva održat će se u četvrtak, 20. lipnja 2013. godine 
POZIV NA INTERVJU - prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
POZIV NA RAZGOVOR - Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

14.03.2013. - ODLUKA - djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novima, broj 121 od 5. studenoga 2012. godine, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva

27.02.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "za oglas" (rok za podnošenje prijava do 7.03.2013.)
- 19.03.2013. - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

21.02.2013. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

06.06.2013. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi provdbe postupka javnog natječaja za prijarm u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 20, od 20. veljače 2013. godine
OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj« - Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, s naznakom slovne i brojčane oznake točke radnoga mjesta za koje se podnosi prijava

15.02.2013. - PLAN prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu
TABLICA - Plan prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za 2013. godinu
NAPOMENA:Plan prijama provoditi će se po objavi Javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

08.01.2013. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka odsutnih službenika - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: "za oglas" (rok za podnošenje prijava do 16.01.2013.)

 

2012.


18.12.2012. - ODLUKA - o obustavi postupka javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po raspisanom javnom natječaju od 16. rujna 2011. godine, objavljen u Narodnim novinama, broj 126 od 09. studenoga 2011. godine

18.12.2012. - ODLUKA - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture dana 26. rujna 2012. godine 1

18.12.2012. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, po raspisanom oglasu objavljenom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, dana 03. studenoga 2011. godine

18.12.2012. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 14.12.2012. godine) - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 121, od 5. studenoga 2012. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
- I N T E R V J U - s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u petak, 21. prosinca 2012. godine u 11,00 sati, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

14.12.2012. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Internog oglasa za popunu radnih mjesta u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture - objavljenog na stranicama Ministarstva uprave 6. studenoga 2012. godine

07.12.2012. - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA – SVIMA - koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121 od 5. studenoga 2012. godine

06.12.2012. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu - po raspisanom Javnom natječaju u Narodnim novinama, broj 115 od 12. listopada 2011. godine

05.11.2012. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 13. studenoga) od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »za oglas«.
OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

05.11.2012. - INTERNI OGLAS - za popunu radnih mjesta u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 13. studenoga) od objave internog oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za interni oglas«
OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta
IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
POZIV NA TESTIRANJE

26.09.2012. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 4. listopada) od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »za oglas«.

30.07.2012. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 

17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK

17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA SPLIT

17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK

17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA PLOČE

17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA RIJEKA

17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA ZADAR

17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA SENJ

17.05.2012. - O G L A S - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - LUČKA KAPETANIJA PULA

01.12.2011. - REZULTATI TESTIRANJA (provedeno 24.11.2011.)
 

2011.


LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima) - intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u srijedu, 7. prosinca 2011. godine u 9,30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

15.11.2011. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave
te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 115 od 12. listopada 2011. godine

10.11.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj«
OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta (NN 126/11)
PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - vezano uz raspisani javni natječaj objavljen u Narodnim novinama, br. 126 od dana 10. studenoga 2011. godine

10.11.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama

02.11.2011. - OGLAS - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na web stranicama Ministarstva uprave - www.uprava.hr, s naznakom: »Za oglas«

13.10.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj«
OPIS POSLOVA - i podaci o plaći radnog mjesta (NN 115/11)
PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

11.10.2011. - OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na temelju članka 61. stavak 1. i 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, 92/05, 107/07, 27/08 i 49/11), u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 29.09.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
UPUTE KANDIDATIMA i OPIS POSLOVA - radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

23.09.2011. - REZULTATI TESTIRANJA – LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
Intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održat će se u utorak, 27. rujna 2011. godine u 13,30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb 18.08.2011. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama br. 95/11, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj«
OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI, NAZIVIMA, KOEFICIJENTU radnoga mjesta (NN 112/01, NN 21/04, NN 25/04, NN 66/05)
PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
POZIV NA TESTIRANJE

03.08.2011. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu
po raspisanom Javnom natječaju u Narodnim novinama, broj 147 od 29. prosinca 2010. godine - Uprava prometne inspekcije, Služba inspekcije cestovnog prometa

