VIŠE

2012.
Održan 11. Sektorski nadzorni odbor za IPA Operativni program Promet
ZAGREB, 23.11.2012.

Jedanaesti sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa Promet programa IPA održan je danas u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, uz supredsjedanje  Olivera Kumrića, pomoćnika ministra i čelnika Operativne strukture, i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije.

Trenutno je ugovoreno 17 ugovora ukupne vrijednosti 70.671.508,98 eura, od čega je dovršeno ukupno šest ugovora ukupne vrijednosti 1.184.130,00 eura. Istaknu to je kako će do kraja 2012. godine biti ugovoren još jedan ugovor ukupne vijednosti 6.200.000,00 eura, tako da će ukupni iznos svih ugovora ugovorenih do kraja 2012. godine iznositi 76.871.508,98 eura, što je 55,85 %  ukupne vrijednosti Operativnog programa.

Predstavnici provedbenih tijela, SAFU-a i HŽ Infrastrukture d.o.o., predstavili su stanje projekata po prioritetnim osima u sklopu Operativnog programa Promet 2007. – 2013., koji se odnose na željezničke projekte, unutarnje plovne putove i tehničku pomoć.

Predstavnici Europske komisije izrazili su zadovoljstvo provedbom svih aktivnosti u sklopu Operativnog programa Promet po svim prioritetnim osima, Prioritetna os 1 - Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj, Prioritetna os 2 - Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj, Prioritetna os 3 - Tehnička pomoć, te su izrazili zadovoljstvo održanim aktivnostima na praćenju i promicanju projekata u sklopu Operativnog programa.

Naglašena je važnost pravovremenog obavještavanja javnosti o svim aktivnostima kao i potreba za stalnim usavršavanjem djelatnika. Zaključno je dana puna podrška načinu provedbe Operativnog programa i istaknuto je zadovoljstvo uspjehom u apsorpciji sredstava prema planiranoj dinamici.

Na sastanku su također sudjelovali Matija Derk, pomoćnik ministra u MRRFEU i nacionalni koordinator za program IPA, predstavnici Europske komisije, Delegacije Europske unije u Zagrebu, ARPA-e (Agencija za reviziju sustava i programa Europske unije), Agencije za vodne putove, lučkih uprava unutarnjih voda, kao i ostali članovi Odbora.

Na kraju sastanka dogovoreno je da će se idući 12. sastanak Sektorskog nadzornog odbora održati u lipnju 2013. godine.

 
Svečano obilježavanje početka provedbe projekta tehničke pomoći za izradu Master plana Nove luke Sisak
ZAGREB, 21.11.2012.
Svečanost obilježavanja početka provedbe projekta tehničke pomoći za izradu Master plana Nove luke Sisak financiranog u sklopu IPA programa za Hrvatsku - Program regionalnog razvoja – Promet održana je danas u Hotelu International u Zagrebu.

Cilj ovog projekta vrijednog 1.435.120,00 eura jest doprinijeti razvoju riječnog prometa na plovnom putu rijeke Save. U tu svrhu, u okviru projekta pripremit će se Master plan Nove luke Sisak, koji uključuje studiju izvodljivosti, analizu troška i koristi, studiju utjecaja na okoliš, te priprema projektne aplikacije za financiranje od strane EU fondova. Korisnik projekta je Lučka uprava Sisak.

U pozdravnom govoru prisutnima se obratio pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Oliver Kumrić i istaknuo izuzetan značaj projekta za budući razvoj grada Siska i Sisačko-moslavačke županije te za širi razvoj zagrebačke regije. Naglasio je kako će Nova luka Sisak biti logistički centar lokalne i regionalne industrijske proizvodnje i trgovine te također biti i zamašnjak zapošljavanju.

„Riječ je o potpuno novoj lučkoj infrastrukturi čija se izgradnja predviđa u široj zoni Siska na Savi. Imajući u vidu da su projekti unutarnjih plovnih putova ekološki prihvatljivi projekti, te projekti od značaja za razvoj gospodarstva, kao i rehabilitaciju plovnog puta rijeke Save i dalje Dunava, postoji potreba za sve većim udjelom ovakvih projekata u ukupnoj izgradnji prometne infrastrukture Republike Hrvatske.

Ovaj projekt, kao i projekti čija će realizacija uslijediti u Vukovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu govori i važnosti razvoja unutarnjih plovnih putova u skladu sa strateškim odrednicama Republike Hrvatske. Pružit će poticaj daljnjem razvoju lučke infrastrukture, bit će jedna od poluga gospodarskog razvoja Hrvatske čiji značajan oslonac su i sredstva strukturnih instrumenata s kojima će RH raspolagati nakon pristupanja u EU“, naglasio je pomoćnik ministra Kumrić.

Osim toga, istaknuo je kako Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provodi opsežne aktivnosti u cilju kvalitetne pripreme za što bolju apsorpciju sredstava strukturnih instrumenata, te je usredotočeno na pripremu strateških i programskih dokumenata, pripremu projekata, kao i na jačanje i edukaciju administrativnog kapaciteta.

Robert Szucs iz Opće uprave za regionalnu politiku Europske komisije obratio se prisutnima prigodnim riječima, ističući značaj ovog projekta.

Manfred Seitz, voditelj projekta u ime tvrtke iC Consulenten predstavio je projekt Tehnička pomoć za Master plan Nove luke Sisak, u kojoj  se osvrnuo na pregled projekta i ciljeve, studije vezane uz projekt, namjenu Nove luke Sisak, pojektni pristup s aspekta analize prometa, procjene troškova, krajnjeg korisnika, i drugih aspekata. Na kraju svoje prezentacije zaključio je kako će Nova luka Sisak ubrzati transport i gospodarski rast te istaknuo kako su odgovarajuća infrastruktura, kao i dobro razvijen transportni sustav osnovni čimbenici za održivi ekonomski razvoj.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, predstavnici Lučke uprave Sisak, predstavnici lokalne zajednice, grada Siska i županije Sisačko-moslavačke, konzultanti angažirani na projektu, te drugi uvaženi uzvanici.

Održan Marco Polo II info dan
5. srpnja 2012.

U srijedu 4. srpnja 2012. godine u vijećnici  Hrvatske gospodarske komore, Trg Franklina Delanoa Roosevelta 2, Zagreb u organizaciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatske gospodarske komore i Klastera intermodalnog prijevoza održan je Marco Polo II info dan.

Info dan je otvorio Igor Radić iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastukture. Detaljan pregled programa i dokumentacije dao je Dražen Žgaljić iz Klastera dok je svojim praktičnim primjerima i odgovorima na pitanja svim sudionicima odgovarala Michela Cariglia iz Lučke uprave Bari.

Marco Polo II je program Europske Unije namijenjen sufinanciranju troškova prijevoza tereta bilo da se radi o tvrtkama u privatnom ili državnom vlasništvu. Najčešći korisnici su prijevoznici iz svih grana prijevoza (osim zračnog), špediteri, luke, proizvođači, itd.

Ciljevi programa Marco Polo II su smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitosti i održivosti prometnog sustava. U svrhu ostvarenja tog cilja program podupire aktivnosti u teretnom transportu, logistici i drugim relevantnim tržištima, uključujući tzv, „morske autoceste“ i mjere izbjegavanja cestovnog preopterećenja.

Program podupire projekte na međunarodnim prometnim dionicama. Projekte mogu prijavljivati pravne osobe registrirane u državama članicama programa (zemlje EU, Norveška, Island, Lihtenštajn i Hrvatska), samostalno ili u konzorciju sastavljenom od dva ili više subjekta. Iz proračuna programa financira se između 35% i 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnosti.

Za više informacija slobodno kontaktirajte ovo Ministarstvo ili Klaster intermodalnog prijevoza.
 
Održan prvi sastanak nadzornog odbora "u sjeni" za OP Promet 2007-2013
ZAGREB, 20.lipnja 2012.

Prvi sastanak nadzornog odbora "u sjeni" za Operativni program Promet 2007-2013. godine, održan je danas u Ministarstvu, pod vodstvom  Olivera Kumrića, pomoćnika ministra te čelnika Operativne strukture i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije , na temu  provedbe projekata u  drugoj  polovinu 2013. godine.

Ovaj je sastanak izuzetna prigoda da vas upoznamo sa trenutnim aktivnostima u segmentu priprema za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda od dana kad će RH postati punopravna članica pa do kraja tekućeg financijskog razdoblja kao i  pripremama za iduće financijsko razdoblje, kazao je Kumrić.

Obzirom da se RH nalazi u specifičnoj fazi priprema za strukturne fondove Operativna struktura Ministarstva koristi podršku i  pomoć Europske komisije kroz korištenje  JASPERS programa i tima tehničke pomoći , a to rezultira i  jačanje kapaciteta naših krajnjih korisnika i njihovih timova koji rade na zadacima vezanim uz korištenje EU fondova.

Katarina Čop Bajde, predstavnica Operativne strukture, istaknula je kako  su započele  aktivnosti na izradi OP Promet 2014-2020. godine, te da   naši predstavnici sudjeluju na  radionicama koje organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje se  upoznaju s promjenama i novim inicijativama za buduće financijsko razdoblje.

Obzirom da RH prelazi iz predpristupnog razdoblja u programsko razdoblje, predstavnici EK, JASPERS tima i ministarstava složili su se kako je u ovom trenutku nužno donijeti Nacionalnu strategiju prometnog razvitka, jer ona je preduvjet i osnova za izradu novog OP Promet.

U novom OP-u bit će obuhvaćeni svi prometni sektori, uključujući i sektor koji se odnosi na javni, integrirani, inteligentni prometni sustav u gradsko prigradskim i drugim zonama dnevnih migracija s ciljem smanjenja emisije štetnih plinova, poboljšanja ekoloških uvjeta i sl. kazala je Čop-Bajde.

Na sastanku su bili nazočni  i Matija Derk, pomoćik ministra u MRFFEU i nacionalni koordinator za program IPA, Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, HŽ infrastruktura d.o.o i SAFU,  predstavnici ARPA-e (Agencija za reviziju sustava i programa Europske unije), Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Europske komisije, Delegacije Europske unije u Zagrebu, Operativnih struktura IPA komponenti III-b i III-c te predstavnici lučkih uprava unutarnjih plovnih putova kao krajnji primatelji pomoći.

Ovaj sastanak nadzornog odbora "u sjeni" izuzetno je važan u sagledavanju svih zadaća, problema i poteškoća tijekom priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova, rekao je Kumrić te najavio idući sastanak nadzornog odbora "u sjeni" za prosinac 2012. godine.
 

Održan 10. Sektorski nadzorni odbor za IPA Operativni program Promet
ZAGREB, 20.lipnja 2012.

Deseti sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa Promet programa IPA održan je danas u Ministarstvu, pod zajedničkim predsjedanjem Olivera Kumrića, pomoćnika ministra te čelnika Operativne strukture i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije koja je izrazila zadovoljstvo napretkom provedbe projekata.

U uvodnom dijelu sastanka Kumrić je naglasio kako se moraju završiti tekuće aktivnosti u sklopu IPA programa  te je ukazao na važnost izrade nove Nacionalne strategije prometnog razvitka koja će se financirati u sklopu IPA OP Promet.

Trenutno je ugovoreno dvanaest ugovora ukupne vrijednosti 45.931.575,29  EUR-a (IPA sredstva 39.041.839,38 EUR-a, nacionalna sredstva 6.889.735,91), što je 44.99 % ukupne vrijednosti Operativnog programa. Dovršeno je ukupno 4 ugovora ukupne  vrijednosti od 644.876,94 EUR-a od toga IPA sredstva 544.145,40 EUR-a i nacionalno sufinanciranje u iznosu od 100.731,54 EUR-a, kazala je Katarina Čop Bajde, zamjenica čelnika Operativne strukture.

Predviđeno je da će se tijekom 2012. godine isplatiti sredstva u iznosu od 25 mln EUR-a što je više od potrebnog za zadovoljenje N+3 pravila u iznosu od 18.500.250 EUR-a  za 2012. godinu.

Predstavnici provedbenih tijela, HŽ Infrastruktura d.o.o.  i SAFU  predstavili su stanje projekata po prioritetnim osima u sklopu Operativnog programa Promet 2007. – 2013.godina, koji se odnose na željezničke projekte, unutarnje plovne putove i tehničku pomoć.

Također, odobreno je  godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa Promet za 2011. godinu, a kao   najveća postignuća ostvarena tijekom protekle godine   odnose se na potpisivanje  ugovora  u sklopu projekta „Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Nadogradnju i rekonstrukciju željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza I" u ukupnom iznosu od 5,402,039.00 EUR-a.

Na sastanku su bili nazočni  i Nikola Mendrila, pomoćnik ministra, Matija Derk, pomoćik ministra u MRFFEU i nacionalni koordinator za program IPA, Maroje Lang, pomoćnik ministra u Ministarstvu financija i nacionalni dužnosnik za ovjeravanje,  predstavnici ARPA-e (Agencija za reviziju sustava i programa Europske unije), Europske komisije, Delegacije Europske unije u Zagrebu, Operativnih struktura IPA komponenti III-b i III-c te predstavnici lučkih uprava unutarnjih plovnih putova kao krajnji primatelji pomoći.
Na kraju sastanka dogovoreno je da će se idući 11. sastanak Sektorskog nadzornog odbora održati u prosincu 2012. godine. 

 

NAJAVA:
01.06.2012. - Četvrta "PrimaDan'12" konferencija o iskustvima uvođenja upravljanja projektima
                       - Potpora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Završen projekt tehničke pomoći iz programa IPA-IIIa
ZAGREB, 18.05.2012.

Završno predstavljanje projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata, Republika Hrvatska“ održano je u
prostorijama hotela Palace. Projekt se sufinancira u okviru IPA  programa 2007. – 2011. Europske unije za Hrvatsku.

Događaju su nazočili Luc Faber, ataše, voditelj projekata ispred Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, Dražen Antolović, nečelnik u Sektoru za fondove EU i međunarodnu suradnju unutar Uprave za prometnu infrastruktutu i  Michael Leckey, voditelj projektnog tima, iz tvrtke Metis Gmbh.

Cilj projekta vrijednog 353.400 eura je unaprijediti kapacitet tijela Operativne strukture u pogledu upravljanja Operativnim programom 'Promet' i provedbom projekata.

Operativni program za promet je strateška osnova za korištenje sredstava iz IIIa komponente programa IPA u prometnom sektoru, a usredotočen je na područje željeznice i unutarnje plovidbe.

Operativna struktura odgovorna je za provedbu Operativnog programa, a čine ju Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastruktura i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.
 
Projekt je ostvario zadane ciljeve povećanjem kapaciteta Operativne strukture za IPA komponentu IIIa, kroz prijenos znanja i osposobljavanja provedbenih tijela  i djelatnika Operativne strukture, sa ciljem upravljanja velikim infrastrukturnim projektima u sklopu programa IPA IIIa, u upravljanju Operativnim programom za promet.

