Odluke Vlade i Sabora RH

 • Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine (NN 156/22)
 • Odluka o donošenju Strategije razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine (NN 130/22)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza na dionici željezničke pruge R201 Zaprešić – Čakovec (NN 32/22)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkog prijelaza na željezničkoj pruzi M201 (Gyekenyes) - Državna granica - Koprivnica - Dugo Selo (NN 119/21)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 106/21)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 101/21)
 • Odluka - o otvaranju novosagrađenog stalnog željezničko-cestovnog prijelaza (NN 66/21)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 22/21)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (NN 135/20)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (NN 135/20)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 107/20)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza (NN 79/20)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (NN 58/20)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (NN 58/20)
 • Odluka - o otvaranju novosagrađenih stalnih željezničko-cestovnih prijelaza (NN 9/20)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 115/19)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 101/19)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 70/19)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza (NN 58/19)
 • Odluka - o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture (NN 57/19)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 41/19)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (NN 33/19)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 5/18)
 • Odluka o dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 72/17)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Ispravak Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 24/16)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 19/16)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN129/15)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 68/15)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećega pješačkog prijelaza preko prug (NN 33/15)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko - cestovnih prijelaza (NN 11/15)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 116/14) na pruzi M303
 • Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini (NN 25/14, NN 151/14)
 • Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14)
 • Odluka  o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN 69/09)
 • Hrvatski sabor: Odluka o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture (NN 16/07)
 • Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju željezničke infrastrukture na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i na općem dobru (NN 60/08)
 • Odluka o troškovima obavljanja tehničkog pregleda željezničkih vozila (NN 95/10)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 91/10) na pruzi L103
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 91/10) na pruzi R201
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 91/10) na pruzi L209
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 121/10) na pruzi M602
 • Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 31/11)
 • Odluka o zatvaraju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 54/11) na pruzi M604
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko - cestovnih prijelaza (NN 76/11) na pruzi R101
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 102/09)
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa (NN 31/11)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 109/13)