03.08.2011. - ODLUKA - o obustavi postupka prijama u državnu službu - po raspisanom Javnom natječaju u Narodnim novinama, broj 143 od 20. prosinca 2010. godine - Uprava za proračun i financije

9. ožujka 2011. - REZULTATI TESTIRANJA - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima) - intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se 17. i 18. ožujka 2011. godine s početkom u 10,00 h, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (8 kat)

22. veljače 2011. - REZULTATI TESTIRANJA - temeljem Javnoga natječaja objavljenog u NN 143/10, od 20. prosinca 2010. godine (testiranje je održano 10. veljače 2011. godine) - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE - intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održati će se u srijedu, 23. veljače 2011. godine u 10,00 sati, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

Zagreb, 16. veljače 2011. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 147/10, od 29. prosinca 2010. godine - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. veljače 2011. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama broj 143/10, od 20. prosinca 2010. godine


2010.

28. prosinca 2010. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama br. 147/10, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj« - OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI, NAZIVIMA, KOEFICIJENTU radnoga mjesta (NN 112/01, NN 21/04, NN 25/04, NN 66/05) - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

21. prosinca 2010. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj« - OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI, NAZIVIMA, KOEFICIJENTU radnog mjesta (NN 112/01, NN 21/04, NN 25/04, NN 66/05) - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

9. prosinca 2010. - ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU - u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture po raspisanom Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 97/10 od 11. kolovoza 2010. godinu

16. studenoga 2010. - INTERVJU S KANDIDATIMA - temeljem Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Uprave prometne inspekcije u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture objavljenog u "Narodnim novinama" br. 105/10 - intervju će se održati 23. i 24. studenoga 2010. godine, u 9,00 sati, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (soba 815- 8 kat)

9. studenoga 2010. - INTERVJU S KANDIDATIMA - temeljem Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Uprave cestovnog prometa u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture objavljenog u "Narodnim novinama" br. 105/10 - intervju će se održati 18. studenoga 2010. godine, u 9,00 sati, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb (soba 916 - 9 kat)

3. studenog 2010 - REZULTATI TESTIRANJA- temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 97/10 od 11. kolovoza 2010. godine – LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE – Intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održat će se 10. studenog 2010. godine u 10,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

11. listopada 2010. - TERMIN ODRŽAVANJA INTERVJUA
- s prijavljenim kandidatima za članove/ice nadzornih odbora trgovačkih društava - temeljem raspisanog Javnog natječaja za članove/ice nadzornih odbora trgovačkih društava, objavljenog u NN 107/10 od 13. rujna 2010. godine

Zagreb, 4. listopada 2010. - REZULTATI TESTIRANJA
- temeljem Javnoga natječaj objavljen u NN 97/10, od 11. kolovoza 2010. godine - INTERVJU S KANDIDATIMA - koji su prošli testiranje održat će se u srijedu, 6. listopada 2010. godine u 11,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

1. listopada 2010. - POZIV NA TESTIRANJE
- kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama,
broj 97/10, od 11. kolovoza 2010. godine - testiranje će se održati u srijedu, 13. listopada 2010. godine -
Uprava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka

1. listopada 2010. - POZIV NA TESTIRANJE
- kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama,
broj 97/10, od 11. kolovoza 2010. godine - testiranje će se održati u utorak, 12. listopada 2010. godine -
I. Uprava zračnog prometa, II. Uprava za proračun i financije, III. Služba za unutarnju reviziju

23. rujna 2010. - ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA - za imenovanje rukovodećih državnih službenika

15.rujan 2010. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 97/10, od 11. kolovoza 2010. godine

7. rujan 2010. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje rukovodećih državnih službenika

12. kolovoza 2010. - JAVNI NATJEČAJ
- za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj« - OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI radnog mjesta (NN 97/10) - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

9. srpnja 2010. - ODLUKA
- o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava prometne inspekcije - po raspisanom Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 120/08 od 17. listopada 2008. godinu

10. veljače 2010. godine - REZULTATI TESTIRANJA
- temeljem Javnog natječaja objavljenog u NN 146/09, od 09. prosinca 2009. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠlI TESTIRANJE - Intervju s kandidatima koji su prošli testiranje održat će se 11. veljače 2010. godine u 9,00 sati, u Lučkoj kapetaniji Split, Obala lazareta 1, Split