Svrha projekta je povećanje  kapaciteta  tijela Operativne strukture  za bolju apsorpciju IPA fondova dostupnih Hrvatskoj, posebno u infrastrukturnim projektima koji obuhvaćaju željeznice i unutarnje vodene puteve.

Rezultat projekta doprinos je općem cilju povećanja kapaciteta Republike Hrvatske za učinkovito korištenje strukturnih i kohezijskih fondova nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

Provedba projekta započela je u svibnju 2010. godine, a završila je početkom svibnja 2012. godine.

Za više informacija:
Alenka Pirić, IPA Publicity Officer Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, tel. 3784-525
 
IPA 2008: Održam susret profesionalnih vozača s hrvatskim i njemačkim stručnjacima cestovnog prometa
KORENICA, 17.05.2012.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava prometne inspekcije danas je u Korenici organizirala susret profesionalnih vozača s hrvatskim i njemačkim stručnjacima iz područja cestovnog prometa u sklopu Twinning projekta „Daljnje usklađivanje zakonodavstva s područja sigurnosti cestovnog prometa, jačanje i razvoj administrativnih kapaciteta ministarstava na području cestovnog prometa“, koji se financira u okviru IPA programa 2008. Europske unije za Hrvatsku.

Prometni stručnjaci iz MPPI-a, na čelu sa Veselinom Biševcem, pomoćnikom ministra u Upravi prometne inspekcije, predstavnicima MUP-a i Agencije za cestovni prijevoz Savezne Republike Njemačke, odgovarali su  na pitanja profesionalnih vozača o propisima o vremenu vožnje i obveznih odmora te o analognim i digitalnim tahografima.

Cilj projekta je unaprijediti sigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, približiti problematiku sigurnosti cestovnog prometa podizanjem svijesti građana o važnosti socijalnih propisa  te jačati kapacitete Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i ostalih korisničkih institucija u skladu  s propisima EU s područja socijalnih propisa koja se odnose na cestovni promet i u skladu s propisima EU koja se odnose na uređaj za bilježenje (tahograf).

Ključni partneri ovog Twinning projekta su Savezno ministarstvo prometa, graditeljstva i urbanog razvoja Savezne Republike Njemačke (senior partner), Glavni inspektorat za cestovni promet Republike Poljske (junior partner), Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture  (glavna korisnička institucija) te Ministarstvo unutarnjih poslova (druga korisnička institucija).
Očekivani rezultati provedbe ovoga projekta čija je vidljivost prikazana  kroz pet komponenti, su slijedeći: usklađivanje i provedba zakonskih propisa, institucionalna prilagodba, informacijski sustav, izobrazba te širenje informacija i povećanje informiranosti.

Provedba projekta čija ukupna vrijednost iznosi 900.000 EUR-a, traje 21 mjesec. Započela je u srpnju 2011., a završiti će u ožujku 2013. godine.

FOTOGALERIJA:
2012. 05. 17. - IPA 2008 Susret profesionalnih vozaca s hrvatskim i njemackim strucnjacima cestovnog prometa

 

Predstavljen projekt tehničke pomoći iz programa IPA IIIa
ZAGREB, 24.04.2012.
 

Svečano predstavljanje projekta “Tehnička pomoć Operativnoj strukturi u samostalnoj identifikaciji, ocjenjivanu i pripremi projekta“  održano je danas u Delegaciji Europske unije. Projekt se financira u okviru IPA  programa 2007. – 2011. Europske unije za Hrvatsku.

Događaju su nazočili kap. Nikola Mendrila, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Richard Masa, šef Odjela za provedbu projekata u Delegaciji EU u RH, Katarina Čop Bajde, zamjenica čelnika Operativne strukture iz Uprave za prometnu  infrastrukturu te Gabor Kenda, voditelj projektnog tima.

Ovaj projekt provodi međunarodni tim stručnjaka iz tvrtke BalCon Ltd. u suradnji s Operativnom strukturom za IPA komponentu IIIa koju čine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastruktura d.o.o. i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Cilj projekta vrijednog 550.000 eura je pripremiti Hrvatsku za učinkovito raspolaganje i apsorpciju IPA pomoći te na taj način uspješno osposobiti Republiku Hrvatske za učinkovitu primjenu Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda nakon pristupanja Europskoj uniji.

Svrha ovoga projekta je uspostava tima stručnjaka u Upravi za prometnu infrastrukturu, koji će biti osposobljen za neovisnu analizu svih aspekata infrastrukturnih projekta u sektoru prometa predloženih za sufinanciranje iz EU fondova, a posebno za analizu zrelosti i prihvatljivosti za financiranje u odnosu na predloženu prioritetnu os.

Nakon provedbe tim unutar sektora prometne infrastrukture bit će podržan edukacijom i stručnom praksom u studijama predizvedivosti, izvedivosti, analizi troškova  i koristi, ekonomskoj i financijskoj analizi, ocjenjivanju izvještaja procjene utjecaja na okoliš, procjeni rizika, osnivanju indikatora praćenja projekta te zahtjevima publiciteta i promidžbe projekta. Provedba Projekta započela je 23. veljače 2012. godine i trajat će narednih 15 mjeseci.

Pomoćnik ministra Mendrila je kazao da se u IIIa komponenti IPA-e  trenutno  provodi 21 operacija, čija je ukupna vrijednost 113 milijuna eura, od čega je do sada kroz ugovore realizirano 18.594.281,00 eura. Također, naglasio je kako u provedbi IPA Operativnog programa za promet, osim projekata građenja i izrade tehničke dokumentacije, koji se nalaze u 1. i 2. prioritetnoj osi, postoji veoma važna prioritetna os 3 „Tehnička pomoć“ kroz koju je korisnicima, tijelima Operativne strukture, dana mogućnost stjecanja znanja i ekspertize potrebne za provedbu IPA-e.
 
Za više informacija:
Alenka Pirić, IPA Publicity Officer Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, tel. 01 3784 525

 
Partnerske konzultacije o nacrtu Operativnog programa „Promet” za strukturne instrumente (2007-2013)
ZAGREB, 20. ožujka 2012.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, izrađuje nacrt Operativnog programa „Promet“ za strukturne fondove i Kohezijski fond, koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon stupanja u članstvo Europske unije, tijekom zadnjih 6 mjeseci tekućeg programskog razdoblja (2007-2013).

U cilju odgovarajuće i transparentne izrade ovog OP-a, uspostavljena je suradnja s relevantnim partnerima koji mogu dati svoj doprinos njegovoj finalizaciji.

Operativni program predstavljen je i na javnim konzultacijama koje su održane u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture dana 20. ožujka 2012. godine predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva kulture, predstavnicima županija koje se nalaze na trasi projekata obuhvaćenih ovim Operativnim programom, predstavnicima lučkih uprava Sisak, Slavonski Brod, Osijek i Vukovar, Agencije za vodne putove, HŽ Infrastrukture, Sindikata željezničara Hrvatske, Zelene akcije i javnosti.

Predmetni Operativni program za promet kroz prioritetne osi definira strateške ciljeve u odgovarajućim sektorima. U ovom Operativnom programu, zbog trajanja od samo 6 mjeseci, predviđene su iste prioritetne osi kao u IPA-i, odnosno razvoj željezničkog sektora i sektora unutarnjih plovnih putova.

Sudionici sastanka imali su priliku postavljati pitanja o sadržaju i ciljevima iz prezentiranog Operativnog programa, te razmotriti prijedloge projekata koji će se sufinancirati sredstvima Europske unije.

Sudionici ovih konzultacija upoznati su i sa izgledima za slijedeće programsko razdoblje 2014.-2020., za koje će se pripremiti novi, sveobuhvatniji Operativni program za promet, u kojem će biti zastupljeni svi prometni sektori.

PREZENTACIJA:

 

Održan 8. sastanak projekta SEETAC
ZAGREB, 18. siječnja 2012.

SEETACU Beogradu, Srbija održan je 8. Projektni sastanak SEETAC-a. Sastanak je organizirao Ured predsjednika Republike Srbije, u suradnji sa srbijanskim Ministarstvom infrastrukture i energetike.

Dejan Lasica, pomoćnik ministra infrastrukture i energetike otvorio je sastanak  uvodnim govorom, u kojem je istaknuo važnost projekta za Srbiju, kao i u pogledu poboljšanja regionalne suradnje.

Pomoćnik ministra Lasica govorio je o glavnim infrastrukturnim projektima u Srbiji u prošloj godini, kao i onima projektima koji su tek u planu.

Sastanku je nazočio i  Alain Baron, predstavnik Europske komisije, DG Move koji je naglasio važnost projekta za Europsku komisiju i koji je ponudio punu potporu SEETAC partnerima u završetku multimodalnih prometnih scenarija kroz TEN-TEC baze podataka.

Sastanak se bavio rezultatima dobivenim iz prikupljenih podataka, postojećim i budućim prometnim tokovima u području jugoistočne Europe, kao i rezultatima prometnog modela.

Raspravljalo se i na budućim aktivnostima vezanim uz definiranje scenarija te izborom pilot-projekata za koje je moguće naći izvore financiranja.

Projekt SEETAC se približava svome završetku i stoga se razgovaralo o preostalim aktivnostima koje bi dovele do uspiješnog ostvarivanja svih predviđenih izlaznih rezultata.

Na kraju, partneri su odlučili o sljedećim sastancima koji će se organizirati do kraja lipnja, Treća ministarska konferencija i Investitorska konferencija u Ateni,  i Završna  konferencija.

Sljedeća Ministarska konferencija i Investitorska konferencija održati će se u Ateni 15. svibnja 2012.

2011.

Dovršen projekt obnove pruge Vinkovci-Tovarnik
ZAGREB, 23. prosinca 2011.

novoobnovljena željeznička pruga na relaciji Vinkovci-TovarnikProjekt rehabilitacije dionice željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica dovršen je dobivanjem uporabnih dozvola, sukladno potpisanim ugovorima.

Ukupna vrijednost projekta je oko 66,5 milijuna eura, a sufinanciran je novcem iz pretpristupnog programa ISPA, Europske unije.

Sredstva Europske unije su bespovratna,a udio sufinanciranja je u visini 48 posto vrijednosti projekta.

Obnova dionice željezničke pruge između Vinkovaca i Tovarnika obuhvaća radove na kolodvorima i stajalištima na pruzi, na kolosijecima, uređenje željezničko-cestovnih prijelaza u razini, te novi sustav prometne signalizacije i upravljanja prometom.

Građevinske radove izvela je tvrtka Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SPA iz Rima, a sustav za prometnu signalizaciju ugradila je tvrtka Bombardier Transportation Italy u konzorciju s talijanskom tvrtkom SITE SPA.

Dobivanjem uporabnih dozvola počeo je teći garantni rok u trajanju od dvije godine, u kojem su izvođači radova obavezni ukloniti eventualne nedostatke.
Projektirani parametri pruge su brzina od 160 km/h, i osovinsko opterećenje od 22,5 t po osovini.

Trenutno vlakovi po toj dionici voze prosječnom brzinom od 100 km/h, jer još nije moguće voziti projektiranom brzinom, s obzirom da je u tijeku razdoblje u kojem se pomno promatra rad uređaja, što bi trebalo završiti najkasnije do sredine 2012. godine.

Projekt obnove željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica prvi je projekt u Hrvatskoj takve veličine, koji se financira iz pretpristupnih fondova Europske unije, i prvi kojim se iz europskih fondova sufinanciraju ulaganja u željezničku infrastrukturu.

Održan 9. Sektorski nadzorni odbor za IPA Operativni program Promet
ZAGREB, 9. studenoga 2011.

Zagreb, 9. studenoga 2011. - Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu predsjedao je 9. Sektorskim NO za IPA Operativni program PrometDeveti sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa Promet programa IPA održan je danas u prostorijama hotela International, pod zajedničkim predsjedanjem državnog tajnika za infrastrukturu Tomislava Mihotića i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije koja je izrazila zadovoljstvo napretkom provedbe projekata.

Tijela Operativne strukture predstavila su sve aktivnosti koje se provode u sklopu Operativnog programa Promet 2007. – 2011.godina, koje sufinancira Europska unija u iznosu od 96,7 milijuna EUR-a. Poseban naglasak stavljen je na provedbu projekata, pripremu projekata za alokaciju za 2012. godinu kao i na  pripremne aktivnosti za korištenje strukturnih instrumenata.

Ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte Katarina Čop Bajde predstavila je status i napredak projekata iz Operativnog programa  Promet kroz sve tri prioritetne osi te je kazala kako  39,49% projekata je trenutno u pripremnoj fazi, 42,58% projekata je u natječajnoj proceduri, a 17,92 % projekata je u provedbi.Zagreb, 9. studenoga 2011. - Elene Grech, voditeljica Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije supredsjedala je sastankom te je izrazila zadovoljstvo napretkom provedbe projekata

2012. biti će godina provedbe projekata u sklopu Operativnog programa Promet. Naime, u prvoj prioritetnoj osi planira se potpisati deset ugovora, u drugoj prioritetnoj osi pet ugovora, a u trećoj prioritetnoj osi četiri ugovora. Planirano je da u narednoj godini bude u provedbi ukupno dvadeset projekata, kazala je ravnateljica Čop Bajde predstavljajući godišnji plan rada za 2012.godinu.

Od prošlog sastanka Sektorskog nadzornog odbora koji je održan u lipnju ove godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dostavilo je Europskoj komisiji Sektorsko godišnje izvješće o provedbi za 2010. godinu, ujedno, popis operacija koje će apsorbirati alokacije za godine 2012. i 2013. dostavljen je u sklopu zahtjeva za modifikacijom Operativnog programa Promet.

U pogledu administrativnog jačanja operativne strukture, Uprava za strateške infrastrukturne objekte izradila je prijedlog nove Uredbe o unutarnjem Zagreb, 9. studenoga 2011.ustrojstvu. Donošenjem Uredbe otvorila bi se nova radna mjesta na koje bi zaposlili 15 osoba i time ispunili obvezu za zapošljavanje u 2011. godini iz Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Uz predstavnike provedbenih tijela (HŽ Infrastrukture d.o.o. i SAFU), na sastanku su bili nazočni  i predstavnici Ministarstva financija, ARPA-e (Agencija za reviziju sustava i programa Europske unije), SDURF-a, Europske komisije, Delegacije Europske unije u Zagrebu, Operativnih struktura IPA komponenti III-b i III-c te predstavnici lučkih uprava unutarnjih plovnih putova kao krajnji primatelji pomoći.

Na kraju sastanka svi sudionici iskazali su zadovoljstvo tijekom provedbe ugovora  te  je dogovoreno da će se idući sastanak Sektorskog nadzornog odbora održati u lipnju 2012. godine.
 

Jedanaesti sastanak Nadzornog odbora za ISPA fondove u Hrvatskoj
ZAGREB, 8. studenoga 2011.

