Republika Hrvatska raspolaže sa sljedećom osnovnom mrežom prometne infrastrukture

Republika Hrvatska raspolaže sa sljedećom osnovnom mrežom prometne infrastrukture:


MREŽA CESTA:

Ceste: 26.550,5 kilometara ukupne duljine
- administrativno je podijeljena na:
autoceste i poluautoceste 1.423 km
državne ceste: ceste 7.307,6 km
županijske ceste 9.371,9 km
lokalne ceste 8.448 km

TRANSEUROPSKA MREŽA CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - TEM CESTE:


TUNELI NA TRANSEUROPSKOJ MREŽI CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ:ŽELJEZNICE:

2.722 km ukupne duljine kolosijeka, od čega:
- dvostrukih kolosijeka ukupno 254 km
- jednostrukih kolosijeka ukupno 2.468
- elektrificiranih kolosijeka ukupno 980 km, odnosno 36% ukupne duljine pruga

MORSKE LUKE:

od državnog interesa: 3 pretežno teretne – Rijeka, Ploče i Šibenik; 3 pretežno putničke: Zadar, Split i Dubrovnik

UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI:

ukupne duljine od 804,1 km
, odnosno:
Dunav - plovni put u duljini od 137,5 km,
Sava - plovni put u duljini od 447,7 km,
Drava - plovni put u duljini od 198,6 km,
Kupa - plovni put u duljini od 5,9 km
Una - plovni put u duljini od 11 km

Luke na unutarnjim plovnim putovima su: Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Vukovar

ZRAČNE LUKE:

Zagreb, Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Rijeka i Osijek, te dva zračna pristaništa: Mali Lošinj i Brač

• Prijevozni terminali za kombinirani prijevoz nalaze se u sklopu infrastruktura Hrvatskih željeznica: Vrapče(Zagreb), Brajdica(Rijeka) i Spačva u blizini raskrižja koridora X i koridora Vc