1. veljače 2010. - POZIV NA TESTIRANJE
- kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 146/09, od 09. prosinca 2009. godine - Testiranje će se održati u srijedu, 10. veljače 2010. godine u 10,00 sati u prostorijama Pomorskog fakulteta, Hrvojeva 8, Split

27. siječnja 2009. - OBJAVA REZULTATA TESTIRANJA provedenog dana 22. siječnja 2010. godine - Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama, broj 146/09, od 09. 12. 2009. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠlI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)

25. siječnja 2010. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 146/09, od 09. prosinca 2009. godine - Testiranje će se održati u srijedu , 03. veljače 2010. godine u 9,00 sati, u prostorijama Ministarstva, Prisavlje 14, Zagreb

13. siječnja 2010. – POZIV NA TESTIRANJE - kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu, u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 146/09, od 09. prosinca 2009. godine
 

2009.

9. prosinca 2009. - JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama br. 146/09, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj« - OPIS POSLOVA i podaci o plaći radnog mjesta (NN 146/09) - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

14. rujna 2009. - O D L U K A - o obustavi postupka prijama u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava cestovnog prometa - po raspisanom Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 18 od 11. veljače 2009. godine

24. kolovoza 2009. - O D L U K A - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava prometne inspekcije - po raspisanom Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 87/08, od 25. srpnja 2008. godine

27. srpnja 2009. - OBJAVA REZULTATA TESTIRANJA ZA RADNA MJESTA U UPRAVI PROMETNE INSPEKCIJE, SLUŽBA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA, ODJEL INSPEKCIJE SIGURNOSTI I PRIJEVOZA OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU - testiranje je provedeno 17. lipnja 2009. godine temeljem javnog natječaja (Narodne novine broj 103/08, od 10. rujna 2008. godine)

20. srpnja 2009. - OBJAVA REZULTATA TESTIRANJA ZA RADNA MJESTA U UPRAVI ZRAČNOG PROMETA - testiranje je provedeno 17. lipnja 2009. godine temeljem javnog natječaja (Narodne novine broj 103/08, od 10. rujna 2008. godine)

8. srpnja 2009. – POZIV NA TESTIRANJE (VIŠI INSPEKTOR CESTOVNOG PROMETA)kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 103/08 od 10. rujna 2008. godine - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

3. srpnja 2009. – POZIV NA TESTIRANJE kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama,
broj 103/08 od 10. rujna 2008. za radno mjesto viši inspektor cestovnog prometa -
testiranje će se održati u ponedjeljak, 13. srpnja 2009. u 10 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture , Prisavlje 14, Zagreb (Kongresna dvorana) - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

8. lipnja 2009. - POZIV NA TESTIRANJE - kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 103/08, od 10. rujna 2008. godine za slijedeće radno mjesto: UPRAVA ZRAČNOG PROMETA - testiranje će se održati u srijedu, 17. lipnja 2009. godine u 10 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. lipnja 2009. - O D L U K A - o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, po raspisanom Javnom natječaju - objavljen u Narodnim novinama, broj 103/08, od 10. rujna 2008. godine

30. travnja 2009. godine - O D L U K A - o djelomičnoj obustavi postupka prijama vježbenika u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom u Narodnim novinama - broj 103/08 od 10. rujna 2008. godine

26. siječnja 2009. godine - TERMIN ODRŽAVANJA INTERVJUA S KANDIDATIMA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE - intervju s kandidatima održat će se dana, 29. siječnja 2009. godine u 12,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

19. siječnja 2009. - OBJAVA REZULTATA TESTIRANJA PROVEDENOG DANA 22. prosinca 2008. godine - javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 103/08, od 10. rujna 2008. godine - LISTA KANDIDATA KOJI SU PROŠlI TESTIRANJE (po pojedinim radnim mjestima)
 

2008.