Zagreb, 8. studenoga 2011. - U organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF), organiziran je jedanaesti te ujedno i posljednji polugodišnji sastanak Odbora za praćenje ISPA fondova u HrvatskojU potpunosti smo zadovoljni sa ukupnim rezultatom provedbe ISPA Projekata u Hrvatskoj, a naročito projektom rekonstrukcije željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik –Državna granica kojeg smatramo iznimno uspješnim, istaknula je Elen Grech, voditeljica Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije na danas održanom sastanku ISPA Nadzornog odbora.

U organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF), organiziran je jedanaesti polugodišnji sastanak Odbora za praćenje ISPA fondova u Hrvatskoj koji je ujedno i zadnji obzirom da do kraja godine istječe financijski memorandum za ISPA-u.

Predstavnici Europske komisije i predstavnici Delegacije Europske unije u RH izrazili su pozitivno mišljenje o ukupnom napretku projekata prometne infrastrukture programa ISPA u Hrvatskoj sukladno postavljenim ciljevima i rokovima, te su dosadašnju realizaciju projekata istaknuli kao primjer uspješne implementacije u  EU fondove.

Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na čeluZagreb, 8. studenoga 2011. - uz predstavnike Europske komisije na sastanku su bili i predstavnici Delegacije Europske unije u RH, EBRD-a, SAFU-a, Nacionalnog fonda, Državnog ureda za reviziju, Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i krajnjih korisnika koji su uključeni u EU ISPA programe u Hrvatskoj s Tomislavom Mihotićem, državnim tajnikom za infrastrukturu i sektorskim koordinatorom za ISPA program prometne infrastrukture.

Ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte Katarina Čop Bajde prezentirala je stanje  provedbe Projekta iz sektora prometa: Vinkovci- Tovarnik-Državna granica/Rehabilitacija željezničke pruge na 10. Pan-Europskom koridoru u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost Projekta kojeg čine tri ugovora iznosi 60.182.962 EUR, a pokrenut je u siječnju 2006. godine.

Također, istaknula je kako predpristupni program ISPA  prema Nacionalnoj strategiji ISPA sektora promet nakon realiziranih i zatvorenih projekata mjere tehničke pomoći je došao do završne faze te ja dala kratak uvid u uspješnost realizacije radova za tri ugovora Projekta koji se odnose na građevinski, signalizacijski i nadzorni dio.

Ugovor za  građevinske radove fizički je realiziran 100%, a financijski 99,7 % te je izdano ukupno 10 uporabnih dozvola i odobreno  je certifikatima o preuzimanju izdanim od nadzornog inženjera.

Ugovor za radove signalizacije i telekomunikacija fizički je realiziran 100%, a financijski 55,6 Zagreb, 8. studenoga 2011. - 11. sastanak NO za ISPA fondove u Hrvatskoj%.  Očekuje se izdavanje tri uporabne dozvole za sigalno-sigurnosne uređaje na kolodvorima Jankovci,  Đeletovci i Tovarnik, i tri uporabne dozvole za uređaje grijača skretnica na istim kolodvorima. Ugovor o nadzoru radova prati provedbu gornjih dvaju ugovora.

Obzirom da je napravljen značajan pomak u pogledu provedbe ovog Projekta, za očekivati je i uspješan zajednički završetak Projekta, istaknula je ravnateljica Katarina Čop Bajde.

Uz predstavnike Europske komisije na sastanku su bili i predstavnici Delegacije Europske unije u RH, EBRD-a, SAFU-a, Nacionalnog fonda, Državnog ureda za reviziju, Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i krajnjih korisnika koji su uključeni  u  EU ISPA programe u Hrvatskoj.

IPA Twinning projekt: Studijska posjeta predstavnika BiH Republici Hrvatskoj
Zagreb, 6., 7. i 8. rujna 2011.
 
Predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, te entitetskih ministarstava komunikacija i prometa,  na čelu s  Jean-Claude Ebelom, stalnim Twining savjetnikom iz  francuskog Ministarstva za ekologiju, održivi razvoj, promet i stanovanje, bili su u trodnevnoj studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj, kako bi dobili znanja o provedbi programa IPA u RH.
 
Predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za strateške infrastrukturne objekte (Tijelo nadležno za prioritet/mjeru), koji uspješno implementiraju znanja i aktivnosti stečene  tijekom provedbe projekata u okviru Uredbe o programu IPA komponenta IIIa, upoznali su  članove delegacije BiH s provedbom Operativnog programa Promet 2007.-2011.
 
Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte, u svojstvu domaćina, detaljno je predstavila status i napredak projekata iz Operativnog programa  za promet 2007.-2011. IPA komponenta IIIa, objasnila značaj i ulogu provedbenih tijela - HŽ Infrastrukture d.o.o. i SAFU, te predstavila projekte koji se provode kroz pretpristupni program ISPA kao i buduće projekte predviđene za sufinanciranje iz strukturnih instrumenata Europske unije.
 
Organizirana je posjeta i SDURF-u koji obavlja stručne i upravne poslove vezane uz pripremu strategije razvitka RH, a zadužen je i za sveukupnu koordinaciju fondova EU otvorenih RH, zatim SAFU-u,  agenciji nadležnoj za cjelokupno upravljanje sredstvima, natječajnim procedurama, ugovaranje, plaćanje te izvještavanje o financiranju cjelokupne nabave u decentraliziranom sustavu provedbe programa iz EU fondova u Hrvatskoj, Nacionalnom fondu, koje u okviru Ministarstva financija daje akreditacije operativnim strukturama i vrši financijsko upravljanje i kontrolu provedbe IPA-e, te provedbenom tijelu i korisničkoj instituciji HŽ Infrastrukturi d.o.o.
 
Članovi delegacije BiH na kraju svoje studijske posjete iskazali su zadovoljstvo novostečenim znanjima, jer su dobili odgovore na pitanja o sustavu i procedurama provedbe IPA komponente IIIa, vezane za prometnu infrastrukturu i intelektualne usluge u okviru tehničke pomoći, koje će primijeniti u svojoj zemlji, te izrazili nadu za   daljnjom suradnjom s RH.

Održan sedmi sastanak SEETAC-a u Trstu
ZAGREB, 2. kolovoza 2011.

                                       

 

Trst, 30. srpnja 2011. - prvoga dana održan je okrugli stol na temu „SEETAC i kohezijske strategije Europske unije”

7. sastanak Projekta SEETAC održan je 30. i 31. svibnja 2011. u Trstu u organizaciji Srednje-europske inicijative – izvršnog tajništva, glavnog partnera Projekta.

Pozdravne govore održali su glavni tajnik Srednje-europske inicijative, veleposlanik  Gerhard Pfanzelter i regionalni savjetnik za infrastrukturu, mobilnost, prostorno planiranje i javne radove pokrajine Friuli Venezie Giulia Riccardo Riccardi, koji su izrazili svoju punu potporu Projektu SEETAC, a posebice u svjetlu stvaranja sjeverno-jadranskog sustava luka (luka Trst i Monfalcone) povezanog s prioritetnim projektima Europske unije koji se planiraju u regiji. On je također istaknuo važnost povezivanja pokrajine Friuli-Venezia-Giulia s koridorom Baltik-Jadran.

Rad je otpočeo okruglim stolom na temu „SEETAC i kohezijske strategije Trst, 31. srpnja 2011. - drugoga dana zasjedanja na rasporedu su bila administrativna i financijske pitanja vezana uz procjenu tehničkih aktivnosti, statusa radova te slijedećih koraka koji će se poduzetiEuropske unije” kojim je predsjedavao Carlo Fortuna (Srednje-europska inicijativa). Tom je prigodom predstavljanje rezultata prvog SEETAC projekta potaknulo raspravu o doprinosu koji daje SEETAC analiza procesu revizije TEN-T mreže, koja je upravo u tijeku, kao i uključivanju Zapadnog Balkana u infrastrukturnu mrežu Europske unije.

Svi su sudionici aktivno sudjelovali u razgovoru i prezentirali svoje stavove. Sastanku su također prisustvovali i važni sudionici: Ivan Curzolo, direktor Ureda za upravljanje i razvoj projekta Jugoistočna Europa i Franc Zepic, koordinator za prioritetno područje u Upravi za međunarodne odnose Dunavske strategije u Ministarstvu prometa Slovenije.

Oni su dali doprinos diskusiji, dok je Alain Baron, dužnosnik za projekte Europske komisije u DG MOVE, kao Trst, 31. srpnja 2011. - Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte sudjelovala je na VII. sastanku SEETAC-a predvodeći stručnu skupinu iz RHposebni gost sastanka, bio zadužen za predlaganje zaključaka.

Drugi dan na rasporedu su bila administrativna i financijska pitanja vezana uz procjenu tehničkih aktivnosti, statusa radova te slijedećih koraka koji će se poduzeti.

Slijedeći sastanka Projekta održat će se u listopadu u Beogradu (Srbija).

 

IPA 2008: Otvaranje twinning projekta za cestovni promet
OROSLAVJE, 26. srpnja 2011.

Oroslavje, 26. srpnja 2011. - događaju su nazočili Ivica Perović, državni tajnik za prometnu inspekciju, dr. Robert Kuhner, načelnik Odjela za komercijalni prijevoz roba Ministarstva prometa SR Njemačke, Danijel Krakić, ravnatelj Uprave željezničkog prometa, Ante Nevešćanin, ravnatelj Uprave cestovnog prometa, Ivan Kesić, ravnatelj Uprave prometne inspekcije, Zoran Kostić, voditelj infrastrukturnih projekata iz Delegacije EU u RH i dr.Danas je službeno otvoren Twinning projekt naziva „Daljnje usklađivanje zakonodavstva s područja sigurnosti cestovnog prometa, jačanje i razvoj administrativnih kapaciteta ministarstva na području cestovnog prometa“ koji se sufinancira u okviru IPA programa 2008 ukupne vrijednosti 2.200.000 EUR-a, od čega se 1.857.000 EUR-a financira iz IPA-e, a 343.000 EUR-a iz državnog proračuna.

Ukupna vrijednost twinning ugovora za navedeni projekt iznosi 900.000 EUR-a, od čega se 855.000 EUR-a financira iz pretpristupnog programa IPA, a 45.000 EUR-a  iz državnog proračuna.

Cilj projekta, koji će trajati 21 mjesec, je jačanje administrativnih kapaciteta ministarstva u području cestovnog prometa.

Događaju su nazočili Ivica Perović, državni tajnik za prometnu inspekciju, dr. Robert Kuhner, načelnik Odjela za komercijalni prijevoz roba Ministarstva prometa SR Njemačke, Danijel Krakić, ravnatelj Uprave željezničkog prometa, Ante Nevešćanin, ravnatelj UpraveOroslavje, 26. srpnja 2011. cestovnog prometa, Ivan Kesić, ravnatelj Uprave prometne inspekcije, Zoran Kostić, voditelj infrastrukturnih projekata iz Delegacije EU u RH i dr.

U uvodnom dijelu sastanka održana je prezentacija pristupa twinnig projektu i implementacija strategije, predstavljanje metodologije za provođenje obuke i način provođenje kontrola te informacija o pripremi svečanog službenog otvaranja projekta u rujnu 2011. g. kao i rasprava o prvom sastanku Nadzornog odbora (Steering Committee).

Tijekom rasprave izraženo je obostrano zadovoljstvo  o početku realizacije twinning projekta, prepoznavanja važnosti projekta i odobravanje projekta od strane Delegacije EU u RH.

Održani 2. Dani EU fondova
Zagreb, 4. i 5. srpnja 2011.
 
Ministarstvo financija i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije  (SAFU) organizirali su danas u hotelu Sheraton dvodnevni informativno-edukacijski događaj pod nazivom „2. Dani EU fondova“, kojeg je otvorila predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor.
 
Na info-pultu naziva Regionalni razvoj-Promet predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Uprave za strateške infrastrukturne objekte (Tijelo nadležno za prioritet/mjeru) zajedno sa predstavnicima provedbenih tijela, HŽ infrastruktura d.o.o. i SAFU, informirali su  posjetitelje o provedbi Operativnog programa Promet 2007.-2011.g. programa IPA .
 
Premijerka je u svom uvodnom govoru podsjetila kako će RH u prve dvije godine članstva u Europskoj uniji 2013. i 2014. iz proračuna EU dobiti više od tri milijarde EUR-a, a od 2015. dodatne 2,4 milijarde EUR-a. Novac će se koristiti za podržavanje svih razvojnih prioriteta.
 
Kosor je dodala da moramo mijenjati vlastiti mentalitet ako želimo iskoristiti sav novac predviđen za RH iz europskih fondova.
 
Također je naglasila značaj korištenja pretpristupnih programa putem kojih je ostvaren značajan napredak te je istaknula da su do prošle godine potpisani ugovori za oko 500 projekata u vrijednosti od 300 mln  EUR-a, dok ih je do sada potpisano za više od 1000 projekata vrijednih oko 500 mln EUR-a.
 
S približavanjem datuma ulaska u EU, RH se treba što bolje pripremiti kako bi iskoristila svoju priliku, naglasila je Kosor i pozvala sve zainteresirane, od državne do lokalne razine, uključujući i socijalne partnere, da aktivno sudjeluju u korištenju sredstava iz europskih fondova.
 
Također se treba naučiti dugoročno planirati, odnosno raditi strateške projekte za 5, 10 ili 50 godina, naglasila je premijerka.
 
Ova manifestacija namijenjena je široj, ali i ciljanoj javnosti, a uključivala je informiranje i komunikaciju putem info-pultova i stručnih predavanja s ciljem pružanja sveobuhvatne informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa, kao i budućih EU fondova koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju. 
 
Ministrica financija Martina Dalić kazala je da je od 2007. do 2011. godine Republici Hrvatskoj iz pretpristupnih fondova dodijeljeno 749,8 mln EUR-a, od čega je 500 mln EUR-a realizirano ili se ugovara.
 


Više stotina građana posjetilo je 2. Dane EU fondova, a manifestaciji su bili nazočni i Richard Masa, šef Odjela za provedbu projekta u Delegaciji EU u RH, potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks, zastupnici u Hrvatskome saboru, državni tajnik za infrastrukturu Tomislav Mihotić, državni tajnik za promet Danijel Mileta, državni tajnik za financije Željko Tufekčić, predsjednik Uprave HŽ-Infrastrukture d.o.o. Branimir Jerneić, ravnateljica SAFU Marija Tufekčić, državna tajnica u Ministarstvu financija Ivana Maletić i drugi.


NAJAVA DOGAĐAJA:
„2. Dani EU fondova“ - Hotel Sheraton, Zagreb, 04. i 05. srpnja 2011.g.
 
Zagreb, 17. lipnja 2011.
 
