Zakoni iz područja željezničkog prometa

 • Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 114/22)
 • Zakon o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 114/22)
 • Zakon o izmjeni Zakona o željeznici (NN 20/21)
 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)
 • Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici (NN 73/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 110/15)
 • Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14)
 • Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/12)
 • Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 153/05)
 • Zakon o željeznici (NN 32/19)
 • Zakon o željeznici (NN 94/13)
 • Uredba o izmjeni Zakona o željeznici (NN 194/03)
 • Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 30/04
 • Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 79/07)
 • Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 75/09)
 • Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 73/17)
 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, NN 18/15)
 • Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)
 • Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00)
 • Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 101/00)
 • Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01)