Državne ceste

Hrvatske ceste d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, registrirano je i s radom je započelo 11.04.2001., kao jedan od dva pravna sljednika Hrvatske uprave za ceste. Društvo je u 100 % - tnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Predsjednik Uprave: Josip Škorić
Adresa: Vončinina 3, Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4722 555
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr.
web: https://hrvatske-ceste.hr

Hrvatske ceste d.o.o. gospodare mrežom od 7.307,6 km državnih cesta, a svoje aktivnosti  provode sukladno četverogodišnjem Programu građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada RH. Gustoća razvrstane cestovne mreže Republike Hrvatske određena je temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17).

Struktura razvrstane cestovne mreže u 2021. godini (km):
     Državne 7.307,6
     Županijske 9.371,9
     Lokalne 8.448