Informativno-edukativni događaj pod nazivom  „2.Dani EU fondova“, održat će se 04. i 05. srpnja 2011.g. u hotelu Sheraton-Zagreb, u organizaciji Ministarstva financija i ostalih institucija iz sustava upravljanja programom IPA.
Predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Uprave za strateške infrastrukturne objekte (Tijelo nadležno za prioritet/mjeru) zajedno sa predstavnicima provedbenih tijela, HŽ infrastruktura d.o.o. i SAFU , informirat će posjetitelje na info –pultu o provedbi Operativnog programa Promet 2007.-2011.g., programa IPA .
Događaj je namijenjen široj, ali i ciljanoj javnosti, a uključivat će  informiranje i komunikaciju putem info-pultova i stručnih predavanja. Cilj ovih aktivnosti je  pružanje sveobuhvatne informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa kao i budućih EU fondova, koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju. 
 
Dokumenti:          ▪ Najava
                                ▪ Popis Info-pultova
                                ▪ Prijavnica
                                ▪ Raspored predavanja

 

Deseti sastanak Nadzornog odbora za ISPA fondove u Hrvatskoj
Šibenik, 7. lipnja 2011.
 
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF) organizirao je danas u Šibeniku deseti polugodišnji  sastanak  Odbora za praćenje ISPA fondova u Hrvatskoj pod zajedničkim predsjedanjem državnog tajnika u SDURF-u Hrvoja Doleneca i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije.

Delegaciju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture predvodio je Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu i sektorski koordinator za ISPA program prometne infrastrukture.
Ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte Katarina Čop Bajde i državni tajnik Mihotić  prezentirali su stanje  provedbe Projekta iz sektora prometa: Vinkovci- Tovarnik-Državna granica/Rehabilitacija željezničke pruge na 10. Pan-Europskom koridoru u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost Projekta kojeg čine tri ugovora iznosi 60.182.962 EUR, a pokrenut je u siječnju 2006.g.

Građevinski radovi za navedene projekte  završeni su u prosincu 2010.g., a radovi  koji se odnose na signalizaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu izvest će se do kraja srpnja 2011.g. Ostala plaćanja, tehnički pregledi i izdavanje uporabnih dozvola obavit će se do prosinca 2011.g.  U proceduru zatvaranja ove ISPA Mjere krenut će se početkom 2012.           
                                                                                                                              
Također je prezentiran i završetak provedbe drugog ISPA Projekta:  Priprema Liste projekata za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa za Hrvatsku, kojeg čine 2 ugovora ukupne vrijednosti 728.656 EUR. Projekt je službeno pokrenut u rujnu 2006.g., a završen je u prosincu 2010.g.
U tijeku je službena procedura zatvaranja navedene ISPA Mjere prema protokolu Europske komisije kao  i svi potrebni dokumenti što uključuje i Konačnu izjavu o troškovima. Sva dokumentacija bit će dostavljena u Bruxeless do kraja lipnja 2011.g.

Uz predstavnike Europske komisije na sastanku su bili i predstavnici Delegacije Europske unije u RH, EBRD-a, SAFU-a, Nacionalnog fonda, Državnog ureda za reviziju, Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i krajnjih korisnika koji su uključeni  u provedbu programa Europske unije ISPA 2005 u Hrvatskoj.

Na kraju sastanka predstavnici Europske komisije iskazali su zadovoljstvo ukupnim rezultatom provedbe ISPA Projekata u Hrvatskoj, a posebno  prezentacijom statusa  Projekta Vinkovci- Tovarnik- Državna granica, čija je dosadašnja realizacija ocijenjena iznimno uspješnom.

Također je istaknuta  potreba za  jačanjem administrativne strukture uključene u rad EU fondova, naročito Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kao budućeg Upravljačkog tijela za korištenje EU strukturnih instrumenata pomoći. 

Slijedeći sastanak ISPA Nadzornog odbora predviđen je za  studeni  2011. g.
 

Održan 8. Sektorski nadzorni odbor za IPA Operativni program Promet
ŠIBENIK, 8. lipnja 2011.

Šibenik, 8. lipnja 2011. - održan je sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu III-a promet programa IPA održan je danas u Šibeniku pod zajedničkim predsjedanjem državnog tajnika za infrastrukturu i čelnika Operativne strukture Tomislava Mihotića i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije, dok je Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte predstavila status projekta iz Operativnoga programa Osmi sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu III-a  promet programa IPA održan je danas u Šibeniku pod zajedničkim predsjedanjem državnog tajnika za infrastrukturu i čelnika Operativne strukture Tomislava Mihotića i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije.

Tijela Operativne strukture predstavila su sve aktivnosti koje se provode u sklopu Operativnog programa Promet 2007. – 2011.g.  koje sufinancira Europska unija u iznosu od 96,7 milijuna EUR-a. Poseban naglasak stavljen je na provedbu projekata, pripremu projekata za alokaciju za 2012. godinu kao i na  pripremne aktivnosti za korištenje strukturnih instrumenata.

Od prošlog sastanka Sektorskog nadzornog odbora koji je održan u studenom prošle godine potpisana su dva ugovora i to ugovor za nabavu skretnica u sklopu projekta „Sustav signalno sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru“ i okvirni ugovor u sklopu projekta „Tehnička pomoć obnove južnog pristana riječne luke Osijek“.

Ukupna vrijednost potpisanih osam ugovora u sklopu Operativnog programa Promet 2007.-2011.g. iznosi 12.643.042 EUR od čega IPA sredstva iznose 10.746.582,70 EUR-a.

Ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte Katarina Čop Bajde predstavila je status i napredak projekata iz Operativnog programa  Promet temeljem kojeg je potpisano osam ugovora i započeta je njihova provedba.

Uz predstavnike provedbenih tijela (HŽ Infrastrukture d.o.o. i SAFU), na sastanku su bili nazočni  i predstavnici Ministarstva financija, ARPA-e (Agencija za reviziju sustava i programa Europske unije), SDURF-a, EuropskeŠibenik, 8. lipnja 2011. - sudionici 8. Sektorskoga nadzornog odbora za IPA Operativni program komisije, Delegacije Europske unije u Zagrebu, Operativnih struktura IPA komponenti III-b i III-c i krajnjih primatelja pomoći.

Na kraju sastanka svi sudionici iskazali su zadovoljstvo tijekom provedbe ugovora  te su iskazali mišljenje za  zajedničko intenziviranje aktivnosti putem kojih bi se ubrzala dinamika procedura natječaja i ugovaranja projekata u cilju pravovremene realizacije.

Također,  istaknuta je potreba administrativnog jačanja svih tijela u strukturi, prije svega Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, budućeg upravljačkog tijela za Operativni program Promet koji će se provoditi u sklopu strukturnih instrumenata.

Slijedeći sastanak Sektorskog nadzornog odbora predviđen je za kraj studenog 2011. godine.

 

EK usvojio novu strategiju za promet do 2050.
ZAGREB/BRUXELLES, 28. ožujka 2011.

Europska komisija usvojila je u ponedjeljak sveobuhvatnu strategiju za konkurentni prometni sustav koja će povećati mobilnost, ukloniti najveće zapreke u ključnim područjima i potaknuti rast i zapošljavanje, a trebala bi i bitno smanjiti ovisnost Europe o uvezenoj nafti te smanjiti emisiju CO2 u prometu za 60 posto do 2050., priopćeno je iz Bruxellesa.

Da bi se to ostvarilo, potrebna je preobrazba postojećeg sustava prometa, ističe EK. Do 2050., ključni su ciljevi: povlačenje automobila na fosilna goriva iz gradskog prometa, 40 posto goriva iz održivih izvora u zračnom prometu i 40 posto manje emisije u pomorskom prometu te prebacivanje 50 posto prometa srednjih relacija s cesta na željeznice i vodene puteve.

Plan predviđa ukidanje najvećih zapreka i uskih grla u mnogim ključnim pitanjima na području prometne infrastrukture i ulaganja, inovacija i unutarnjeg tržišta. Cilj je uspostava Jedinstvenog europskog prometnog prostora s većom konkurencijom i potpuno integriranom prometnom mrežom za što se predlaže 40 konkretnih inicijativa koje bi trebalo provesti u idućem desetljeću.

"'Promet 2050' plan je za konkurentni prometni sektor koji povećava mobilnost i smanjuje emisije", rekao je potpredsjednik Europske komisije Siim Kallas.

"Rašireno uvjerenje da morate smanjiti mobilnost da biste se borili protiv klimatskih promjena jednostavno nije istina. Konkurentni prometni sustavi ključni su da bi Europa mogla konkurirati u svijetu, za gospodarski rast, stvaranje radnih mjesta i svakodnevnu kvalitetu života. Smanjivanje mobilnosti nije opcija, niti da sve ostane po starom. Možemo prekinuti ovisnost prometnog sustava o nafti a da ne žrtvujemo njegovu učinkovitost i kompromitiramo mobilnost", rekao je Kallas.


(Hina)

Prvo predstavljanje projekta tehničke pomoći iz programa IPA IIIa
ZAGREB, 24. ožujka 2011.

Zagreb, 24. ožujka 2011. - predstavljanje projekta nazočili su (s lijeva) Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte, Peter Schneidewind, direktor Metis Gmbh, Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu i Richard Masa, šef Odjela za provedbu projekata u Delegaciji EU u RHPrvo predstavljanje projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata, Republika Hrvatska“ održano je u Delegaciji Europske unije. Projekt se sufinancira u okviru IPA  programa 2007. – 2011. Europske unije za Hrvatsku.

Događaju su nazočili Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu, Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte, Peter Schneidewind, direktor Metis Gmbh, te Richard Masa, šef Odjela za provedbu projekata u Delegaciji EU u RH.

Cilj projekta vrijednog 353.400 eura je unaprijediti kapacitet tijela Operativne strukture u pogledu upravljanja Operativnim programom Promet i provedbe projekata.

Operativni program za promet je strateška osnova za korištenje sredstava iz III. komponente programa IPA u prometnom sektoru, a usredotočen je na područje željeznice i unutarnje plovidbe. Operativna struktura odgovorna je za provedbu Operativnog programa, a čine je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za strateške infrastrukturne objekte, HŽ Infrastruktura i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Očekivani rezultat projekta je povećan kapacitet Operativne strukture za promet putem prijenosa znanja i edukacija za upravljanje infrastrukturnimZagreb, 24. ožujka 2011. - prezentaciji projekta tehničke pomoć uz predstavnike medija naszočio je veći broj uzvanika projektima u sklopu programa IPA. Povećani kapacitet će omogućiti bolje povlačenje sredstava raspoloživih u sklopu programa IPA u Hrvatskoj, pogotovo u sektoru željeznice i unutarnjih plovnih putova.

Državni tajnik Mihotić je kazao da će ovakvi kapaciteti omogućiti Republici Hrvatskoj uspješno korištenje programa pretpristupne pomoći namijenjenih sufinanciranju projekata prometne infrastrukture.

Do kraja godine očekuje se potpisivanje drugog ugovora za tehničku pomoć Operativnoj strukturi za promet koji će dodatno poboljšati provedbene kapacitete i omogućiti uspješnu provedbu IPA-e.

Za više informacija:
Alenka Pirić, IPA Publicity Officer Ministarstva mora prometa i infrastrukture, tel. 3784-525.

 

Predstavljanje projekta tehničke pomoći Operativnoj strukturi za Promet
Zagreb, 21. ožujka 2011.

U Zagrebu, Informacijski centar Europske unije, 24. ožujka 2011. održati će se prvo predstavljanje projekta “Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata, Republika Hrvatska” koji se sufinancira u okviru IPA programa 2007. – 2011. Europske unije za Hrvatsku.

Događaj će organizirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa Delegacijom Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Cilj projekta vrijednog 353.400 eura je unaprijediti kapacitet tijela Operativne strukture u pogledu upravljanja Operativnim programom Promet i provedbe projekata.

Očekivani rezultat projekta je povećan kapacitet operativne strukture za komponentu IIIa programa IPA putem prijenosa znanja i edukacija za upravljanje infrastrukturnim projektima u sklopu programa IPA.

Povećani kapacitet će omogućiti bolju apsorpciju sredstava raspoloživih u sklopu programa IPA u Hrvatskoj, pogotovo u sektoru željeznice i unutarnjih plovnih putova.
 

Edukacijom do korištenja EU fondova
ZAGREB, 11. veljače 2011.

Drugi Koordinacijski sastanak Operativni program 'Promet', održan je danas u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u organizaciji Uprave za strateške infrastrukturne objekte.

Sastanci se održavaju jednom mjesečno s ciljem informiranja sadašnjih i budućih korisnika o načinu pripreme i prijave projekata, potrebnim procedurama, i cjelokupnom postupanju nužnom za prijavu projekata za sufinanciranje iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.

Na sastancima se prezentira i po jedan projekt iz svakog prometnog sektora kako bi se izmijenila iskustva dobre prakse, pokazali planovi i dotignuća pojedinih sektora i ojačala svijest o povezanosti i značaju svih aktivnosti koje doprinose boljoj prometnoj povezanosti i razvitku RH.

Sastanku su prisustvovale odgovorne osobe za provedbu Operativnog programa „Promet“; sektorski koordinatori, potencijalni korisnici, predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU i predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Nakon uvodne riječi i prikaza suštine Operativnog programa 'Promet' ravnateljice Uprave za strateške infrastrukturne objekte, Katarine Čop Bajde, predavanja 'Uvod u kohezijsku politiku EU' i 'Hrvatska i strukturni fondovi' održali su Damir Tomasović i Dalibor Dvorny, djelatnici Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.

Na sastanku je predstavljen i novi inicijalni obrazac, odnosno, obrazac na kojem se Ministarstvu dostavljaju osnovni podatci za projekt kojeg potencijalni korisnik kandidira za sufinanciranje iz strukturnih fondova i Kohezijaskog fonda.

Djelatnica Uprave za strateške infrastrukturne objekte, Dubravka Đurkan Horvat, pokazala je i način na koji podatci koji se o tijeku pripreme projekta dostavljaju u Ministarstvo jednom mjesečno, automatski utječu na položaj projekta na listi.

Prezentirano je pet pojedinačnih projekata iz različitih sektora čija se vrijednost kreće od 1,88 milijuna eura  do 115,10 milijuna eura:

 • Sektor cesta –  Srijemska granična transverzala, Boris Majić - odgovorna osoba za sektor cesta imenovana Odlukom Vlade RH 
 • Sektor pomorstva - Modernizacija cestovne i željezničke mreže u luci Šibenik - Hrvoje Zlatoper, voditelj projektaZagreb, 11. veljače 2011. - sudionici II. Koordinacijskoga sastanka
 • Sektor unutarnje plovidbe –    LU Sisak – Izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku - Dubravko Bedeniković, mag. ing. strojarstva – koordinator projekta
 • Sektor zračnog prometa –  ZL Zagreb - Izgradnja stajanke za komercijalno zrakoplovstvo sa pripadajućim objektima - Katja Veneti, koordinatorica za zračni  promet
 • Sektor  željeznice – Željeznička pruga Podsused Tvornica–Samobor–Bregana - Zrinka Ivanović Kelemen, šef Službe za fondove EU.

