Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o 'Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine', održavat će se u razdoblju od 7. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021. godine, u organizaciji resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Tijekom trajanja savjetovanja javnosti će biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju utjecaja na okoliš, kao i Nacrt prijedloga Nacionalnog plana, putem mrežnih stranica Ministarstva >>> https://mmpi.gov.hr/promet/elektronicke-komunikacije-126/spuo/17613 te putem središnjeg državnog portala 'e-Savjetovanja' >>> https://savjetovanja.gov.hr, dok je 'Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine' dostupan putem poveznice središnjeg državnog portala za javna savjetovanja >>> https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15391.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Prijedlogu Nacionalnog plana održati će se on-line, 14. prosinca 2020. godine, s početkom u 10.00 sati putem poveznice >>>  https://meet.cdu.gov.hr/MMPI_javno_izlaganje_SPUO.

Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na javnom izlaganju da se prethodno prijave na e-adresu uprava@caacro.hr, kako bi dobili upute za spajanje te lozinku za pristup sastanku, budući da je iz tehničkih razloga broj sudionika ograničen.

Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i predstavnici izrađivača Strateške studije, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima, koja će tom prilikom postavljati uključena javnost.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti također se mogu dostaviti i u pisanoj formi, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, Zagreb, ili na e-adresu uprava@caacro.hr, zaključno s posljednjim danom Javnog savjetovanja. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani, neće se uzeti u obzir.

Vijesti iz medija