Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

28.05.2014.

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture na 37. međunarodnom znanstveno-stručnom i tehnološkom skupu MIPRO održalo okrugli stol na temu ONP-a
 

____________________________


20.03.2014.
 

ENGLESKA VERZIJA / ENGLISH VERSION: National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (.pdf)


____________________________

18.11. - 18.12.2013.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Okvirni nacionalni program je provedbeni program usmjeren ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine, te Digitalnom agendom za Europu u razdoblju do 2020. godine, osobito u dijelu osiguranja dostupnosti brzog širokopojasnog pristupa na cijelom području Republike Hrvatske.

Okvirnim programom ne ograničava se izbor investicijskih i poslovnih modela, kao ni izbor infrastrukturnih i tehnoloških rješenja koja mogu biti primijenjena u projektima, već predstavlja upute i smjernice kojima se nositelje projekata upućuje na optimalni pristup specifikaciji projekata, u skladu s trenutačnim prilikama i budućim razvojnim potrebama na lokalnoj i regionalnoj razini, s ciljem poticanja daljnjeg razvoja tržišta elektroničkih komunikacija na dobrobit svih krajnjih korisnika.

Okvirni nacionalni program je program državnih potpora, koji će, nakon odobrenja od strane Europske komisije, biti formalni okvir za provedbu pojedinačnih projekata poticane izgradnje pristupne širokopojasne infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini, pri čemu će sredstva državnih potpora većinom biti osigurana iz fondova EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

U svrhu što kvalitetnije pripreme Okvirnog nacionalnog programa te uključivanja što šire stručne i opće javnosti u javnu raspravu, Ministarstvo poziva sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s navedenim prijedlogom Okvirnog nacionalnog programa dostave ovome Ministarstvu najkasnije do srijede, 18. prosinca 2013. godine, i to na adresu elektroničke pošte: onp@mppi.hr, putem telefaksa na broj: 01/619-66-62, ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.


PRILOG