 

2010.

Veliki napredak u provedbi projekata unutarnje plovidbe
VUKOVAR, 13. prosinca 2010.

Vukovar, 17. prosinca 2010. - uz Dražena Antolovića(2. s lijeva) iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, sastanku su nazočili i predstavnici SAFU, Agencije za plovne putove unutarnjih voda, Lučke uprave Vukovar, Savske komisije, Delegacije EU u Zagrebu i konzultanti (Parsons Brinckerhoff ltd. i COWI)U prostorijama Agencije za plovne putove unutarnjih voda Vukovar, danas je održan sastanak o napretku provedbe projekata sufinanciranih EU sredstvima  u sklopu komponente IIIa Promet programa IPA: „Rehabilitacija i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save“ i „Obnova luke Vukovar-Nova luka Istok“.

Napredak projekata iz unutarnje plovidbe je ocijenjen kao vrlo dobar, a rezultat je vidljiv kroz uspješnu provedbu ugovora koji će kontinuirano nastaviti pripremne faze u realizaciji projekata, a rezultati se očekuju početkom slijedeće godine.

Na sastanku su bili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, SAFU, Agencije za plovne putove unutarnjih voda, Lučke uprave Vukovar, Savske komisije, Delegacije EU u Zagrebu i konzultanti (Parsons Brinckerhoff ltd. i COWI).

Oba projekta nalaze se u završnoj fazi realizacije okvirnih ugovora koji za cilj imaju pregled postojeće dokumentacije za provedbu projekata a rezultirat će neovisnim mišljenjem o valjanosti provedbe sukladno interesima EU.

Također, na kraju sastanka stavljen je naglasak na zadani oblik finalnog izvješća vezano za provedbu ugovora kao i izradu opisa poslova za uspješnu daljnju realizaciju projekata.
 

Projekt SEETAC predstavljen u Europskom parlamentu
BRUSSELS, 9. prosinca 2010.

 

U Europskom parlamentu uspješno je predstavljen projekt SEETAC naziva "Jačanje prometne mreže u jugoistočnoj Europi: Put naprijed prema Europskoj integraciji", u organizaciji Središnje europske inicijative (CEI) i Komisije za promet i turizam Europskog parlamenta na čelu sa Antoniom Cancianom.

Cilj sastanka bio je analiza   trenutnog stanja prometne mreže na području  Zapadnog Balkana te njegov postupak pristupanja prema integraciji EU prometne mreže. Također dat je uvid u trenutne EU prometne revizijske procese i instrumente sa naglaskom na značaj SEETAC-a.

Na sastanku su prisustvovali Carlo Fortuna koordinator SEETAC-a, predstavnici Slovačke, Rumunjske i Austrije u Europskom parlamentu,  Antonio Cancian (Komisija za promet i turizam Europskog parlamenta), EU Opće uprave za promet i Opće uprave za proširenje, zajedničkog tehničkog tajništva programa za jugoistočnu Europu, nacionalni i regionalni predstavnici EU te brojne prometne asocijacije i udruženja.

U uvodnom dijelu sastanka Gerhard Pfanzelter glavni tajnik CEI-a, naglasio je ulogu Središnje europske inicijative za zemlje koje nisu članice EU u kontekstu njihovog pristupanja.  Mišljenja je kako projekt  SEETAC  zajedno sa svojim glavnim partnerom (CEI) u projektu uspješno upravljaju i provode politiku proširenja EU.

Predstavnici zemalja SEETAC-a upoznali su članove Europskog parlamenta, predstavnike EU-a kao i druge bitne sudionike: nacionalne i regionalne predstavnike EU, Prometne asocijacije i Prometnih udruženja koje aktivno sudjeluju u reviziji TEN-T-a i procesu proširenja u EU.

Antonio Cancian istaknuo je važnost prometnog sektora za zapadni Balkan, te je izrazio potrebu stvaranja Jadranskog sustava u regiji, a to znači  valorizaciju Jadranskoga mora u smislu prosperiteta, ekonomskog napretka i suradnje zemalja jadranske euroregije.  Kao primjer uspješnog stvaranja makro-regije Cancian je naveo ulogu strateškog položaja rijeke Dunav za zemlje u njenom priobalju i izvan njega.

Također u realizaciji provedbe prometnih  projekata iskazao je potrebu za javno-privatnim partnerstvom (JPP) obzirom na proračunska ograničenja kako sredstava EU tako i nacionalnih financiranja.

Visoki predstavnici Europske komisije Alain Baron i Helmut Adelsberger dali su uvid u izvješće o reviziji trans-europske mreže i njenom proširenju na Zapadni Balkan. Obojica su naglasila važnost SEETAC-a i njegov doprinos u promidžbi prometnih projekata jugoistočne Europe što potvrđuje i revizija TEN-T-a. Na kraju svog izlaganja Baron je naglasio potrebu definiranja metodologije osnovne prometne mreže za Zapadno-Balkansku regiju.

Predstavnica Opće uprave EK za proširenje Carla Gianfranchi objasnila je mogućnosti financiranja prometnih projekata putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje  koje su u procesu pripreme za punopravno članstvo u EU.

Na kraju sastanka  Fortuna je iskazao zadovoljstvo ovim događajem te je izrazio želju za daljnji  nastavak uspješne suradnje sa Europskom komisijom  i  Odborom za promet i turizam Europskog parlamenta.
 

Info-dan "Republika Hrvatska u Programima Unije: mogućnosti i rezultati"
ZAGREB, 29. studenog 2010.

Zagreb, 29. studenoga 2010. - Maja Markovčić Kostelac, v.d. ravnateljica Uprave pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka govorila je o programu Marco Polo II, koji je u potpunosti namijenjen sektoru prijevozaSredišnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF) organizirao je danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Info-dan pod nazivom „Republika Hrvatska u Programima Unije: mogućnosti i rezultati“. Konferenciju je otvorio Hrvoje Dolenec, državni tajnik u SDURF-u i Jean-Marie Moreau, predstavnik Delegacije Europske unije u RH.

Programi Unije su skupni naziv za programe koji promiču suradnju između država članica u različitim područjima i izravno su povezani sa zajedničkim politikama EU. Namijenjeni su, u pravilu, državama članicama Europske unije, no neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji kao što je Republika Hrvatska. RH trenutno punopravno sudjeluje u 13 Programa Unije, dok će se u 3 dodatna programa punopravno uključiti početkom 2011. godine.

SDURF je putem pretpristupnih programa Phare i IPA do sada osigurao 30,2 milijuna eura za sufinanciranje godišnjih članarina koje je RH, s obzirom da nije članica EU, dužna uplatiti za sudjelovanje u Programima Unije. O kvaliteti podnesenih projekata ovisi koliko će se uspješno povući uložena sredstva te da li će ona biti manja, jednaka ili veća od uplaćene članarine.

Info-dan se sastojao od dva dijela. U prvom dijelu, predstavnici tijela državne uprave nadležnih za koordinaciju pojedinih programa na razini RH su prezentirali Programe Unije i mogućnosti koje su trenutno otvorene za potencijalne hrvatske prijavitelje.

Drugi dio, bio je otvoren za širu javnost koja je mogla na info štandovima dobiti promotivne materijale  te više informacija o određenom programu i mogućnostima financiranja projekata iz Programa Unije.

O Programu Marco Polo II, koji je u potpunosti namijenjen sektoru prijevoza, govorila je Maja Markovčić Kostelac, v.d. ravnateljica Uprave pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka. Glavni cilj ovog programa je smanjenje opterećenja cestovnog prometa i njegova negativnog učinka na okoliš kroz usmjeravanje prometa s cesta na priobalnu i unutarnju plovidbu, te željeznicu.

Program traje od 2007. do 2013. godine, s ukupnim budžetom od 450 milijuna eura za 27 država članica, a mogu sudjelovati i države koje nisu članice. Sudjelovanje u programuZagreb, 29. studenoga 2010. - Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF) organizirao je danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Info-dan pod nazivom „Republika Hrvatska u Programima Unije: mogućnosti i rezultati“ podrazumijeva prijavu projektnih prijedloga sukladno zadanoj proceduri izrade projektne dokumentacije, s time da se Pozivi na dostavu projektnih prijedloga objavljuju jednom godišnje. Program sufinancira između 35% i 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnosti.

U Hrvatskoj je za pristupanje programu i njegovu provedbu zaduženo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok je na operativnoj razini za koordinatora programa imenovan Klaster intermodalnog prijevoza.

Program je namijenjen tvrtkama u privatnom i državnom vlasništvu (primjerice; brodari, željeznički operateri, cestovni prijevoznici, špediteri, luke, logistički operateri, itd.). Trenutno su u evaluaciju 3 projekta s hrvatskim partnerima.

Deveti sastanak Nadzornog odbora za ISPA fondove u Hrvatskoj
ZAGREB, 23. studenoga 2010.

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF) organizirao je danas  deveti polugodišnji sastanak Odbora za praćenje ISPA fondova u Hrvatskoj, na kojem su sudjelovali i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na čelu s Tomislavom Mihotićem, državnim tajnikom za infrastrukturu.

Predstavnici Europske komisije izrazili su pozitivno mišljenje o ukupnom napretku projekata prometne infrastrukture programa ISPA u Hrvatskoj sukladno postavljenim ciljevima i rokovima, te su dosadašnju realizaciju projekata istaknuli kao primjer uspješne implementacije u  EU fondove.

Državni tajnik Tomislav Mihotić prezentirao je stanje provedbe Projekta Vinkovci-Tovarnik-Državna granica/Rehabilitacija dvostrukog kolosijeka željezničke pruge na dionici paneuropskog koridora X, vrijednog 60.182.962 EUR-a. Ovaj projekt čine tri   ugovora koji se odnose na građevinski, signalizacijski i nadzorni dio.

Projekt je pokrenut 18. kolovoza 2008., izvedba radova nalazi se u završnoj fazi provedbe  (99% građevinski i 75% signalizacija), a planirani završetak je u prvoj polovici slijedeće godine.

Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte, predstavila je status i napredak provedbe Projekta ISPA Tehničke pomoći kojeg čine dva ugovora.

Prvi  ugovor odnosi se na izradu studije izvedivosti i studije utjecaja na okoliš, kao podloge za Projekt modernizacije željezničke pruge na koridoru  X kroz Hrvatsku, vrijedan 641.710 EUR-a. Ugovor je pokrenut 23. travnja 2009., a zatvoren 1. srpnja 2010. Svih pet studija ovoga ugovora odobrila je Europska komisija.

Drugi ugovor odnosi se na izradu studije pristupnosti željezničkoj infrastrukturi duž koridora X u Hrvatskoj za putnike s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, vrijednosti  86.946 EUR-a. Ugovor je pokrenut 31. kolovoza 2010., a zatvara se 31. prosinca 2010. Finalna  studija dostavljena je Europskoj komisiji 15. studenog 2010. te se čeka njeno odobrenje.

Uz predstavnike Europske komisije na sastanku su bili i predstavnici Delegacije Europske unije u Zagrebu,  EBRD-a, SAFU-a, Ministarstva financija, Državnog ureda za reviziju, resornih ministarstva i krajnjih korisnika koji su uključeni u EU ISPA programe u Hrvatskoj.

Održana druga ministarska konferencija SEETAC-a
TIRANA, 16. studenoga 2010.


Tirana, 16. studenoga 2010. - Na konferenciji su prisustvovali visoki dužnosnici i predstavnici svih ministarstava prometa i infrastrukture jugoistočne Europe iz država koje su uključene u projekt SEETAC , predstavnici Europske komisije (Opća uprava za mobilnost i promet), EBRD-a, Svjetske banke te zajedničko tehničko Tajništvo za program transnacionalne suradnje zemalja jugoistočne EuropeAlbansko Ministarstvo javnih radova i prometa organiziralo je danas u suradnji s glavnim partnerom projekta Središnjom europskom inicijativom (CEI) drugu ministarsku konferenciju  SEETAC-a (South  East European Transport Axis Cooperation).

Na konferenciji su prisustvovali visoki dužnosnici i predstavnici  svih ministarstava prometa i infrastrukture jugoistočne Europe iz država koje su uključene u projekt SEETAC , predstavnici Europske komisije (Opća uprava za mobilnost i promet), EBRD-a, Svjetske banke te zajedničko tehničko Tajništvo za program transnacionalne suradnje zemalja jugoistočne Europe.

Cilj konferencije bio je pregled stanja financijske koordinacije između EU i drugih financijskih institucija u regiji u pogledu prometnih projekata kao i usklađivanje prioriteta s projektima koji su previđeni od strane zemalja članica SEETAC-a u okviru proširenja Europske unije, prometne politike EU-a za jugoistočnu Europu i raspravi koja se vodi o reviziji TEN-T.

U uvodnom dijelu konferencije albanski ministar  Sokol Olldashi, predstavio je posljednje rezultate koji su predmet financijske suradnje s EBRD-om, Svjetskom bankom i drugim financijskim institucijama, te je naglasio značaj trenutne suradnje zemalja sa namjerom bolje buduće suradnje u smislu modernizacije i rehabilitacije postojećih veza.

Gerhard Pfanzelter, glavni tajnik Središnje europske inicijative, naglasio je ulogu CEI-a  za zemlje koje  nisu članice EU u kontekstu njihovog pristupanja. Također istaknuo je značaj SEETAC-a kao projekta koji je izvrstan primjer integracije zemalja jugoistočne Europe i EU prometnog sustava sa svrhom daljnjeg prometnog kontinuiteta i infrastrukturnog razvoja u Europi i šire.

Francois Bégeot, predstavnik EK iz  Opće uprave za mobilnost naglasio je važnost prometne povezanosti  kao osnovne smjernice gospodarskog rasta i razvoja te je rekao kako EK (Opća uprava za proširenje, Opća uprava za mobilnost i promet) podupire SEETAC u njegovim rezultatima i ulaganjima koji mogu biti korisni u postupku revizije TEN-T-a.

Fabrio Serri, predstavnik EBRD-a, svojim je izlaganjem pobudio veliki interes sudionika konferencije obzirom da je ukazao na značaj  povezanosti  banke i prometnog sektora u regiji.

Rezultati konferencije poslužit će kao osnova za buduće aktivnosti SEETAC-a, naročito u realizaciji prioritetnih projekata te javnih i privatnih financijskih izvora potrebnih za njihovu provedbu.

Najavljena je i treća ministarska konferencija koja će se održati u Ateni, u studenom slijedeće godine.

Albansko Ministarstvo javnih radova i prometa organiziralo je danas u suradnji s glavnim partnerom projekta Središnjom europskom inicijativom (CEI) drugu ministarsku konferenciju  SEETAC-a (South  East European Transport Axis Cooperation).

