Naredbe

Naziv propisa
NN
God._Rbr
propisa
Naredba o nadležnosti lučkih kapetanija pristaništa za izdavanje pomorskih knjižica odnosno brodarskih knjižica i dozvola za ukrcanje 31/84  
Naredba za provođenje rezolucije 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području pomorstva 39/92 92_0790
Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa 55/92 92_1474
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu 23/94 94_0401
Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske 54/94 94_0983
Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske 66/94 94_1167
Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica 10/95 95_0212
Naredba o razvrstavanju Luke Rijeka 37/96 96_0748
Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije Dubrovačko-neretvanske 96/96 96_1914
Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova 6/97 97_0097
Naredba o visini naknade za baždarenje brodica 45/97 97_0664
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica 45/97 97_0663
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu 45/97 97_0662
Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa 45/97 97_0661
Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske 45/97 97_0660
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu 21/98 98_0249
Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije 21/98 98_0250
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi i športu 4/00 00_0038