Autoceste

Mreža autocesta

Koncesionari autocesta - klikni za veću sliku

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta sa sjedištem u Zagrebu, Širolina 4,  registrirano je i započelo s radom 11.4.2001. godine, kao jedan od dva pravna slijednika Hrvatske uprave za ceste. Društvo je u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Hrvatske autoceste svoje aktivnosti provode sukladno četverogodišnjem Programu građenja i održavanja cesta koji donosi Vlada RH.

Hrvatske autoceste d.o.o. gospodare s mrežom od 1.112,40 km autocesta.

Predsjednik Uprave: Boris Huzjan
Širolina 4
Zagreb, Hrvatska
Tel.:    + 385 1 46 94 444
Faks.: + 385 1 46 94 500
e-mail: info@hac.hr
https://hac.hr

Kronologija izgradnje >>>


Koncesionar BINA ISTRA d.d.
Kanfanar-Pula (dopuna u puni profil AC): duljina 28 km, puštena u promet 24/06/2010, vrijednost investicije 85,8 milijuna €.

Kanfanar-Umag (dopuna u puni profil AC): Duljina 50 km + 1,5 km spojne ceste prema SLO granici, puštena u promet 14/06/2011, vrijednost 142,8 milijuna €.

U izgradnju autocesta u svojoj nadležnosti u razdoblju 2009. i 2010. godine uložili su ukupno 1.710,53 milijuna kuna.

U promet pušteno u 2011. godini
- spojna cesta Pula-Pomer (zaobilaznica Pule): duljina 8 km, vrijednost investicije 23,6 milijuna €
- dionica Kanfanar-Rogovići (dopuna u puni profil AC): duljina 18 km, vrijednost investicije 72,1 milijuna €

Vlada donijela odluku o nastavku izgradnje Istarskog ipsilona i izgradnji druge cijevi tunela Učka

Koncesionar BINA ISTRA d.d. gospodari s mrežom od 141 km autocesta.

Predsjednik Uprave: Dario Silić
Zrinšćak 57
Lupoglav, Hrvatska
Tel.:    + 385 1 6138 300
Faks.: + 385 1 6138 301
e-mail: bina-istra1@pu.t-com.hr
https://bina-istra.com


Koncesionar AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ d.o.o.
Autocesta Zagreb – Macelj dio je autocestovne mreže Republike Hrvatske i nalazi se u Europskom prometnom koridoru  Xa, dio je i  Pyhrnske autoceste (Nürnberg – Graz- Maribor - Zagreb), koja povezuje mrežu hrvatskih autocesta s europskom autocestovnom mrežom. Unutar mreže europskih cesta autocesta Zagreb-Macelj nosi oznaku E 59, a u mreži  hrvatskih autocesta oznaku A2. Ukupna je dužina autoceste 59,2 km, počinje u čvoru Jankomir na autocesti Bregana – Zagreb – Lipovac, a završava u Maclju na međunarodnom graničnom prijelazu prema  Republici Sloveniji. Na autocesti je upostavljen tzv. „zatvoreni“ sustav naplate cestarine s dvije čeone naplate i četiri naplatne postaje u čvorovima autoceste.

Autocesta prolazi Zagrebačkom i Krapinsko – zagorskom županijom.

Ugovorom o koncesiji od 11. srpnja 2003. godine, između Republike Hrvatske (kao Davatelja koncesije) i Društva (kao koncesionara), Društvo je steklo ekskluzivno pravo nad razvojem, projektiranjem, financiranjem, građenjem, upravljanjem i održavanjem autoceste i svih pratećih objekata, postojeće autoceste i postojećih pratećih objekata u trajanju od 28 godina, tj. do 2032. godine.

Društvo je ubrzo po osnivanju djelomično privatizirano po modelu javno – privatnog partnerstva u kojem:
- Republika Hrvatska ima 49% udjela
- Pyhrn Concession Holding GmbH ima 51% udjela

Koncesionar AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ d.o.o. gospodari s mrežom od 60 km autocesta.

Predsjednik Uprave: Miloš Savić
Garićgradska 18
Zagreb, Hrvatska
Tel:  +385 (1) 3689 600
Fax: +385 (1) 3689 620
e- mail: office@azm.hr
www.azm.hr

E-brošure >>>