Na konferenciji su prisustvovali visoki dužnosnici i predstavnici  svih ministarstava prometa i infrastrukture jugoistočne Europe iz država koje su uključene u projekt SEETAC , predstavnici Europske komisije (Opća uprava za mobilnost i promet), EBRD-a, Svjetske banke te zajedničko tehničko Tajništvo za program transnacionalne suradnje zemalja jugoistočne Europe.

Druga ministarska konferencija SEETAC-a
Zagreb, 4. studenog 2010.

Druga ministarska konferencija SEETAC-a(SouthEastEuropeanTransportAxisCooperation) održat će se 16. studenog 2010. godine u Tirani, Albanija u organizaciji albanskog Ministarstva javnih radova i prometa, a u suradnji s glavnim partnerom projekta CEI-om (CentralEuropeanInitiative).
 
Na konferenciji će prisustvovati visoki dužnosnici ministarstava prometa i infrastrukture iz država koje su uključene u projekt SEETAC, a to su Albanija, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Grčka, Mađarska, Italija, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Slovenija, Ukrajina, kao i predstavnici europskih i međunarodnih donatorskih organizacija (Europska banka za obnovu i razvoj, Svjetska banka), Europske komisije (Opće Uprave za proširenje, Opće uprave za promet), te Zajedničko tehničko tajništvo programa za jugoistočnu Europu.
 
Rasprava će biti podijeljena u dva dijela: jedan dio će biti posvećen integriranom razvoju pristupa u jugoistočnoj Europi (institucionalna i donatorska perspektiva), a drugi dio će se biti usmjeren na integraciju prometnog sustava u jugoistočnoj Europi (srednjoročni prioriteti i usklađenost sa strategijama EU-a). Konferenciju će voditi Ervin Minarolli iz albanskog Ministarstva javnih radova i prometa i Carlo Fortuna iz CEI-a.
 
Predstavnici ministarstava prometa koji su članovi SEETAC-a, također će raspravljati i o prioritetima i investicijskim programima sa predstavnicima europskih i međunarodnih donatorskih organizacija.
 
Rezultat konferencije upotrijebit će se za razvoj zadatka WP5 (workingpackage5) -definiranje financijskog plana usmjerenog na izabrane pilot projekte.

Održan 26. sastanak regionalne suradnje zemalja SEETO-a
Zagreb, 13. listopada 2010.
 
Ministarstvo mora,  prometa i infrastrukture i tajništvo SEETO-a organizirali su danas u hotelu Westin  26. sastanak upravljačkog odbora prometnog opservatorija jugoistočne Europe (SEETO-a) pod zajedničkim predsjedanjem ravnateljice Uprave za strateške infrastrukturne objekte Katarine Čop Bajde i visokog predstavnika Europske Komisije Alaina Barona.
 
Cilj  SEETO-a je promicanje suradnje vezane za  razvoj glavne i pomoćne infrastrukture na multimodalnoj Osnovnoj regionalnoj prometnoj mreži jugoistočne Europe i povećanje lokalnih kapaciteta za provedbu investicijskih programa, upravljanje i prikupljanje podataka te analiza Osnovne regionalne prometne mreže.
 
Ovim sastankom nastavlja se  regionalna suradnja potpisnica sedam zemalja Memoranduma o razumijevanju (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo).
 
Glavne teme današnjeg sastanka bile su izrada novog višegodišnjeg  akcijskog plana razvitka osnovne prometne mreže 2011-2015 (MAP 2011-2015) te predlaganje prioritetnih projekata od svake članice. Ujedno uz zajedničke teme na sastanku se diskutiralo o realizaciji procesa ažuriranja podataka prometne infrastrukture i realizaciji akcijskog plana SEETO-a za 2010.g.
 
Nastavak diskusije odnosio se na financiranje i proračun za 2011. U završnom dijelu sudionici su izrazili potrebu za boljom koordinacijom u razmjeni podataka među članicama SEETO-a , koji se odnose na obilježja prometne infrastrukture.
 
Najavljen je i šesti sastanak ministara prometa  jugoistočne Europe koji će se održati 1.  prosinca 2010. u Sarajevu.
 

Održan peti projektni sastanak SEETAC-a
Zagreb, 14.-15. listopada 2010.
 

Peti projektni sastanak SEETAC-a (South East European Transport Axis Cooperation),  održan je u hotelu Westin od 14.-15. listopada 2010., u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Središnje europske inicijative (CEI), glavnog partnera SEETAC-a.
 
U uvodnom dijelu sastanka ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte, Katarina Čop Bajde, predstavila je status i važnost projekta te istaknula  njegov daljnji napredak.
 
Projektni partneri predstavili su važeće strateške programe i projekte, te načine njihovog financiranja, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem sredstava EU.

Ujedno istaknuta je uključenost Ministarstava mora, prometa i infrastrukture RH u projekt koja podrazumijeva  i dostavu prometnih podataka potrebnih za izradu baze podataka koja će imati važnu ulogu u realizaciji buduće multi-modalne infrastrukturne mreže.
 
U završnom dijelu sastanka Albansko  Ministarstvo javnih radova, prometa i telekomunikacija potvrdilo  je slijedeću ministarsku konferenciju za projekt SEETAC koja će se održati  16. studenoga 2010. u Tirani.

 12. SASTANAK RADNE GRUPE ZA ŽELJEZNICU I INTERMODALNI PRIJEVOZ
Zagreb, 4. listopada 2010.

U Zagrebu, hotel Panorama, 5. i 6. listopada 2010. godine održat će se 12. sastanak Radne grupe za željeznicu i intermodalni prijevoz, u okviru provedbe Sporazuma o uspostavljanju i radu Prometnog opservatorija za Jugoistočnu Europu (South East Europe Transport Observatory – SEETO).

Uz sudjelovanje 30-tak predstavnika zemalja jugoistočne Europe Radna grupa će sa ciljem implementacije EU legislative u nacionalna zakonodavstva, razmatrati reforme nacionalnih željezničkih sustava s posebnim osvrtom na otvoreni pristup željezničkoj infrastrukturi, izvješćima o mreži, institucionalnom okviru (tijelima za regulaciju tržišta željezničkih usluga i sigurnost željezničkog prometa), intermodalnom prijevozu, te preporukama za regionalnu integraciju i usklađivanje reformi.

PETI PROJEKTNI SASTANAK SEETAC-a
Zagreb, 30. rujna 2010.

U Zagrebu, hotel Westin, od 14-15. listopada  2010. godine održat će se 5. projektni  sastanak SEETAC-a (South East European Transport Axis Cooperation).

Sastanak će organizirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u suradnji sa CEI-om, glavnim partnerom SEETAC-a, a pod pokroviteljstvom Europske unije kroz Program suradnje jugoistočne Europe.

Obnova luke Vukovar-Nova luka Istok: Napredak u provedbi projekta
VUKOVAR, 15. srpnja 2010.

U prostorijama Lučke kapetanije Vukovar danas je održan sastanak o napretku   okvirnog ugovora „Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu Luke Vukovar-Nova luka Istok“ kao početak provedbe projekta „Obnova luke Vukovar – Nova luka Istok.

Okvirni ugovor potpisan je 19. ožujka 2010. između provedbenog tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata  EU (SAFU) i belgijskog konzorcija  COWI Belgium Consortium.

Na sastanku su bili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, SAFU, Lučke kapetanije Vukovar te radni tim belgijskog konzorcija COWI kojeg je predvodio Lars Grue Jensen sa svojim suradnicima.

Cilj ugovora je pregled postojeće dokumentacije za provedbu ovoga projekta radi davanja pozitivnog mišljenja u opravdanost i prihvatljivost projekta, ali i postojeće dokumentacije za njegov nastavak.

U uvodnom dijelu Dražen Antolović, načelnik u Upravi za strateške infrastrukturne objekte je zamolio sve ugovorene strane da predstave  status provedbe projekta kako bi se utvrdio njegov napredak.

Konzultanti su predstavili izvješća o zatečenom stanju i njihovom sadržaju (Task A). Nadalje, kroz raspravu definirana je analiza ciljeva u smislu utvrđivanja i provjere budućih željenih ciljeva kojima korisnici daju prioritet  i to kroz četiri osnovna zadatka: (Pregled postojećih cost-benefit analiza i predlaganje preporuka za poboljšanje, pregled postojeće procjene studije utjecaja na okoliš, pregled postojećih studija izvedivosti i predlaganje preporuka za poboljšanje, pregled postojećih idejnih rješenja i predlaganje preporuka za poboljšanje).

Na kraju sastanka svi sudionici iskazali su zadovoljstvo tijekom provedbe ugovora, te da ovakvi sastanci uvelike pridonose praćenju realizacije projekata sufinanciranih sredstvima EU. Prema planu, do rujna 2010. konzultanti će pripremiti obvezu po projektu (Task B),  koja ce ujedno biti i glavna tema slijedećeg sastanka  6. rujna 2010.

Održan 4. sastanak projekta SEETAC
KOLAŠIN, 7.-8. srpnja 2010.

U Crnoj Gori, Kolašin, od 7-8.srpnja 2010.godine održan je 4. sastanak projekta SEETAC, organiziran od strane Ministarstva prometa, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore u suradnji sa CEI-om – glavnim partnerom SEETAC-a.

Sudionici sastanka su rasprOavljali o glavnim administrativnim, organizacijskim, komunikacijskim i financijskim temama, uz prezentaciju trenutne situacije SEETAC projekta.

Projektni partneri prikazali su svoje rezultate, s posebnim osvrtom na sakupljanje nacionalnih podataka za izradu SEETAC baze podataka. Baza podataka će odigrati ključnu ulogu u realizaciji buduće multi-modalne infrastrukturne mreže.

Predstavnici austrijske, albanske i hrvatske strane kratkom prezentacijom izvijestili su o nacionalnim prioritetima u svojim planovima razvoja prometa i njihovoj implementaciji.

Hrvatsko ministarstvo mora, prometa i infrastrukture najavilo je da će se slijedeći projektni sastanak održati  na jesen u Hrvatskoj, dok je predstavnik albanskog Ministarstva javnih radova, prometa i telekomunikacija dao daljnje informacije vezano za slijedeću ministarsku konferenciju predviđenu za sredinu studenog 2010. u Tirani.
 

6. Sektorski NO za IPA IIIa Promet: Veliki napredak u provedbi projekata
ZAGREB, 2. lipnja 2010.

Zagreb, 2. lipnja 2010. - Šesti sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa Promet programa IPA održan je danas u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pod zajedničkim predsjedanjem državnog tajnika za infrastrukturu Tomislava Mihotića i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisijeŠesti sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa Promet programa IPA održan je danas u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pod zajedničkim predsjedanjem državnog tajnika za infrastrukturu Tomislava Mihotića i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije koja je izrazila zadovoljstvo napretkom provedbe projekata.

U uvodnom dijelu sastanka predstavnici Operativne strukture MMPI-a izvijestili su o provedbi i trenutnom stanju projekata iz Operativnog programa za promet 2007.-2009, kao i planovima za drugu polovicu 2010. među kojima je najavljeno skoro potpisivanje ugovora za projekt Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.Zagreb, 2. .lipnja 2010. - uz dražvnoga tajnika Mihotića, sastanku su nazočili i Katarina Čop Bajde, ravnateljica i Dražen Antolović, načelnik Uprave za strateške infrastrukturne objekte

Na sastanku su bili i predstavnici  provedbenih tijela (HŽ Infrastrukture d.o.o. i SAFU) te Ministarstva financija, Državnog ureda za reviziju i Delegacije Europske unije u Zagrebu.

Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte, predstavila je status i napredak projekata iz Operativnog programa  za promet 2007.-2009. temeljem kojeg su potpisana četiri ugovora i započeta je njihova provedba. Tijekom 2009. potpisan je okvirni ugovor u sklopu projekta Rehabilitacija i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save u vrijednosti od 198.814 EUR. Provedbom ovog ugovora pregledat će se postojeća dokumentacija i donijeti procjena opravdanosti investicije.

Zagreb, 2. lipnja 2010.Tijekom 2010. g. potpisana su tri ugovora, po jedan za svaku prioritetnu os koja obuhvaća Operativni program, a do kraja godine očekuje se potpisivanje još četiriju ugovora u sklopu projekata IPA komponente IIIa.

U sklopu prve prioritetne osi potpisan je okvirni ugovor u okviru projekta Potpora HŽ Infrastrukturi za ocjenu ponuda za radove, ukupne vrijednosti 81.264 EUR. U drugoj prioritetnoj osi potpisan je okvirni ugovor u sklopu projekta Obnova luke Vukovar – nova luka istok, ukupne vrijednosti 176.760 EUR i prvi je od dva ugovora unutar ovoga projekta. Njegovom provedbom pregledat će se postojeća dokumentacija i donijeti procjena opravdanosti investicije.

U trećoj prioritetnoj osi potpisan Zagreb, 2. lipnja 2010. - Na sastanku su bili i predstavnici provedbenih tijela (HŽ Infrastrukture d.o.o. i SAFU) te Ministarstva financija, Državnog ureda za reviziju i Delegacije Europske unije u Zagrebuje ugovor o uslugama u sklopu projekta Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata, ukupne vrijednosti 353.400  EUR.

Članovi Sektorskog nadzornog odbora dali su mišljenje na prijedlog izmjene Operativnog programa za promet 2010.-2011., čije se odobrenje od Europske komisije očekuje u drugoj polovici 2010. Također, prisutni su bili upoznati s pokrenutim aktivnostima u cilju izrade Operativnog programa Promet 2012.-2013. čiji će se projekti financirati putem strukturnih instrumenata (Kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj).

Slijedeći sastanak Sektorskog nadzornog odbora predviđen je za krajem studenog 2010. godine.
 

Vlada: Priprema liste projekata za IPA-u u sektoru prometa
ZAGREB, 13. svibnja 2010.

Vlada je na zatvorenom dijelu današnje sjednice donijela odluku o pokretanju postupka  za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o izmjenama i dopunama  Memoranduma o financiranju o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za  mjeru „Priprema liste projekata za IPA-u u sektoru prometa“.

Tijelo odgovorno za provedbu ove mjere je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, a krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura d.o.o.

Memorandumom o financiranju uređuju se financijski doprinosi Europske unije i Republike Hrvatske za provedbu spomenute mjere, kao i tehnički, pravni i administrativni okvir unutar kojeg će se provoditi pojedini projekti.

Cilj pomoći koja će se pružiti ovom mjerom je učinkovito korištenje sredstava koja će biti na raspolaganju u okviru programa IPA, a osmišljena je kako bi osigurala nastavak aktivnosti u sektoru prometa, započete u okviru programa ISPA. Mjera će pružiti pomoć u pripremi liste projekata s ciljem sveobuhvatne modernizacije željezničke pruge uzduž transeuropskog koridora X unutar hrvatskih granica.

