Revizija cestovne sigurnosti - očevidnici

Sukladno članku 11. i 24. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (NN 16/16) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dužno je u elektronskom obliku voditi Očevidnik  Nositelja programa osposobljavanja i usavršavanja za revizora cestovne sigurnosti i Očevidnik ovlaštenih revizora.

Očevidnici se vode na propisanim obrascima iz Priloga 2. i Priloga 5. istog pravilnika u imaju dolje navedeni izgled:
 
Vrijeme OČEVIDNIK Struktura
14.03.2023. Očevidnik osoba koje imaju ovlaštenje za revizora cestovne sigurnosti (.xlsx)
22.09.2022. Očevidnik Nositelja za provođenje Programa osposobljavanja i usavršavanja za revizora cestovne sigurnosti i Očevidnik ovlaštenih revizora (.xlsx)

 
*Evidenciju i ažuriranje podataka o nositeljima programa osposobljavanja i usavršavanja vode službenici Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju / Sektor cestovne infrastrukture (tel. 01 6169 010; fax. 01 6169 121)