Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU


Države članice izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijećem EU svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću. Dok predsjedaju Vijećem, države članice usko surađuju u tročlanim skupinama koje su poznatije pod nazivom „trio”. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe.

Republika Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.

Republika Hrvatska 1. siječnja preuzima predsjedanje Vijećem EU-a od Finske. Vodeći se smjernicama novog Strateškog programa Europske unije 2019.-2024. te hrvatskim prioritetima i odrednicama, u skladu s programom Trija Rumunjske, Finske i Hrvatske, Hrvatska pod motom 'Snažna Europa u svijetu punom izazova' pripremila je šestomjesečni program predsjedanja utemeljen na četiri prioriteta:
• Europa koja se razvija;
• Europa koja povezuje;
• Europa koja štiti;
• Europa koja je utjecajna
.

Pod krovnim prioritetom 'Europa koja povezuje', Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odredilo je svoje glavne prioritete na području prometa, a to su unapređenje i dovršetak transeuropske prometne mreže kao preduvjet za funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta, kao i razvoj održivog pomorstva, koji uključuje zaštitu morskog okoliša od onečišćenja s brodova i daljnju digitalizaciju sektora pomorstva.

Na području telekomunikacija, predsjedništvo će raditi na svim mjerama koje imaju za cilj osigurati punu implementaciju 5G mreža kao i mjerama za postizanje njihove kibernetičke sigurnosti, te rad na dokumentima kojima se osigurava povezivost, uspostava funkcionalnoga jedinstvenog digitalnog tržišta te iskorak na novim područjima, kao što su umjetna inteligencija te s njom povezano podatkovno gospodarstvo. Prioriteti predsjedanja iz područja našeg ministarstva, službeno su predstavljeni na Konferenciji „Europa koja povezuje“.

U svrhu pripreme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je osnovalo Resornu radnu skupinu za pripremu i provedbu aktivnosti vezanih za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU-a 2020. godine, čiji su zadaci priprema i provedba aktivnosti organizacije događaja vezanih uz predsjedanje te kadrovska, proračunska i druga organizacijska pitanja vezana uz predsjedanje, priprema i izrada dokumenata  te provedba aktivnosti komunikacije s javnošću za potrebe predsjedanja iz djelokruga poslova ovog ministarstva.