11. prosinca 2008. godine - POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PRIJAVLJENIH na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastruktrure objavljen u Narodnim novinama, broj 103/08, od 10. rujna 2008. godine, za SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU, SAMOATALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU i SAMOSTALNI ODJEL ZA ISTRAŽIVANJE UGROŽAVANJA SIGURNOSTI ZRAKOPLOVA, NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA - testiranje će se održati u ponedjeljak, 22. prosinca 2008. godine u 10 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture,Prisavlje 14, Zagreb - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

5. prosinca 2008. godine - TERMIN ODRŽAVANJA INTERVJUA S KANDIDATIMA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE - intervju s kandidatima održat će se dana, 9. prosinca 2008. godine u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

1. prosinca 2008. - OBJAVA REZULTATA TESTIRANJA ZA RADNA MJESTA U UPRAVI ŽELJEZNIČKOG PROMETA, UPRAVI CESTOVNOG PROMETA I SAMOSTALNOM ODJELU ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU - testiranje je provedeno dana 31. listopada 2008. godine

1. prosinca 2008. - OBJAVA REZULTATA TESTIRANJA ZA RADNA MJESTA U UPRAVI ZA OTOČNI I PRIOBALNI RAZVOJ - testiranje je provedeno dana 30. listopada 2008. godine

1. prosinca 2008. - OBJAVA REZULTATA TESTIRANJA ZA RADNA MJESTA U UPRAVI UNUTARNJE PLOVIDBE, UPRAVI POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, UPRAVI ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE I UPRAVI ZA PRORAČUN I FINANCIJE - testiranje je provedeno dana 21. listopada 2008. godine

26. studenog 2008. - OBJAVA REZULTATA TESTIRANJA ZA RADNA MJESTA U UPRAVI PROMETNE INSPEKCIJE - testiranje je provedeno 29. listopada 2008. godine

26. studenog 2008. - POZIV PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA RUKOVODEĆA RADNA MJESTA DA PRISTUPE INTERVJUU - temljem raspisanog Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja u Upravi zračnog prometa u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (NN 120/08 od 17. listopada 2008. godine) - intervju će se održati 4 prosinca 2008. u 10 sati, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

25. studenog 2008. - POZIV PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA RUKOVODEĆA RADNA MJESTA DA PRISTUPE INTERVJUU - temeljem raspisanog Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja u Upravi unutarnje plovidbe i Upravi za otočni i priobalni razvoj u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (NN 120/08 od 17. listopada 2008. godine) - intervju će se održati 2. prosinca 2008. u 10 sati, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

12. studenog 2008. - POZIV PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA RUKOVODEĆA RADNA MJESTA DA PRISTUPE INTERVJUU - temeljem raspisanog Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja u Upravi prometne inspekcije i Upravi za strateške infrastrukturne projekte (NN br 120/08 od 17. listopada 2008. godine)

17. listopada 2008. - JAVNI NATJEČAJ za imenovanje rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture: UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE; UPRAVA ZRAČNOG PROMETA; UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE; UPRAVA ZA STRATEŠKE I INTRASTRUKTURNE OBJEKTE; UPRAVA ZA OTOČNI I PRIOBALNI RAZVOJ - Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave

16. listopada 2008. - POZIV NA TESTIRANJE (Uprava željezničkog prometa, Uprava cestovnog prometa i Samostalni odjel za odnose s javnošću) - Testiranje će se održati u petak, 31. listopada 2008. godine u 10 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture , Prisavlje 14, Zagreb (Kongresna dvorana)

16. listopada 2008. - POZIV NA TESTIRANJE kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 87/08, od 25. srpnja 2008. godine - UPRAVA ZA OTOČNI I PRIOBALNI RAZVOJ - Testiranje će se održati u četvrtak, 30. listopada 2008. godine u 10 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

15. listopada 2008. - POZIV NA TESTIRANJE kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 87/08, od 25. srpnja 2008. godine - Testiranje će se održati u srijedu, 29. listopada 2008. godine u 10 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (kongresna dvoraja), Prisavlje 14, Zagreb

14. listopada 2008. - POZIV NA TESTIRANJE kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 87/08, od 25. srpnja 2008. godine. Testiranja će se održati: u srijedu, 22. listopada 2008. godine u 10 sati u Lučkoj kapetaniji Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka ; u četvrtak, 23. listopada 2008. godine u 10 sati u Lučkoj kapetaniji Zadar, Liburnska obala 8, Zadar

