Podzakonski propisi temeljem Zakona o željeznici

 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 141/23)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 118/23)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu (NN 89/23)
 • Pravilnik o željezničkim vozilima (NN 85/23)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački željezničkog inspektora (NN 55/23)
 • Pravilnik o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu (NN 47/23)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu (NN 43/23)
 • Odluka o donošenju Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine (NN 156/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu (NN 145/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2022. godine (NN 136/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (NN 131/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ infrastrukture za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu  (NN 131/22)
 • Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu (NN 23/2020)
 • Pravilnik o najmanjem iznosu pokrića odgovornosti za željezničke prijevoznike (NN 61/19)
 • Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu (NN 98/17)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN 107/16)
 • Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 114/15)
 • Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (NN 120/14)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastukturom (NN 121/07, NN 101/12)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 110/10)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 8/11)
 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi  (NN 127/05)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 127/05)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 127/05)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 127/05)
 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi  (NN 127/05)
 • Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01)