Ambasadori biciklizma / Cycling Ambassadors

 
Video poruke hrvatskih ambasadora/ambasadorica biciklizma za Dunavsku regiju, u sklopu projekta Danube Cycle Plans
 
>>> video poruke / video messages >>>
 
Video messages of Croatian cycling ambassadors within the Danube region, as part of the Danube Cycle Plans project