Konkretni ciljevi pomoći su: provođenje studije o izvedivosti, analize troškova i koristi, financijske analize i procjene utjecaja na okoliš za cjelokupnu dužinu željeznice uzduž koridora X u Hrvatskoj, u što nije uključena dužina koja se trenutno modernizira u okviru ISPA-e i posebna dionica Okučani-Novska.

Ujedno, u pripremi je studija o pristupu željezničkoj infrastrukturi na Paneuropskom koridoru X za putnike s invaliditetom te onima sa smanjenom pokretljivošću s ciljem unaprjeđenja željezničke infrastrukture i usluga koje bi im promet učinile pristupačnim.

Obzirom da  sredstva za pripremu prijave financiranja iz programa IPA trenutno nisu na raspolaganju za cjelokupnu željezničku prugu na koridoru X, cilj ove mjere je obavljanje konkretnih zadaća u svrhu pripreme određenog broja izabranih dionica za financiranje iz programa IPA. Projektima će se dati prednost prema kriterijima navedenim u IPA Operativnom programu za promet 2007-2009 i prema predviđenom IPA proračunu.

U Sofiji održan sastanak projektnih partnera SEETAC-a
SOFIJA, 27. i 28. travnja 2010.

U Sofiji, Bugarska, održan je sastanak projektnih partnera SEETAC-a (South East Europe Transport Axis Coordination), na kojem je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predstavljalo Republiku Hrvatsku, kao ravnopravan partner u Projektu.

Provedba projekta predviđena je kroz 6 etapa, a završni rezultat bit će po prvi put zajednički izrađena Strategija prometnog razvitka Jugoistočne Europe.

Projekt je u fazi provedbe treće etape radnoga naziva "WorkPackage 3", u okviru kojega će se formirati zajednička baza podataka o prometu i prometnoj infrastrukturi. Nakon dovršetka treće etape izvršit će se modeliranje budućeg prometovanja, temeljem čega će se izraditiSofija/Bugarska, 27. travnja 2010. - sudionici sastanaka projektnih partnera SEETAC-a Strategija prometnog razvitka jugoistočne Europe. Dogovoreno je da se poradi ravnomjernog pristupa usvajaju službeni podaci o prometu i prometnoj infrastrukturi  iz  2008. godine, od svih zemalja partnera, a budući planski dokument - Strategija, odnosit će se na buduće razdoblje, uključivo do 2020. godine.

Predstojeći sastanci koji će formirati ulazne podatke i metodologiju njihove obrade, planirani su u srpnju 2010. godine u Podgorici, i u rujnu 2010. godine u Zagrebu.

Zaključci koji će se od pokretanja projekta, uključivo s predstojećim sastancima predložiti sa expertne strane, planiraju se usvojiti i potvrditi na drugoj ministarskoj konferenciji SEETAC-a, predviđenoj u studenom 2010. godine u Tirani.

Dan mogućnosti kroz EU fondove „Hrvatska u Europi, Europa za Hrvatsku“
ZAGREB, 15. travnja 2010.

Zagreb, 15. travnja 2010. - Jadranka Kosor, predsjednica Vlade RH, Ivan Šuker, ministar financija i Paul Vandorer, šef Delegacije Europske Komisije tijekom održavanja informativno-edukacijskog sastanka u muzeju "Mimara"Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), organizirali su danas u muzeju Mimara cjelodnevni informativno-edukacijski događaj  pod nazivom Dan mogućnosti kroz EU fondove „Hrvatska u Europi, Europa za Hrvatsku“.

Predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor  u svom uvodnom govoru naglasila je značaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju kao jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih, ali i unutarnjopolitičkih ciljeva.

Premijerka je tom prilikom naglasila kako je iz fondova EU za Hrvatsku u prve dvije godine članstva predviđeno 2,2 milijarde eura, uz posebna sredstva namijenjena poljoprivredi od 670 milijuna eura, a od 2014. iz fondova bi godišnje trebali dobivati 1,6 milijardi eura, što je ocijenila vrlo respektabilnim sredstvima za našu zemlju.

Ova manifestacija namijenjena je općoj javnosti i svima koje zanima rad EU fondova, s ciljem pružanja sveobuhvatnih i stručnih informacija o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa, kao i budućih EU fondova, koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju.

Informiranje posjetitelja odvijalo se kroz individualne razgovore na tematski podijeljenim info pultovima, a informatore su činili stručnjaci iz institucija koje su trenutno akreditirane za korištenje pretpristupnih fondova.

Predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Uprave za strateške infrastrukturne objekte (Tijelo nadležno za prioritet/mjeru) zajedno su sa predstavnicima provedbenih tijela, HŽ infrastruktura d.o.o. i SAFU, informirali posjetitelje o provedbi Operativnog programa Promet 2007.-2009., programa ISPA i IPA te odgovarali na pitanja vezana uz mogućnosti korištenja postojećih i budućih fondova EU.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Ivan Šuker istaknuo je podatak kako je Republika  Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja je imala iskoristivost EU-ovih pretpristupnih fondova preko 90 posto. Podsjetio je na više od 560 dosad potpisanih projekata ukupne vrijednosti više od 300 milijuna eura.

Manifestaciji su bili nazočni i Paul Vandoren, šef Delegacije Europske Komisije u Republici Hrvatskoj, ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta, državni tajnik za infrastrukturu Tomislav Mihotić, ravnateljica SAFU Marija Tufekčić, državna tajnica u Ministarstvu financija Ivana Maletić i drugi.

Predstavljanje infrastrukturnih projekata Delegaciji EK


Obnova dionice pruge Okučani-Novska
ZAGREB/OKUČANI, 24. veljače 2010.

Okučani/Novska, 24. veljače 2010. - radovi na rekonstrukcije oba smjera željezničkog kolosijekaDelegacija Europske komisije službeno je posjetila Republiku Hrvatsku 24. - 25. veljače 2010. zbog davanja mišljenja o pripremljenosti infrastrukturnih projekata za financiranje iz fondova EU, koji promiču regionalnu konkurentnost, a primarno se odnose na unaprjeđenje željezničkog sustava i unutarnje plovidbe.

Posjet je predložila RH povodom provedbe projekta HŽ Infrastrukture “Obnova dionice pruge Okučani-Novska“, kao i ostalim projektima sufinanciranim kroz program IPA 2007-2009., III-a komponente-promet, u iznosu od 30,075 milijuna eura.

Naime, temeljem službenog upućivanja aplikacije za projekt od strane IPA korisnika Europska komisija za svaki veliki projekt daje odobrenje ili odbacuje prijedlog za sufinanciranjem nakon detaljne obrade predmeta.Okučani, 24. veljače 2010. - novoizgrađeno željezničko stajalište u Jankovcima

Ekspertni tim EK kojeg čine predstavnici Opće uprave za regionalnu politiku na čelu s Adamom Kaznowskim i vanjski konzultanti sudjelovali su na  predstavljanu projekta u prostorijama HŽI, kao i na lokacijama na koje se projekt odnosi. Mišljenje predstavnika Delegacije EK o samome projektu je vrlo pozitivno te su najavili da bi u svibnju RH mogla započeti provedbu ovog projekta.

Opća uprave za regionalnu politiku EK aktivno sudjeluje u pripremi RH za korištenje budućih predpristupnih fondova i strukturnih instrumenata, pa su detaljne informacije o projektima svih sektora prometne infrastrukture, koji su predloženi ili se planiraju predložiti za sufinanciranje iz fondova EU, neophodne i očekuju je krajnji korisnici.

Panel ploča za radove rekonstrukcije pruge Vinkovci–Tovarnik u Vinkovcima
Rekonstrukcija luka Osijek i Vukovar
OSIJEK/VUKOVAR, 25. veljače 2010.

Predstavnici Operativne strukture za promet iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te predstavnici Opća uprave za regionalnu politiku EK posjetili su na području lučkih uprava Osijek i Vukovar lokacije projekata unutarnje plovidbe, čija bi se obnova financirala iz fondova EU.

Projekt rekonstrukcije luke Osijek podrazumijeva radove u tri faze s ciljem potpune modernizacije luke i njeno osposobljavanje za godišnji pretovar od 5 milijuna tona. Prva faza obuhvatila bi premještanje luke za rasute terete iz samog centra grada u novu luku, čime bi se uklonila opasnost od ekološkog incidenta.

U okviru ovog posjeta organiziran je i obilazak projekta na lokaciji kolodvora u Jankovici obzirom da je Europska komisija izrazila pozitivno mišljenje o realizaciji projektaOsijek, 25. veljače 2010. - Ekspertni tim EK kojeg čine predstavnici Opće uprave za regionalnu politiku na čelu s Adamom Kaznowskim( treći s lijeva) i Robertom Szucsom(drugi s desna) te predstavnicima Delegacije EU u Zagrebu na čelu sa Zoranom Kostićvanjskim(prvi s lijeva) sudjelovali su na predstavljanu projekta u prostorijama HŽI zajedno s Draženom Antolovićem(drugi s lijeva), načelnikom u Upravi za infrastrukturne strateške objekte u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture rekonstrukcije željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik sufinanciranog kroz program ISPA.

Posjet  je nastavljen u luci Vukovar, gdje su se predstavnici EK mogli upoznati s detaljima provedbe planiranog projekta, a u tijeku je i pokretanje postupka  ugovaranja za provjeru postojeće dokumentacije na osnovi koje se prije nekoliko godina  planiralo početi s rekonstrukcijom Istočne luke.

Predstavnici EK istaknuli su kako je načelno udio EU sredstava relativno mali za projekte koji generiraju prihode i ekonomski su isplativi. Ujedno, svaki predloženi projekt pojedinačno se ocjenjuje i analizira kako bi se utvrdio mogući omjer sufinanciranja iz europskih fondova, nakon čega podnositelj može donijeti konačnu odluku.

Radionica o infrastrukturnim projektima sufinanciranim od EU
OPATIJA, 17-19. veljače 2010.

Opatija, 17-19. veljače 2010. - Dražen Antolović, načelnik u Upravi za strateške infrastrukturne objekte sudionicima radionice prezentirao je značajke prometne infrastrukture RH u svim prometnim sektorimaRadionica naziva “Priprema, prijava i provođenje infrastrukturnih projekata sufinanciranih sredstvima EU”, održana je u Opatiji od 17. – 19. veljače 2010., u organizaciji Zajednice lučkih uprava unutarnjih voda koja objedinjuje interese lučkih uprava Sisak, Slavonski Brod, Osijek i Vukovar.

Na radionici su sudjelovali predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Uprave unutarnje plovidbe i Uprave za strateške infrastrukturne objekte, predstavnici lučkih uprava te predstavnik Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

U uvodnom dijelu načelnik Uprave za strateške infrastrukturne objekte Dražen Antolović ukazao je na značaj  prometne infrastrukture Republike Hrvatske u svim sektorima prometa naglasivši važnost u njeno ulaganje kao preduvjet održivog razvitka te potrebu dugoročnog planiranja i usklađivanja ciljeva prometne politike s postojećim ekonomskim i socijalnim pravcima razvoja.

Nastavak radionice odnosio se na objašnjenje i upoznavanje prisutnih s novim izvorimaOpatija, 17-19. veljače 2010. - sudionici su sudjelovali na ovogodišnjoj radionici u Opatiji financiranja - fondovima EU, te buduće strukturne instrumente čije se korištenje  očekuje ulaskom RH u EU. Ujedno, predstavljena je i struktura postojećih predpristupnih fondova Europske unije s posebnim osvrtom na fondove ISPA i IPA iz kojih se financiraju projekti prometne infrastrukture.

U završnoj raspravi sudionika istaknuta je problematika pripreme projekata za sufinanciranje od strane EU fondova, a svoja iskustva u dobivanju i korištenju  sredstava iz EU fondova prezentirali su konzultanti MM Centra u praktičnom dijelu radionice.
 

Održana ministarska konferencija  „Mobilnost kroz Mediteran“ u Trstu
ZAGREB, 10. veljače 2010.

Trste, 4. i 5. veljače 2010. - Talijanski ministar vanjskih poslova Frattinis podpredsjednikom Europske Komisije, Antoniom Tajaniem, i upraviteljem Autonomne Regje Friuli Venezia-Giulia, Renzom Tondom, tijekom Konferencije "Mobilnost kroz Mediteran"Predstavnici Ministarstva mora, prometa i  infrastrukture, Uprave za strateške  infrastrukturne objekte, 4. i 5. veljače 2010. godine, sudjelovali su na Konferenciji u Trstu „Mobilnost kroz Mediteran“, u organizaciji talijanskog Ministarstva vanjskih poslova, Europske komisije i regije Fruli Venezia Giulia.

Cilj konferencije bio je definiranje novih okvira transporta kroz Mediteran te načina razvoja prateće infrastrukture. Tematski sadržaj  bio je usmjeren na grad Trst koji predstavlja najkraću vezu između Europe i Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, ali i novih tržišta kao što su Kina i Indija.

U trenutku zasićenosti kapaciteta sjevernih luka (Rotterdam i Antwerpen), Trst postaje ključna luka za promet svih roba a posebice brzo kvarljivih prehrambenih proizvoda kojima se znatno skraćuje put od zemlje proizvođača do zemlje uvoznice u srednjoj i sjevernojTrst, 5. i 4, veljače 2010. Europi.

U uvodnom izlaganju stavljen je naglasak na neiskoristivost  geopolitičkog položaja grada i luke Trst,  a rezultat  je gospodarsko zaostajanje regije Venezia-Giulia i slab razvitak u usporedbi sa drugim talijanskim regijama.

Razvoj i modernizacija luke Trst, kao najveće u tom dijelu Italije, podrazumijeva izgradnju multimodalne logističke platforme koja će manipulaciju teretom  u samoj luci podići na veću razinu. Trajanje roka izgradnje je 4 godine, a preduvjet realizacije  je  financijska konstrukcija u vrijednosti   10 milijardi eura.

Korelacija  transporta robe i prometnih koridora, podrazumijevala bi da se teret iz luke prebacuje željezničkim koridorom Trst-Divača/Kopar-Divača-Ljubljana-Budimpešta-ukrajinska granica  ili cestovnim koridorom Va Trst-Ljubljana-Graz-Beč. Modernizacija Trst, 5, i 4. veljače 2010. godine - sudionici konferencijespomenutog željezničkog koridora je nužna jer bi odgovorila novim kapacitetima luke Trst,a kao najjeftiniji i ekološki najprihvatljiviji način transporta robe omogućila bi prijevoz kontejnera i kamiona.

Obzirom da je projekt multimodalne platforme u Trstu predložen od strane Unicredit banke, sudionici Konferencije su raspavljali i o  načinima financiranja ovog, te drugih velikih infrastrukturnih objekata. Mišljenja su da treba  promovirati i jačati sustav javno-privatnog partnerstva u kojem će tijela lokalne i regionalne samouprave naći svoj interes, te ujedno izgraditi potrebne pravne instrumente.

