Županijske i lokalne ceste

Županijske i lokalne ceste čine najveću cestovnu mrežu u Republici Hrvatskoj. Duljina županijskih i lokalnih cesta iznosi 17.798,902 km. Županijskim i lokalnim cestama upravljaju Županijske uprave za ceste.

Županijske uprave za ceste osnovane su 1997./ 1998. godine, a jedini osnivači su Županije. U Republici Hrvatskoj ustrojeno je 20 Županijskih uprava za ceste koje provode djelatnost građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na teritorijalnom području pojedine županije

Županijske uprave za ceste u Republici Hrvatskoj:
1. Bjelovarsko-bilogorske županije (https://www.zucbbz.com/)
2. Brodsko-posavske županije (http://www.zuc-bpz.hr/)
3. Dubrovačko-neretvanske županije (https://www.zuc-dubrovnik.hr/)
4. Istarske županije (http://www.zuc-pazin.hr/pocetna/)
5. Karlovačke županije (http://www.zuc-karlovac.hr/)
6. Križevci (http://www.zuc-kc.hr/)
7. Krapinsko-zagorske županije (https://www.zuc-kzz.hr/)
8. Ličko-senjske županije (https://www.zuc-ls.hr/)
9. Međimurske županije (https://zuc-ck.hr/)
10. Osječko-baranjske županije (http://www.zuc-obz.hr/)
11. Požeško-slavonske županije (https://www.zuc-pz.hr/)
12. Primorsko-goranske županije (http://zuc.hr/)
13. Sisačko-moslavačke županije (https://www.zuc-sk.hr/)
14. Split (https://www.zuc-split.hr/)
15. Šibensko-kninske županije (http://www.zuc-sibenik.hr/)
16. Varaždinske županije (https://zuc-vz.hr/)
17. Virovitičko-podravske županije (https://www.zucvirovitica.hr/)
18. Vukovarsko-srijemske županije (http://www.zuc-vk.hr/)
19. Zadarske županije (https://www.zuc-zadar.hr/o-nama/)
20. Zagrebačke županije (https://www.zuczg.hr/)
21. Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske (http://udruga-zuc.hr/)