14. listopada 2008. - ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka imenovanja rukovodećih državnih službenika u državnu službu prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju, objavljenom u NN 60 od 28. 5. 2008. godine, Uprava zračnog prometa

10. listopada 2008. - POZIV NA TESTIRANJE kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 87/08, od 25. srpnja 2008. godine - Testiranje će se održati u utorak, 21. listopada 2008. godine u 10 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture , Prisavlje 14, Zagreb (Kongresna dvorana)

10. rujna 2008. - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE vezani uz raspisani javni natječaj objavljen u Narodnim novinama, br. 87/08 od dana 25. srpnja 2008. godine

26. rujna 2008. - POZIV NA TESTIRANJE kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 87/08, od 25. srpnja 2008. godine - UPRAVA ZA SIGURNOST, PLOVIDBE, ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA - Testiranje će se održati u utorak, 07. listopada 2008. godine u 10 sati u Lučkoj kapetaniji Ploče, Trg Kralja Tomislava 24, 20340 Ploče

16. rujna 2008. - POZIV NA TESTIRANJE kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u NN 87/08, od 25. 7. 2008. (TAJNIŠTVO ; UPRAVA ZA STRATEŠKE INFRASTRUKTURE OBJEKTE ; UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE, ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA ; UPRAVA ZRAČNOG PROMETA) - Testiranje će se održati u četvrtak, 25. rujna 2008. godine u 10,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

10. rujna 2008. - POZIV NA TESTIRANJE kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljen u Narodnim novinama, broj 87/08, od 25. srpnja 2008. godine  

10. rujna 2008. - PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE vezani uz raspisani javni natječaj objavljen u Narodnim novinama, br.87/08 od dana 25. srpnja 2008. godine - Mjesto i vrijeme održavanja testiranja odredit će se naknadno i bit će objavljeno na web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture najmanje osam dan prije održavanja testiranja

10. rujna 2008. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

10. rujna 2008. - JAVNI NATJEČAJ za prijam za prijam vježbenika u državnu službu na radna mjesta u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

20. kolovoza 2008. - Obavijest o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima za direktora Agencije za civilno zrakoplovstvo

1. kolovoza 2008. - JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Agencije za civilno zrakoplovstvo - rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave

25. srpnja 2008. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - rok za podnošenje prijava je 2. 8. 2008. - UPUTE KANDIDATIMA

23. srpnja 2008. – ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka imenovanja rukovodećih državnih službenika u državnu službu po raspisanom javnom natječaju od 28. 5. 2008.

21. srpnja 2008. - NAJAVA JAVNOG NATJEČAJA za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Natječaj i rokovi prijave bit će objavljen uskoro u Narodnim novinama, te web stranicama MMPI i Središnjeg državnog ureda za upravu

18. lipnja 2008. - TERMIN ODRŽAVANJA INTERVJUA S PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA RUKOVODEĆA RADNA MJESTA

28. svibnja 2008. - JAVNI NATJEČAJ za imenovanje rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture - rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave - UPUTE KANDIDATIMA

29. veljače 2008. - ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju, objavljenom u NN 130/07 od 19. 12. 2007. godine, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora

7. veljače 2008. - ODLUKA o obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju, objavljenom u NN br. 117/07 od 14. 11. 2007. godine, Uprava za obnovu obiteljskih kuća

5. veljače 2008. - ODLUKA o obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju, objavljenom u NN br. 116/07 od 12. 11. 2007. godine, Uprava za otoke i Uprava za obnovu obiteljskih kuća

28. siječnja 2008. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora i Uprava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, koje će se održati u četvrtak 7. 2. 2008. u 9,00 sati - UPUTE KANIDATIMA

22. siječnja 2008. - ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju, objavljenom u NN 100/07 od 3. 10. 2007. godine, Uprava unutarnje plovidbe

22. siječnja 2008. - ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju, objavljenom u NN 93/07 od 10. 9. 2007. godine, Uprava telekomunikacija i pošte