2009.

Održan 5. Sektorski nadzorni odbor za komponentu IIIa –promet programa IPA
ZAGREB, 10. prosinca 2009.

Zagreb, 10. prosinca 2009. sudionici 5. Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa - promet, programa IPAPeti sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa – promet programa IPA održan je danas u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture pod zajedničkim predsjedanjem državnog tajnika za prometnu inspekciju Ivice Perovića i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije.

Sektorski nadzorni odbor ima ulogu praćenja provedbe Operativnog programa za promet 2007-2009 (TOP 2007-2009) koji obuhvaća tri prioritetne osi u koje je uključeno jedanaest projekata.

Tijekom trogodišnjeg razdoblja osigurano je financiranje u ukupnom iznosu od oko 71 milijun eura, od čega udio EU sufinanciranja iznosi oko 53 milijuna eura.

Cilj Operativnog programa za promet 2007-2009 je unaprjeđenje interoperabilnosti i jačanje konkurentnosti među različitim oblicima prijevoza, te postizanje prihvatljivih standarda  i Zagreb, 10. prosinca 2009. Ivica Perović, državni tajnik za prometnu inspekciju i Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške i infrastrukturne projektepokrivenosti mreže u RH.

Realizacija TOP-a 2007-2009 odvija se kroz 3 prioritetne osi za koje je upravljačko tijelo Uprava za strateške infrastrukturne objekte ovog ministarstva.

Prva prioritetna os se odnosi na unapređenje željezničkog sustava u RH putem 7 ugovora, a provedbeno tijelo je HŽ Infrastruktura. Druga prioritetna os odnosi se na unapređenje sustava unutarnje plovidbe u RH putem 8 ugovora, a provedbeno tijelo je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) koja je provedbeno tijelo i za treću prioritetnu os koja se odnosi na tehničku pomoć putem 3 ugovora.

Za svaki ugovor provodi se postupak nabave u skladu sa EU/IPA regulativom, te se realizacija svih projekata očekuje do 2012. godine, do kada su na raspolaganju navedena EU sredstva sufinanciranja.

Zagreb, 10. prosinca 2009. Elene Grech, voditeljica Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku EU sa suradnicima Operativna struktura koju čini upravljačko tijelo i provedbena tijela predstavila je danas sve aktivnosti koje se provode u dijelu Operativnog programa za promet 2007-2009,  te predviđa njegovu izmjenu i dopunu za razdoblje 2010-2011.

Predstavnici Europske komisije prihvatili su Izvješće Operativne strukture, ukazali na određene potrebne izmjene, te je dogovoreno da će se idući sastanak Sektorskog nadzornog odbora održati u lipnju 2010. godine.

Održan 7. sastanak Odbora za praćenje ISPA-e
ZAGREB, 17. studenog 2009.

U okviru provedbe pretpristupnog instrumenta ISPA u RH dva puta godišnje održava se Odbor za praćenje.

Odborom supredsjedaju Hrvoje Dolenec, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za strategiju i koordinaciju fondova EU ispred Republike Hrvatske i Antonio Goncalves, zamjenik načelnika Odjela  (DG REGIO) ispred Europske komisije.

Projekti Republike Hrvatske koji se provode u sklopu ISPA-e su iz sektora prometne infrastrukture i zaštite okoliša.

Napredak projekata iz prometne infrastrukture je ocijenjen kao vrlo dobar, a rezultat je vidljiv i kroz primjerenu financijsku apsorpciju dvaju projekata: Rekonstrukcija željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica i Tehnička pomoć u pripremi projektne dokumentacije na X. koridoru.

Završetak ovog programa s u potpunosti realiziranim projektima očekuje se do kraja 2010. godine.

Održan 5. sastanak ministara prometa jugoistočne Europe
ZAGREB, 3. prosinca 2009.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za strateške infrastrukturne objekte,  sudjeluje u još jednom transnacionalnom projektu SEETAC(Suradnja na prometnim osima u jugoistočnoj Europi), kao predstavnik Republike Hrvatske.
 

Projekt SEETAC  otpočeo je tragom inicijative svih Tajništava pan-europskih koridora (PEC), a slijedom preporuka, direktiva i smjernica Europske komisije, s ciljem stvaranja zajedničkog odgovora na izazove definirane od strane Europske komisije. Tajništva PEC-a započela su svoju suradnju pod okriljem Središnje europske inicijative - CEI i Tajništva koridora V, uz koordinaciju od strane predstavnika Europske komisije, odnosno direktora Transeuropske prometne mreže - TEN-T, na prvom sastanku održanom 23. studenog  2005. godine, u Bratislavi.

Nakon ovog prvog sastanka Tajništva PEC-a održavala su godišnje sastanke u Trstu i Beču gdje se 21. svibnja 2007. godine razgovaralo o novim mogućnostima predloženima od strane Transnacionalnog programa suradnje, te je definirano stajalište da se projekti implementiraju po dvije osi: središnjoj i jugoistočnoj.

SEETAC je osnovan na sastanku u Beču, a kasnije se razvio zahvaljujući kontinuiranim konzultacijama između  Upravljačkih odbora PEC-a i SEETO-a na sastancima u Rimu, 19. svibnja 2008. godine i Beču 20. listopada 2008. godine.

Sveukupni cilj projekta je uspostava i provedba učinkovitog i koordiniranog okvira SETA-e, promidžba i jačanje institucionalne suradnje između struktura PEC-a i zemalja članica kako bi se dostigli ciljevi Europske unije, odnosno:

 1. transparentnost i pouzdanost informacija,
 2. harmoniziran i učinkovit institucionalni okvir,
 3. brza implementacija prioritetnih prometnih projekata.

Višekorisnički IPA Program
SKOPJE, 18. i 19. studenoga 2009.

Namjera Višekorisničkog IPA programa je dopuna i usklađivanje s IPA nacionalnim programima, te se koristi samo onda kada se može ostvariti jasna komparativna prednost u odnosu na nacionalni IPA program. Isti je osnovan na period od 7 godina, od 2007-2013 i revidira se na godišnjoj osnovi za 3 godine. Zajednički korisnici Višekorisničkog IPA programa su sve države koje koriste i nacionalnu komponentu IPA programa, a to su, osim Hrvatske, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija, Turska i Kosovo.

Područja intervencije Višekorisničkog IPA programa u razdoblju 2007-2010 definirana su u Višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu, i uključuju:  političke kriterije, ekonomske kriterije, sposobnost preuzimanja obveza članstva u EU i usklađivanje s europskim standardima ( sloboda kretanja roba, intelektualno i industrijsko pravo vlasništva, prometna politika, energetika, porezi i carine, statistika, okoliš), informiranje i komunikacija, te ostale pomoćne aktivnosti.

U  Radionici održanoj 27. listopada 2009. godine u Bruxellesu,  u okviru radnih grupa za pojedine sektore aktivnosti, definirani su osnovni ciljevi i prioriteti koji bi trebali biti dio planskih dokumenta. Osim predstavnika gore pomenutih zemalja sudionici Radionice bili su predstavnici Europske komisije, te međunarodnih finacijskih institucija (EIB, EBRD i WB). U podgrupi prometna infrastruktura cilj je ispunjavanje obveze nastale kao posljedica potpisivanja Ugovora o prometnoj zajednici, obavljanje svih aktivnosti navedenih u Sporazumu o razumijevanju o razvitku osnovne mreže JIE, te aktivnosti koje obvezuju članice po Akcijskom planu za sigurnost prometa. On uključuje razvitak inteligentnog prometnog sustava, te otvaranje širih mogućnosti u cilju realizacije ekonomskog oporavka, uz davanje inicijative privatnom poduzetništvu u prometnom sektoru.

Koordinacijski sastanak IPA višekorisničkog programa održan je u Skopju od 18.-19. studenog 2009.g. U uvodnom dijelu predstavljen je rad po radnim grupama održanim tijekom listopada ove godine, kojemu je bio cilj utvrditi sektorsku strategiju i plan, te strateške ciljeve koji će biti sastavni dio Višegodišnjeg planskog dokumenta (MIPD) 2011-2013. Odlučeno je kako će ovaj dokument biti potvrđen na slijedećem sastanku korisnika IPA višegodišnjeg programa u ožujku 2010.g.  Isto tako, očekuje se da će IPA višekorisnički program 2011 biti usvojen u travnju 2011.g. do kada će se kontinuirano održavati sastanci radnih grupa kako bi se razradili već ranije definirani strateški ciljevi. Ovakvim pristupom razvijaju se projekti koji su u skladu s definiranim strateškim ciljevima za pojedini sektor, a   izbjegava se mogućnost podnošenja nepripremljenih, ad hoc projekata od strane raznih dionika.

Održan 7. sastanak Odbora za praćenje ISPA-e
ZAGREB, 17. studenog 2009.

U okviru provedbe pretpristupnog instrumenta ISPA u RH dva puta godišnje održava se Odbor za praćenje.

Odborom supredsjedaju Hrvoje Dolenec, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za strategiju i koordinaciju fondova EU ispred Republike Hrvatske i Antonio Goncalves, zamjenik načelnika Odjela  (DG REGIO) ispred Europske komisije.

Projekti Republike Hrvatske koji se provode u sklopu ISPA-e su iz sektora prometne infrastrukture i zaštite okoliša.

Napredak projekata iz prometne infrastrukture je ocijenjen kao vrlo dobar, a rezultat je vidljiv i kroz primjerenu financijsku apsorpciju dvaju projekata: Rekonstrukcija željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica i Tehnička pomoć u pripremi projektne dokumentacije na X. koridoru.

Završetak ovog programa s u potpunosti realiziranim projektima očekuje se do kraja 2010. godine.

 

Vlada: Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru“
ZAGREB, 30. srpnja 2009.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta „Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.

Razlozi zbog kojih se predlaže sklapanje spomenutog sporazuma je definiranje pravnog okvira za sufinanciranje navedenog projekta.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u korištenju sredstava Europske zajednice za realizaciju projekata prometne infrastrukture, između ostalog i kroz program IPA.

Vrijednost planiranih projekata provedbenog dokumenta IPA komponenta III – Regionalni razvoj, Operativni program „Promet“ 2007-2009 ukupno iznosi 71,3 mil. eura.

Projekt „Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru“ jedan je od dva velika projekta koji se planiraju realizirati.

Dana 2. travnja 2009. Europska komisija usvojila je odluku kojom odobrava sufinanciranje projekta „Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru“ ukupne vrijednosti 18,7 milijuna eura, pri čemu će udio sufinanciranja Europske komisije iznositi do 14,025 milijuna eura.

IPA Operativni program PROMET 2007.-2009.: Operacija 2.1.1. „Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu i poboljšanje plovnog puta rijeke Save“ – potpisan okvirni ugovor
ZAGREB, 27. srpnja 2009.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ima nadležnost upravljanja Operativnim programom PROMET 2007.-2009. u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Slijedom ovoga, dana 27. srpnja 2009. potpisan je između provedbenog tijela, Središnje agencije za financiranje i ulaganje (Republika Hrvatska) i izvođača radova Parsons Brinkerhoff Ltd. Consortium (Belgija), okvirni ugovor „Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu i poboljšanje plovnog puta rijeke Save“ ukupne vrijednosti 198.814,00 Eura. Projekt se sufinancira s iznosom od 75% bespovratnim sredstvima EU (vezano uz ugovor 2007/HR/16/IPO/002-020101 financiranom kroz IPA Operativni program PROMET 2007.-2009.). Ovaj ugovor dio je provedbe OP PROMET 2007-2009, i to osi 2 „Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj“ kroz pregled i intervenciju na projektnoj dokumentacije projekta obnove i rehabilitacije plovnog puta rijeke Save. Krajnji korisnik ugovora je Agencije za vodne putove.

Uvažavajući činjenicu da je mreža vodnih putova Republike Hrvatske integralni dio europske mreže vodnih putova - paneuropskog dunavskog koridora VII., MMPI je izradilo Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj od 2008. – 2018., koja za cilj ima povećanje plovnosti, sigurnosti i učinkovitosti riječnog prometa, odnosno osiguranje minimalne dubine od 2,5m tijekom 300 dana u godini kako bi nivo plovnosti vodnih putova dosegnuo međunarodni nivo Vb.

Tijekom 2002. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske vode započele su intenzivnije radove na obnovi toka rijeke Save te je izvršen pregled riječnog toka u dužini od 380km (od Račinovaca na granici s Republikom Srbijom do Siska). Kao rezultat ovih radova izrađena je preliminarna studija prema kojoj je 170 km riječnog toka Save, podijeljenog u 8 sekcija, u kritičnom stanju.

Obnova plovnog puta rijeke Save odvija se u tri faze. Prva je faza već provedena te je osiguran nivo plovnosti III, koji je Sava imala prije Domovinskog rata. U drugoj fazi, koje je dio i ovaj predmetni ugovor, postiže se nivo plovnosti IV a u trećoj fazi cilj je ostvarivanje nivoa plovnosti Vb.

 

 

Održan 4. Sektorski nadzorni odbor za komponentu IIIa programa IPA
Zagreb, 3. lipnja 2009.

Zagreb, 3. lipnja 2009. Zdravko Livaković, državni tajnik za infrastrukturu kao supredsjedatelj na četvrtom sastanku Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa programa IPA, u pratnji Katarine Čop Bajde, ravnateljice Uprave za strateške i infrastrukturne objekte i Dražena Antolovića, načelnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastruktureČetvrti sastanak Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa programa IPA Regionalni razvoj – promet održan je danas u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture pod zajedničkim predsjedanjem čelnika Operativne strukture za ovu komponentu Zdravka Livakovića, državnog tajnika za infrastrukturu i Ericha Unterwurzachera, voditelja Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku u Europskoj komisiji.

Članovi Odbora izrazito pohvalno su se izrazili o napretku postignutom u provedbi projekata iz tri prioritetne osi Operativnog programa, te su najavili slijedeći sastanak za prosinac 2009.

Operativni program za promet 2007.-2009. osigurava financiranje u iznosu većem od 71 milijun eura tijekom trogodišnjeg razdoblja, od čega stopa EU sufinanciranja iznosi oko 53 milijuna eura, a uloga Sektorskog nadzornog odbora je praćenje provedbe projekata.Zagreb, 3. lipnja 2009. Erich Unterwurzacher, voditelj Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku u Europskoj komisiji, kao supredsjedatelj sudjelovao je na četvrtom sastanku Sektorskog nadzornog odbora za komponentu IIIa programa IPA u pratnji suradnika

Kako bi se zajamčio uravnoteženi razvoj mreže koji uključuje sve vrste prometa, Operativni program za promet 2007.-2009. usredotočuje se na infrastrukturu željeznice i unutarnje plovidbe, a za krajnji cilj ima postizanje prihvatljivih standarda i pokrivenosti mreže, unaprjeđenje interoperabilnosti i jačanje konkurentnosti među različitim oblicima prijevoza.