Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) i radijska oprema

Mjerodavni zakon i podzakonski propisi:
 
  • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19)
  • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16 i 88/19)
  • Pravilnik o radijskoj opremi (NN 49/16 i 88/19)
  • Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (NN 105/15)
  • Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (NN 34/11)
  • Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE" (NN 18/11 i 133/12)

_____________________

2020.

  • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 96/20)
  • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme (NN 96/20)


________________________

Prijavljena tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Republici Hrvatskoj:

 

Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u području radijske opreme je trgovačko društvo KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, p.p. 202, Zagreb:
 
 
Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti je trgovačko društvo KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, p.p. 202, Zagreb:
 

Korisni linkovi:

- Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Tijela za ocjenjivanje sukladnosti
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Radijska oprema

Europska komisija: