SPUO

Strateška procjena utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine:
02.03.2020. - ODLUKA - o sadržaju strateške studije za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa 2021 - 2027 (.pdf)
07.01.2020. - ODLUKA o započinjanju postupka SPUO za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa 2021 - 2027 (.pdf)
07.01.2020. - INFORMACIJA - o određivanju sadržaja strateške studije / 2021 - 2027 (.pdf)

-------------------------------

Strateška procjena utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine, Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) i Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI):

18.08.2016. - Izvješće o provedenom postupku SPUO za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016. - 2020. godine i prateće programe (.pdf)
18.08.2016. - Mišljenje MZOIP o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš (.pdf)
24.09.2015. - Izvješće o javnoj raspravi  u postupku SPUO za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u RH 2016-2020, ONP i NP-BBI (.pdf)
07.08.2015. - Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju širokopojasnog pristupa (.pdf)
31.07.2015. - Obavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Strategiju širokopojasnog pristupa
30.03.2015. - Odluka o provođenju strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa 2016 - 2020, ONP i NP-BBI (.pdf)
01.04.2015. - Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške Studije za Strategiju, ONP i NP-BBI (.pdf)
01.04.2015. - Ciljevi Strategije razvoja širokopojasnog pristupa 2016-2020 (.pdf)
02.06.2015. - Odluka o sadržaju strateške studije za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa, ONP i NP-BBI (.pdf)
- Izvršni sažetak ONP (.pdf)
- Izvršni sažetak NP-BBI (.pdf)