Strateški dokumenti


Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (.pdf)

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 26/21)

Analiza potencijala primjene dodatnih oblika financijske pomoći za izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta

---------------------------

ARHIVA
 
  • NACIONALNI NGN PLAN
 
1. Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (.pdf)
Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine
Izvješće o provedbi Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (.pdf)
Zaključak Vlade Republike Hrvatske (.pdf)
Studija o utjecaju propisane visine naknada na investicijski potencijal privatnog sektora za razvoj širokopojasnih mreža sljedeće generacije (.pdf)
Dodatak Studiji (.pdf)
Studija analize učinka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (.pdf)

 
2. Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture (NP-BBI program)
- Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)
- Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture (NP-BBI program)
- Prilog NP-BBI programu
- Odluka Europske komisije – Državna potpora SA.41065 (2016/N)
- State Aid  decision SA.41065 National Programme for broadband aggregation infrastructure
(http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41065)
 
NP-BBI – Programska cjelina B (NGA mreže javnih korisnika)
- NP-BBI - Programska cjelina B
- Mišljenje EK vezano za NP-BBI ( PC-B)
 
3. Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa (ONP)  (.pdf)
- Prilog A (.pdf)
- Prilog B (.pdf)
- Prilog C (.pdf)
- Prilog D (.pdf)
- Prilog E (.pdf)
 
Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

Odluka Europske komisije - Državna potpora SA.38626 (2015/N) (.pdf)

Uputa MRRFEU o izmjeni redoslijeda aktivnosti vezanih uz provedbu ONP-a (.pdf)

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti

Korisni linkovi: https://nop.hakom.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

https://razvoj.gov.hr/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/broadband-europe
 

---------------------------