Nacionalni provedbeni planovi Tehničkih specifikacija za interopreabilnost

Nacionalni provedbeni plan za implementaciju tehničke specifikacije za interoperabilnost "elektroenergetskog" podsustava željezničkog sustava (.pdf)

Odluka o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za implementaciju tehničke specifikacije za  interoperabilnost "elektroenergetskog" podsustava željezničkog sustava (.pdf)

Nacionalni provedbeni plan za implementaciju tehničke specifikacije interoperabilnosti željezničkog podsustava "infrastrukture" (.pdf)

Odluka o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za implementaciju tehničke specifikacije interoperabilnosti željezničkog podsustava "infrastrukture" (.pdf)

Nacionalni provedbeni plan za Uredbu Komisije (EU) 2016/919/EU od 27. svibnja 2016. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima" željezničkog sustava u Europskoj uniji (.pdf)

ODLUKA o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije (EU) 2016/919/EU od 27. svibnja 2016. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima" željezničkog sustava u Europskoj uniji (.pdf)

Nacionalni provedbeni plan za Uredbu Komisije (EU) 2015/995 od 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "odvijanje i upravljanje prometom" željezničkog sustava u Europskoj uniji (.pdf)

ODLUKA o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije (EU) 2015/995 od 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "odvijanje i upravljanje prometom" željezničkog sustava u Europskoj uniji (.pdf)

Nacionalni provedbeni plan za Uredbu Komisije (EU) 1300/2014 od 18. studenog 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (.pdf)

ODLUKA o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije (EU) 1300/2014 od 18. studenog 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (.pdf)